• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Seminarium podsumowujące dwuletni projekt. Badania kolekcji Jacoba Kabruna - etap I

Zapraszamy na Seminarium podsumowujące projekt Badania kolekcji Jacoba Kabruna etap I, realizowany przez ostatnie dwa lata w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną referaty badaczy biorących udział w projekcie, na temat opracowywanych przez nich źródeł. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury państwowego funduszu celowego, w ramach programu Badanie polskich strat wojennych.

Muzeum Narodowe w Gdańsku od wielu lat prowadzi konsekwentne działania mające na celu pełne opracowanie strat wojennych instytucji. W ostatnich latach, dzięki dofinansowaniu z MKiDN umożliwiającemu zastosowanie nowoczesnych technologii, możliwe stało się pełniejsze wykorzystanie i szersze udostępnienie źródeł pisanych oraz ikonograficznych z zasobów Muzeum i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Od końca 2020 r. wyniki badań prowadzonych przez MNG są sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej straty.mng.gda.pl. Wśród informacji o charakterze popularno-naukowym, dotyczących historii muzeum, jego kolekcji i strat wojennych, planowane jest również publikowanie opracowań źródeł dotyczących przedwojennych zbiorów. Jako pierwsze źródło opublikowano w 2020 r. spis negatywów, źródło jak dotąd w badaniach wykorzystywane niezwykle rzadko. Dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku możliwe było udostępnienie nie tylko opracowania źródła, ale również zestawienie go w formie elektronicznej ze skanem oryginału. W ramach projektu realizowanego przez ostatnie dwa lata opracowano kolejne źródła, które zostaną udostęnione na stronie, między innymi Kronikę Zarządu Muzeum 1904-1912.

Jednym z trzonów przedwojennych zbiorów Muzeum była kolekcja Jacoba i Augusta Kabrunów, której rozbudowę kontynuowała później Fundacja Kabrunowska. Digitalizacja i opracowanie źródeł związanych z tą kolekcją, zapoczątkowane w 2021 roku, są punktem wyjścia do badań nad samą kolekcją oraz historią poszczególnych dzieł wchodzących w jej skład. Największym brakiem, jeśli chodzi o opracowania strat wojennych MNG, jest w tym momencie kolekcja Jacoba Kabruna i jego syna Augusta. Założeniem projektu jest m.in. opracowanie dokumentów związanych z działalnością początków Muzeum Miejskiego, kiedy kolekcja została przekazana do Muzeum oraz rozbudowywana przez powołaną do tego Fundację Kabrunowską. Podczas dwuletniego projektu realizowanego w ramach ministerialnego programu Badanie polskich strat wojennych, oprócz wspomnianej Kroniki analizie poddane zostały sprawozdania z lat 1870-1885 oraz 1904-1910, inwentarz kolekcji Kabruna z 1856 roku oraz inwentarz Muzeum Miejskiego w 1885 roku. Na rok 2023 planowana jest publikacja książki autorstwa Pani Heleny Kowalskiej, dotycząca kolekcji malarstwa Jacoba i Augusta Kabrunów.
 
Program:
10:00 - wstęp i powitanie gości
10:15 - dr Magdalena Mielnik - Projekt Badanie strat wojennych kolekcji Jacoba Kabruna etap I  wprowadzenie
10:30 - Alicja Andrzejewska-Zając - Kabrun plus. Pierwsze kolekcje Stadtmuseum Danzig w świetle badań archiwalnych
11:00 - przerwa
11:15 - Lech Łopuski, Sylwia Parais - Sprawozdania Zarządu Muzeum 1871-1885 oraz Inventarium der Oelgemaelde und Kunstwerke in der Raeumen des Franziskaner Klosters z 1885, jako źródła do prowadzenia badań nad stratami wojennymi z kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku
11:45 - przerwa
12:00 - dr Janusz Dargacz (Muzeum Gdańska) - Kronika Zarządu Muzeum Miejskiego w Gdańsku (1904-1912) jako źródło do badań gdańskiego muzealnictwa
12:30 - dr Beata Purc - Zachowane obrazy z kolekcji Jacoba i Augusta Kabrunów w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku
13:00 - przerwa
13:30 - Helena Kowalska - Straty z kolekcji Jacoba i Augusta Kabrunów
14:30 - dyskusja i podsumowanie spotkania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu Badanie polskich strat wojennych.

Opinie

Sprawdź się

Iloma salami wystawowymi dysponuje pawilon wystawienniczo-edukacyjny sopockiego Grodziska?