Impreza już się odbyła

Rozmowy o Fotografii: Dorota Łuczak Foto-Oko

W majowym spotkaniu z cyklu Rozmowy o fotografii nie może zabraknąć ważnej książki o sztuce. O swojej najnowszej publikacji - rozprawie doktorskiej opowie dr Dorota Łuczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Książka pt. Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce 1. połowy XX wieku. została wydana przez specjalizujące się w najważniejszych publikacjach z zakresu teorii sztuki wydawnictwo Universitas w serii "Horyzonty Nowoczesności". Na blisko czterystu stronach autorka analizuje zmiany w sposobach percepcji oka jako zmysłu i rejestratora rzeczywistości. Fotografia jest wynalazkiem świata zachodniego, w którym oko (metaforyczne) od wieków zajmowało w procesach poznawczych wyjątkowe miejsce wśród zmysłów. Na fundamencie okularocentryzmu fotografia stała się uprzywilejowanym narzędziem władzy i rozmaitych aparatów ideologicznych. Dorota Łuczak przypatruje się relacji pomiędzy fotografią a wizualnością czy wzrokocentryzmem, wskazując jednak na redukcjonistyczny charakter prostego sprowadzania fotografii do funkcji biernego instrumentu. W interpretacjach obrazów światłoczułych powstających w kręgach artystycznych w drugiej, trzeciej i czwartej dekadzie XX wieku badaczka ukazuje różnorodność realizowanych w fotografii modeli epistemologicznych i antropologicznych, w tym także o charakterze antywzrokocentrycznym. Wprowadzona przez autorkę kategoria wizji fotograficznej staje się modus operandi otwierającym nową perspektywę badawczą, bliską antropologii obrazu, w której przedmiotem analizy jest zarówno obraz, jak i proces percepcji widza.

Dorota Łuczak (ur. 1983) - doktor historii sztuki, wykładowczyni akademicka, badaczka, autorka książek o sztuce. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie. W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską napisaną w IHS UAM (Zakład Historii i Teorii Badań nas Sztuką) pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Piotra Juszkiewicza. W latach 2011-2013 była koordynatorką studiów podyplomowych "Wiedza o sztuce". Od 2015 r. pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej na stanowisku adiunkta UAM. Jej zainteresowania badawcze to historia fotografii i historia teorii fotografii, sztuka nowoczesna i współczesna, kultura wizualna; w 2018 r. w wydawnictwie Universitas TAiWPN ukazała się jej rozprawa doktorska zatytułowana Foto-oko. Wizja fotograficzna w kontekście zachodniej tradycji wzrokocentryzmu. Teoria i praktyka artystów europejskich i amerykańskich w 1. połowie XX wieku. Publikuje artykuły m.in. na łamach czasopism "Artium Quaestiones", "Zeszyty Artystyczne", "Kronika Miasta Poznania", "Sztuka i Dokumentacja", "Arteon", "Kwartalnik Fotografia", "Czas Kultury", pisze teksty do katalogów. Współwykonawczyni projektu badawczego "Polski film o sztuce 1945-1989" (NPRH). W roku akademickim 2017/2018 mentorka Fulbright Foundation. Obecnie pracuje w grupie badawczej przygotowującej antologię i archiwum online polskich tekstów o fotografii z lat 1839-1989 (program NPRH). Stypendystka Rządu Francuskiego (Université VIII Saint-Denis w Paryżu), Fundacji Lanckorońskich w Londynie, Corbridge Trust Foundation w Cambridge (Robinson College), Stiftung Preussischer Kulturebesitz w Berlinie. Za swoją książkę rozprawę naukową otrzymała Nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przynawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Podczas spotkania publikację "Foto-oko" będzie można nabyć w promocyjnej cenie.

Koordynacja: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Współpraca: Maja Bieńkowska, Mariola Balińska
Kontakt: ggf@mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12 w. 117, 119

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

Gdzie odbyły się pierwsze edycje Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych - dzisiejszej wizytówki Gdyni?