• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Przestrzeń intymna - wystawa

Projekt Przestrzeń intymna jest poświęcony formom jakie przybiera intymność. Głównym obszarem rozważań jest wystawa, na którą składa się ponad dziesięć prac współczesnych twórców sztuk wizualnych z zakresu rzeźby, grafiki, fotografii, instalacji i form video. Zarysowane w niej wątki rozwijane będą w ramach programu dyskusji, wykładów i oprowadzań.

26 października 2023 - 1 września 2024, godz. 10:00 - 18:00

Wstęp wolny
Kluczem do Przestrzeni intymnej użytym w projekcie jest kategoria doświadczenia - cielesnego, psychicznego lub duchowego. Jak zobrazować można takie doświadczenie? Czy jest osadzone we wnętrzu czy na zewnątrz osoby? Jak ustalić granicę tego co intymne? Przestrzeń intymna to przestrzeń własna: cielesna lub wyobrażeniowa. Przestrzeń, w której dokonuje się rozebrane prawdą spotkanie lub przeciwnie - to miejsce izolacji, wyobcowania i oddalenia. Artyści odwołują się do powierzchni ciała, skóry, przestrzeni zewnętrza i wnętrza, otwartej i zamkniętej, cielesnej lub duchowej. Widoki te są intymne, namacalne lub czysto iluzoryczne, skryte, ale dzielone i obnażane przed widzem. Widz odczuje konflikt pomiędzy uporczywym zamykaniem oczu ze strachu przed "szczeliną istnienia" a perwersyjnym przyglądaniem się niecodziennemu widokowi.

Prace stworzone przez artystów zapraszają do odbioru i penetracji wytworzonych przestrzeni z perspektywy obserwatora lub uczestnika. Punkty widzenia są dwojakie: z jednej strony zewnętrzne, pokazujące przemiany intymności we współczesnym świecie, jak i wewnętrzne: osobiste pejzaże indywidualnych przeżyć. Do udziału zostali zaproszeni twórcy różnych środowisk.

Intymności będzie można więc przyglądać się z różnych, indywidualnych perspektyw. Fotografie Agaty Przyżyckiej zapraszają nas na wędrówkę po fałdach i płatkach delikatnej skóry. Praca Iwony Demko wprost zaprasza do zanurzenia się wewnątrz przedstawionego przez nią świata. Bartosz Zaskórski z ironią pokazuje jak poddaje się rytuałowi miłosnego namaszczenia.

Mateusz Grymek oddaje się cały przestrzeni Obecności(Samotności?). Natalia Rybka i Ola Tubielewicz pokazują przestrzenie, które zostały ukształtowane przez osobiste przeżycie. Karolina Kardas powtarza za Cybulskim, że w jej Zamku "zna każdy kamień...". A na koniec nie można przeoczyć performance-u w wykonaniu Magdaleny Mellin, która po raz kolejny wstrząśnie nas swoją intymną ekspresją.

TERMINARZ WYSTAW:
Willa Bergera,Obrońców Westerplatte 24, SOPOT
08.09.2017 - godz. 19.00 Otwarcie wystawy + wykład wprowadzający
09.09.2017 - oprowadzanie kuratorskie cały dzień - start o pełnych godzinach od godziny 12:00 do 19:00 + wykład
godz. 19.00 - PERFORMANCE
10.09.2017 - oprowadzanie kuratorskie cały dzień - od godziny 12:00 do 19:00


Artyści biorący udział:
Iwona Demko / Zuzanna Dolega / Mateusz Grymek / Natalia Rybka / Karolina Kardas / Magdalena Mellin / Agata Przyżycka / Magdalena Romanowska / Ola Tubielewicz / Bartosz Zaskórski

Opinie

Sprawdź się

Pierwszym gospodarzem Dworu Artusa było: