• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Romantyka Fryderyka

"Romantyka Fryderyka" już po raz trzeci. Zapraszamy na niedzielne koncerty chopinowskie w czerwcu do Parku Oruńskiego. W każdą niedzielę czerwca o godz. 12:00 na patio przy ulicy Nowiny 2b, Scena Muzyczna GAK już po raz trzeci zorganizuje plenerowe spektakle słowno-muzyczne pod nazwą "Romantyka Fryderyka". Na darmowych wydarzeniach wystąpią artyści, którzy na fortepianie wykonają najbardziej znane, ale także i mniej popularne, utwory Chopina. Swoje umiejętności w ciągu czterech koncertów zaprezentują wybitni artyści, m.in. Sławomir Wilk, Maciej Gański oraz tenor Jacek Szymański, a także międzynarodowa grupa studentów związanych z Akademią Muzyczną w Gdańsku oraz zwycięzcy II Ogólnopolskiego Konkursu "Miniatura - Online". Wszystkie cztery wydarzenia będą tłumaczone na język ukraiński. Dla osób z dysfunkcją słuchu dostępna będzie pętla indukcyjna.

Niedzielne wydarzenia 4 czerwca o godz. 12:00 rozpocznie występ dra Sławomira Wilka. Muzyk jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (w klasie fortepianu prof. Waldemara Wojtala) oraz Royal Irish Academy of Music w Dublinie (prof. John O'Conor), a w 2018 roku otrzymał tytuł doktora w macierzystej uczelni w Gdańsku. Artysta oprócz działalności naukowej i pedagogicznej aktywnie udziela się jako solista oraz kameralista. Swoimi licznymi recitalami oraz koncertami symfonicznymi (w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Australii oraz Afryce) dowodzi ugruntowanej pozycji w czołówce pianistów polskich swojego pokolenia. Za swój wkład w propagowaniu kultury polskiej w kraju i za granicą otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska ("Nike" w dziedzinie Kultura, Nauka, Media). Wilk jest także regularnie zapraszany jako juror w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Prowadzi własną klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w Akademii Sztuki w Szczecinie.

muzyka poważna - koncerty w Trójmieście


Podczas drugiej niedzieli wydarzenia (11.06) Park Oruński gościć będzie zwycięzców II Ogólnopolskiego Konkursu "Miniatura - Online": Zuzannę Krystian-Browalska, Kacpra Kuklińskiego, Zofię Nowicką i Teresę Olesz.

Zuzanna Krystian - Browalska
naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. W ciągu swojej edukacji artystycznej, Zuzanna zdobywała nagrody na wielu międzynarodowych konkursach, m.in.: I nagrodę oraz nagrody specjalne za wykonanie utworu F. Chopina i J. S. Bacha w 15. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Narwie (Estonia, 2023 r.), 1 nagrodę w 7. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Turznie (Turzno, 2023) i wielu innych. Zuzanna od 2022 r. jest stypendystką programu "Zdolni" Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Kacper Kukliński grą na fortepianie zajmuje się od 6. roku życia. Obecnie jest uczniem klasy XII Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku. Pomimo młodego wieku, ma na swoim koncie wiele czołowych nagród na festiwalach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zarówno jako solista, jak i kameralista. Ma też bogate doświadczenie estradowe. Od 2015 roku jest Stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Otrzymał też dwukrotnie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, a jest także laureatem Stypendium Młoda Polska (2019).

Teresa Olesz naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku. Teresa jest laureatką licznych konkursów pianistycznych zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym - otrzymała m.in. I nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyki Polskiej (2023), II nagrodę na VII Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym o zasięgu ogólnopolskim (2023) czy III nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Henryka Melcera (2023).

Informacje o występującej Zofii Nowickiej zostaną umieszczone tak szybko jak będzie to możliwe.
Podczas koncertu w przedostatnią niedzielę (18.06) wystąpi międzynarodowa grupa wybitnych studentów z Akademii Muzycznej w Gdańsku, m.in. pochodzący z Francji Mathis Veschi, Białoursinka Polina Verameika, Ukrainiec Bogdan Sakhniuk i Polak Bartosz Wiśniewski.

Pochodzący z Gwadelupy (Francja), Mathis Veschi, rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 8 lat. Od października 2022 roku jest studentem I roku studiów I stopnia w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu dra Macieja Gańskiego. Veschi jest laureatem kilku konkursów muzycznych, m.in. International Music Festival of Paris (Francja), który kilkukrotnie wygrał oraz Grand Concours International de Piano (Francja), którego został finalistą.

