stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Slam w Blokowisku: Chłód

Nadciąga kolejny SLAM w Blokowisku. Poetki i Poeci ostrzcie wiersze! Kochana Publiczności - przybywaj!

Będzie to pierwszy w tym roku SLAM w ramach eliminacji do Ogólnopolskich Mistrzostw w Slamie Poetyckim!

SLAM to starcie poetów, artystów improwizujących, performerów, slamerów oceniane przez entuzjastyczną, choć zazwyczaj surową i krytyczną publiczność. Ważny jest tekst, a zdolności sceniczne mogą tylko pomóc. Powodem i przepustką do pojedynkowania się są autorskie teksty, chęć konfrontacji z innymi piszącymi oraz przede wszystkim potrzeba otrzymania feedbacku. W każdej rundzie występujący mają do dyspozycji 3 minuty. Publiczność większością głosów wybiera zwycięzcę danego pojedynku i kieruje go do następnej rundy. W końcu za mikrofonem zostaje już tylko król wieczoru.

SLAM w BLOKOWISKU
Uwaga! W rundzie pierwszej poprosimy Was o wykonanie tekstów zainspirowanych tematem "CHŁÓD". W jaki sposób zaistnieje w Waszych wierszach zależy tylko i wyłącznie od Was. Liczy się pomysł i sprawność literacka! W kolejnych rundach tematyka będzie już dowolna. Weźcie swoje najlepsze teksty i dajcie się osądzić naszej trójmiejskiej publiczności!

Zwycięzca otrzyma 500 zł. Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmujemy mailowo: katarzyna@plama.art.pl

Publiczność:
Jesteście niezbędni. Przybywajcie tłumnie i słuchajcie uważnie! To Wy wybierzecie zwycięzcę!
Oczywiście jak zawsze nie zabraknie dodatkowych atrakcji!

Muzyka: po raz kolejny będzie z nami dj Stendek.

Regulamin:

1. Organizator: GAK PLAMA
2. Udział jest bezpłatny.
3. Zgłosić można się mailowo: katarzyna@plama.art.pl lub w dniu slamu osobiście na pół godziny przed startem.
4. Możliwa jest prezentacja tylko własnych tekstów.
5. Tekst można przeczytać z kartki.
6. Pojedynczy występ nie może przekroczyć 3 minut.
7. Organizator przyzna następujące nagrody:
•1 nagrodę główną dla zwycięzcy - nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.
8. Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym.
9. O pojedynkach zadecyduje losowanie.
10. Zwycięzca pojedynku przechodzi do następnej rundy.
11. W rundzie pierwszej poprosimy o wykonanie tekstów zahaczających o "chłód".
12. Liczba rund zależy od ilości zgłoszonych osób.
13. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie.
14. W przypadku remisu obowiązuje dogrywka.
15. Ze względu na ograniczony czas trwania wydarzenia organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia lisy startowej.
16. W przypadku większej liczby zgłoszeń o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
17. Uczestnik może korzystać z rekwizytów lub/i instrumentów muzycznych.
18. Uczestnik slamu poetyckiego zgadza się na rejestrację i wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Organizatora.
19. Uczestnik wyraża zgodę na prawo do korzystania i rozporządzania przez organizatorów wykonaniem na następujących polach eksploatacji:
a publiczne wykonanie
b transmisja
c utrwalenia techniką audiowizualną dla celów promocyjnych artystów i projektu, zwielokrotnienia utrwaleń dokonanych jak wyżej
d wielokrotne odtwarzanie całości lub fragmentów za pomocą fonii i wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
e wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej nadań bez ograniczeń
f wykorzystywania zapisu występu dla celów informacyjnych i promocyjnych
[20. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych - RODO - całość informacji o danych osobowych na www.gak.gda.pl]
21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Przeczytaj także

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Czy istnieje specjalna osobna nagroda przyznawana tłumaczom zagranicznych dzieł?