• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
Wydarzenie aktualne
Art Terapia

Sensory Orders - wystawa z cyklu Art+Science Meeting

Sensory Orders to wystawa prezentująca dwadzieścia dziewięć prac, które stanowią artystyczne i naukowe odpowiedzi na jedno z zasadniczych pytań nurtujących naszą epokę, a mianowicie: Jak odczuwamy i rozumiemy w czasach skrajnej niestabilności, zamętu i niepewności? / Sensory Orders is an exhibition of 29 international artistic and critical responses to a central question of our time: how do we sense and make sense in times of extreme precariousness, tumult and uncertainty?

Sensory Orders
Wystawa / Exhibition: 6 listopada 2020-10 stycznia 2021 / November 6, 2020-January 10, 2021
CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA 2 CCA
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port

UWAGA: Wystawa będzie nieczynna od 7 do 29 listopada ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. / NOTE: The exhibition will be closed from November 7 to 29 due to restrictions introduced in connection with the pandemic

Kuratorzy / Curators: Erik Adigard (FR) i Chris Salter (US)

Otwarcie/ Opening:
6 listopada 18.00 / November 6, 2020, 6 p.m. / LIVE Facebook @cswlaznia
Otwarcie będzie miało formę wprowadzenia kuratorskiego i rozmowy online z kuratorami wysatwy. / The opening will be online introtuction and conversation with the curators of the exhibition.

Wystawa jest częścią cyklu Art+Science Meeting. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. / The exhibition is part of the Art+Science Meeting series. Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.

www.laznia.pl
www.sensoryorders.com (start: 6.11.2020)

Czynne / Opening hours
Piątki / Fridays: 15.00-20.00 / 3 p.m.-8 p.m.
Soboty i niedziele / Saturdays and Sundays: 12.00-20.00 / noon-8 p.m.

Ciche godziny w CSW ŁAŹNIA w każdą sobotę w trakcie trwania wystaw: 12.00-14.00
Silent hours: every Saturday during the exhibition noon-2 p.m.

Złożona wyłącznie z elektronicznie przedstawionych tekstów, nieruchomych i ruchomych obrazów oraz dźwięków, wystawa wraz z towarzyszącą jej stroną internetową i publikacją zgłębia trzy różne porządki symboliczną sferę języka i kultury ludzkiej, technologiczny świat maszyn i organiczną domenę ludzkich ciał i przyrodniczych bytów, takich jak wirusy, rośliny, zwierzęta oraz fizyczno-chemiczna materia samej ziemi analizując ich ścisłe powiązania oraz tryby odczuwania, wzajemne oddziaływania i współzależne wpływy.

Consisting solely of electronically delivered texts, still and moving images and sound, the exhibition as well as accompanying website and publication explores how three different orders the symbolic realm of language and human culture, the technological realm of machines and the organic realm of human bodies and natural entities such as viruses, plants, animals and the physical-chemical matter of the earth itself are fundamentally intertwined and sense, act on and affect each other.

Uczestnicy i uczestniczki / participants:
John Aldemann (US), Michael Bell i Eunjeong Seong (US), Jennifer Biddle (AU), Oron Catts i Ionat Zurr (AU), Ben Cerveny (US), Yangyifan Dong (CN), Christoph Engemann (DE), Orit Halpern (US), Kurt Hentschlager (AT/US), Susanna Hertrich (DE) i Shintaro Miyazaki (JP/CH/DE), Sarah Hluchan (US), David Howes (CA) i Tereza Stehlikova (CZ/UK), Takashi Ikegami and Norihiro Marujama (JP), In the Air/C+ (SP), Wioleta Kaminska (PL), Nadia Lichtig (DE/CZ/FR), Yutaka Makino (JP), Saadia Mirza (PK), r e a (AU), Philippe Rahm (CH), Valerio Sannicandro (IT/FR), Nitin Shroff (IN/SEY/UK/FR), TeZ (IT/NL), John Thackara (UK/FR), Jesus Torres (SP/FR), Ignacio Valero (CL/US), Nina Wakeford (UK)

Opinie

Sprawdź się

Gdzie przechowywany jest obecnie księgozbiór Johanna Uphagena?