• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Promocja książki Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII w.

15 lutego o godzinie 18.00 w Sopotece (ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot - Sopot Centrum, II. P) odbędzie się promocja książki "Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze". Spotkanie poprowadzi Dagny Kurdwanowska, a o książce opowie autorka dr Dobromiła Rzyska-Laube.

Oddawana do rąk czytelnika książka jest rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej i obronioną w 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wynikiem odszukania wielu dotąd niespenetrowanych zasobów źródłowych. Pozornie uboga baza źródłowa ukazała gros nowych, niezbadanych dotąd obszarów i również w przyszłości może pomóc wzbogacić dotychczasowe ustalenia.

Analiza zbiorów artystycznych polskich ziemian regionu Pomorza Nadwiślańskiego, dokonana w niniejszej pracy, poszerza ogólną wiedzę dotyczącą polskiego kolekcjonerstwa, a szczególnie ukazuje znaczenie terenów dotychczas pomijanych w historiografii. Wpisuje się w szersze badania zachowań kulturotwórczych, zwłaszcza stosunku do sztuki, ówczesnej postawy wobec przeszłości, a tym samym określenia własnej tożsamości. Ukazanie cech charakterystycznych owych postaw na obszarze o słabszej pozycji żywiołu polskiego jednocześnie wzbogaca skromny stan badań nad dziejami ziemiaństwa Pomorza Nadwiślańskiego.

Pisząc o zainteresowaniach kolekcjonerskich na ziemiach Pomorza zdawałam sobie sprawę, że należałoby uwzględnić zarówno ziemiaństwo niemieckie, jak i warstwę mieszczańską obu narodowości. Aspektem godnym zbadania, szczególnie w Prusach Zachodnich, wydaje się zjawisko dyfuzji kulturowej i z pewnością warto byłoby zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie tych dwóch narodowości, które przejawiało się w przejmowaniu mentalności i wzorców kulturowych. Ze względu na charakter prowadzonych analiz i ograniczoność źródeł zawęziłam jednak badania do grupy polskiego ziemiaństwa. Na wskazanym terenie niewiele możemy powiedzieć o kolekcjonerstwie polskiego mieszczaństwa, z kolei zainteresowania artystyczne ziemiaństwa niemieckiego wymagają odrębnych prac badawczych.

Ze wstępu dr Dobromiły Rzyskiej-Laube.

Spotkanie jest organizowane przez Sopotekę we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Opinie

Sprawdź się

Kiedy zgodnie z tradycją rozpoczynamy kolację wigilijną?