• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Przemoc wobec kobiet - pokaz filmu "Plac Zbawiciela"

9 listopada zapraszamy na Kino wobec przemocy. Pokaz filmu "Plac Zbawiciela" w reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego wraz z panelem dyskusyjnym o przemocy wobec kobiet oraz spotkanie z psycholożkami.

Centrum Praw Kobiet zaprasza na projekcję filmu "Plac Zbawiciela" połączoną z dyskusją poświęconą refleksji na temat tej produkcji i obrazowaniem przemocy w rodzinie w polskiej kinematografii. Pokaz filmu odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej, wstęp wolny.

W 2017 roku, według statystyk policji, 92 529 osób było ofiarą przemocy domowej, z czego 81 499 stanowiły kobiety i dzieci. Od wielu lat Centrum Praw Kobiet stara się nagłaśniać i przeciwdziałać problemowi przemocy domowej. Tym razem pragnie to zrobić poprzez kulturę. Film nie tylko przekazuje esencjonalny obraz przemocy, ale również inspiruje do dyskusji między innymi ludźmi i skłania do refleksji nad własnymi doświadczeniami. Jest to wydarzenie, które może spełnić rolę nie tylko edukacji filmowej dla tych, którzy nie zetknęli się bezpośrednio z przemocą, ale także terapii dla tych, którzy jej doświadczyli.

Temat przemocy domowej nie stanowi prostego tematu do rozmowy. Pomimo wzrostu emancypacji kobiet w Polsce i powolnego łamaniu tematów tabu, wciąż trudno nam rozmawiać o sprawach tak bolesnych jak przemoc, szczególnie wewnątrz rodziny - tłumaczą organizatorzy z gdańskiego oddziału Centrum Praw Kobiet. - Pragniemy stworzyć jak najswobodniejszą i bezpieczną przestrzeń do rozmowy, używając języka kultury. Projekcja filmu "Plac Zbawiaciela" w reżyserii Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze, który dosłownie i bezpośrednio pokazuje przemoc domową umożliwi ukazanie tego, co nie zawsze potrafimy wyrazić słowami.

Po projekcji zapraszamy na dyskusję prowadzoną przez psychologów, aby omówić nasze odczucia i myśli na temat filmu. Wydarzenie poprowadzą psycholożki pracujące w Centrum Praw Kobiet, które na co dzień mają kontakt z osobami doświadczającymi przemocy fizycznej, psychicznej , seksualnej i ekonomicznej. Razem z uczestnikami wydarzenia omówią złożone schematy rządzące tym zjawiskiem oraz przedyskutują tę problematykę w kontekście rodziny oraz dyskursu społecznego.

Więcej informacji na temat przemocy i działalności Centrum Praw Kobiet można znaleźć na stronie cpk.org.pl oraz na stronie Centrum Praw Kobiet - oddział w Gdańsku na facebooku.

O organizatorze:
Fundacja Centrum Praw Kobiet to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. W naszym działaniu kierujemy się przekonaniem, że prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych praw człowieka , a przemoc wobec kobiet, niezależnie od tego, czy sprawcą jest osoba prywatna, grupa społeczna czy państwo, stanowi naruszanie praw człowieka. Uważamy, że aby mówić o kulturze demokratycznej, nie możemy ograniczać się wyłącznie do wymiaru społecznego i zadowalać się formalnymi gwarancjami równouprawnienia. Musimy zapewnić kobietom i mężczyznom równe szanse i możliwość realizacji ich potrzeb oraz aspiracji życiowych w sferze publicznej, w pracy i w życiu osobistym. Staramy się łączyć w codziennej działalności różne formy aktywności. Z jednej strony udzielamy pomocy prawnej i psychologicznej kobietom-ofiarom przemocy i dyskryminacji, z drugiej zaś staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie. Istotną rolę w naszej działalności odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne.

Wydarzenie realizowane i dofinansowane w ramach programu "Otwarty IKM" .

Opinie

Sprawdź się

Który duży gdański festiwal o zasięgu międzynarodowym kultywuje tradycje Solidarności w przejawach kultury?

 

Najczęściej czytane