Verameika Palina urodziła się na Białorusi. W wieku 7 lat rozpoczęła naukę gry na fortepianie w Szkole Muzycznej w Zdzięciole. W 2021 roku ukończyła Grodzieńskie Liceum Muzyczne i od tego roku zaczęła pracować jako nauczyciel fortepianu i akompaniator w szkole muzycznej w Zdzięciole. Brała udział w wielu konkursach i kursach mistrzowskich jako akompaniator. Aktualnie studiuje na Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu.

Bogdan Sakhniuk pochodzi z Ukrainy. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w Szkole Muzycznej I stopnia w Żytomierzu. W 2020 roku ukończył żytomierskie Liceum Muzyczne im. Wiktora Kosenki. Do jego głównych zainteresowań należy muzyka doby romantyzmu i neoromantyzmu. Od 2019 roku komponuje własną muzykę, a od 2021 roku studiuje na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Bartosz Wiśniewski jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, a obecnie także studentem I roku studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. 33. Concorso Internationale per Giovani Musicisti "Citta di Barletta" (Włochy), London International Music Competition (Wielka Brytania) czy XXV Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu (Polska). W 2018 roku otrzymał wyróżnienie Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia artystyczne w kategorii muzyka. Jest wielokrotnym stypendystą Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Program wydarzenia, 25 czerwca zamyka koncert Macieja Gańskiego. Gański jest doktorem gdańskiej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki i absolwentem prestiżowych studiów podyplomowych w Danish National Academy of Music. Jest laureatem bardzo wielu konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich (m.in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Bradshaw & Buono w Nowym Jorku, Konkursu Yamaha Music Foundation of Europe Scholarship Award w Aarhus, VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Vila de Capdepera na Majorce czy III Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Wilnie) oraz bardzo doświadczonym muzykiem, który wystąpił na kilkuset koncertach w Polsce i zagranicą (w Japonii, USA, Chinach, Egipcie, Francji, Danii, Szwecji, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, na Litwie, Ukrainie, Białorusi etc.). W latach 2020-2022 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Instrumentalnego w swojej polskiej Alma Mater.

Gański zagra w towarzystwie tenora, Jacka Szymańskiego. Szymański jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim. W dorobku artystycznym posiada około 30 pozycji oratoryjno - kantatowych, formy kameralne, cykle pieśni oraz 40 partii operowych i operetkowych. Brał udział w licznych tournee zagranicznych z polskimi filharmoniami i operami. Jest twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu "Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża" oraz dyrektorem programowym Międzynarodowego Festiwalu "Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn" w Sopocie, w ramach którego prowadzi Kursy Mistrzowskie dla Śpiewaków. W 2013 r. uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka na Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi. Został odznaczony medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Koncert prowadzony będzie przez Konrada Mielnika - producenta i publicystę muzycznego, pomysłodawcę i dyrektora Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Mielnik jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu, a także laureatem i obecnie także jurorem międzynarodowych konkursów radiowych m.in. Shanghai International Radio Music Festival. Uhonorowany Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Co istotne, podczas koncertu trwać będą także "muzyczne warsztaty plastyczne" dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie warsztatów będzie można zainspirować się muzyką Chopina i plastycznie przelać swoje emocje bezpośrednio na papier pod okiem instruktorki - Kasi Niemc. Kasia jest absolwentką Animacji Kultury o specjalizacji edukacji artystycznej z zakresu nauk plastycznych gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, która na co dzień zajmuje się malarstwem i grafiką. Wszystkie materiały na warsztaty zostaną przez nas zapewnione, a sam udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).
Program Romantyka Fryderyka:
4.06, godz. 12:00 - Sławomir Wilk
11.06, godz. 12:00 - Zwycięzcy II Ogólnopolskiego Konkursu "Miniatura - Online" (Zuzanna Krystian-Browalska, Kacper Kukliński, Zofia Nowicka, Teresa Olesz)
18.06, godz. 12:00 - Studenci Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku (Mathis Veschi, Polina Verameika, Bartosz Wiśniewski, Bogdan Sakhniuk)
25.06, godz. 12:00 - Maciej Gański - fortepian, Jacek Szymański - tenor

Opinie

Sprawdź się

Ile oddziałów ma Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia?