• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Porcelana u św. Jana? Tajemnice dekoracji rzeźbiarskiej organów bocznych. Wykład XIV

W trakcie wykładu uchylony zostanie rąbek tajemnicy, jakim okryte są tajniki historycznych technik i technologii zastosowanych przez mistrza Jana Henryka Meissnera podczas prac nad dekoracją rzeźbiarską świętojańskich organów bocznych i uzyskane przez niego niezwykłe efekty plastyczne. J.H. Meissner uważany jest za najwybitniejszego gdańskiego rzeźbiarza doby rokoka. Poznamy  przemiany i zniszczenia jakim dekoracja rzeźbiarska uległa na przestrzeni wieków oraz działania konserwatorskie, które przywróciły mu dawny blask.

mgr Jolanta Pabiś-Ptak magister sztuki, absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje w zawodzie od 1985 roku, specjalizując się w konserwacji i restauracji malarstwa i malatur na różnych podłożach oraz elementów wykonanych w technikach pozłotniczych. Od marca 2018 do września 2019 roku, w ramach projektu Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku: Organy boczne" sprawowała nadzór konserwatorski nad całością zadania oraz wykonywała osobiście część prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych przy monochromiach i złoceniach zachowanych i odtwarzanych elementów obudowy prospektu organowego i balustrady chóru.

Opinie

Sprawdź się

Który z ważnych polityków epoki PRL wstrzymał w latach 50. odbudowę Teatru Wybrzeże w Gdańsku?