• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

Po co nam humanistyka? Cykl wykładów

Wspólnie z Katedrą Filologii Polskiej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku oraz Pomorskim Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym Goyki 3 Art Inkubator zaprosił do współpracy kolejnych Naukowców i Naukowczynie!

W czasie cyklu spotkań odpowiedzą na przewrotnie sformułowane pytanie: Po co nam humanistyka? Widzimy się na #Goyki3 przez całą jesień.

A oto plan wykładów:

Po co komu medioznawstwo? dr hab. Mirosław Filiciak
19 października ( czwartek ), godzina 18:00

Po co komu historia sztuki? dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
9 listopada (czwartek), godzina 18:00

Po co komu filozofia? dr Andrzej Marzec
23 listopada (czwartek), godzina 18:00

Po co komu historia? prof. dr hab. Ewa Domańska
18 stycznia 2024 (czwartek), godzina 18:00

Spotkania prowadzić będzie dr Janusz Bohdziewicz
 
Celem projektu jest prowokacja do namysłu i debaty nad aktualnym stanem humanistyki w kontekście wyzwań naszych czasów.

Podczas gdy najważniejsze problemy ludzkości domagają się wspólnego poszukiwania sensu, nowych idei, zrozumiałej komunikacji i etycznych rozwiązań a więc tego, co zdaje się realizacją powołania humanistyki, ta nie tylko jest ignorowana przez szerokie masy konsumentów, oddających swą refleksję mediom myślenia (np. ChatGPT), czy przez wąskie grupy wszystkowiedzących polityków, ale jest również dyskredytowana przez wielu przedstawicieli nauk ścisłych, wypierana z uniwersytetów, względnie zmuszana do naśladowania użytecznej w gospodarce science, a nawet zastępowana przez humanistykę cyfrową, która w dobie możliwości permanentnego monitoringu społeczeństw wyrzeka się niekiedy potrzeby teorii. Cóż po humaniście w tak marnym czasie? czy naprawdę istotą myślenia jest szybkie generowanie tekstów w oparciu o dane zgromadzone w internecie, jak zdają się przekonywać niektórzy zwolennicy sztucznej inteligencji?

Chcemy zapytać o to czołowych polskich humanistów akademickich, zaangażowanych nie tylko w prace badawcze, ale także działania społeczne, wywodzących się z różnych pokoleń, szukając nadziei na ocalenie refleksji niezależnej od hiper-subiektywności lajków i pseudo-obiektywności Big Data. Zapraszamy myślicieli spoza Wybrzeża, których trudniej posłuchać i rozmawiać z nimi na żywo w Trójmieście chciałoby się jednak, by właśnie tu, w pobliżu morza, gdzie horyzonty są najszersze, udało się wzbudzić ochotę i entuzjazm do podejmowania intelektualnych wypraw ku najdalej sięgającym pytaniom człowieczeństwa i najbardziej obiecującym koncepcjom radzenia sobie z chaosem i wyczerpaniem codzienności.

Opinie

Sprawdź się

Max Lars to pseudonim którego trójmiejskiego pisarza?

 

Najczęściej czytane