• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Promocja książki o prof. Aurelii Polańskiej

Zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Polańską i Janem Kulasem, poświęcone książce "Profesor Aurelia Polańska (1930-2020). Autobiografia i wspomnienia.

Profesor Aurelia Polańska -  jej umiłowaną dziedziną zawodową była dydaktyka, a w nauce zagadnienia związane z ludzką pracą, którą badała w wielu płaszczyznach i różnych wymiarach. Badaniom tym poświęciła większość życia. Pragnęła, by praca ludzka w Polsce wzniosła się do poziomu pracy godnej. Bardzo starała się zaszczepić tę ideę swoim studentom, współpracownikom, osobom zaangażowanym w rozpoczęte w sierpniu 1980 roku przemiany w Polsce. Najważniejsze tezy dotyczące ludzkiej pracy zawarła w swojej książce Godna praca tajemniczym skarbem człowieka, wydanej w 2018 roku przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Aurelia Polańska kierowała się w życiu mottem: tak mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba (Lucjan Rydel, Dobroć). Pragnęła odrodzenia i  upodmiotowienia społeczeństwa polskiego w oparciu o wartości chrześcijańskie.  

Książka Profesor Aurelia Polańska (1930-2020). Autobiografia i wspomnienia składa się z 2 części. Pierwszą stanowi autobiografia, a drugą wspomnienia osób, które spotkały Aurelię Polańską na swojej drodze zawodowej, społecznej, prywatnej czy rodzinnej. W obu częściach przeplatają się opowieści nie tylko o  samej Profesor Aurelii Polańskiej, lecz także a  może przede wszystkim o wartościach, ideach, którym poświęciła swoje życie, w warunkach zmiennych i burzliwych lat naszej historii.

Opinie

Sprawdź się

„Bądź wierny. Idź”. To inskrypcja na jednym z rzeźbiarskich „kamieni” w Parku Północnym. Komu jest on poświęcony?