stat
Impreza już się odbyła

Pierwsza dekada (po burzy nas starym światem). Malarstwo na Wybrzeżu w latach 1945-1955

Zapraszamy na wystawę "Pierwsza dekada (po burzy nas starym światem). Malarstwo na Wybrzeżu w latach 1945-1955" do Pałacu Opatów - Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

17 grudnia 2019 - 31 marca 2020, godz. 10:00 - 16:00

bilety 12 zł
ulgowy 8 zł
kwi 24-26

piątek - niedziela

bilety 12 zł
ulgowy 8 zł
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk
Termin: 15.10.2017 - 28.01.2018
Wernisaż: 14.10.2017, godz. 18.00
Kurator: Wojciech Zmorzyński

Godziny otwarcia:
wtorek - piątek: 9.00 - 16.00
sobota, niedziela: 10.00 - 17.00

Wystawa ta stanowi pierwszą próbę pokazania całości zjawisk w malarstwie na Wybrzeżu w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie. Przede wszystkim chcemy położyć nacisk na "konfrontację" dorobku artystów związanych z nowo wówczas utworzoną Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych a innymi środowiskami - szczególnie z malarzami tworzącymi w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w okresie międzywojennym oraz przybyłymi do Gdańska po 1945 roku, a pozostającymi poza strukturą PWSSP. Zaletą wystawy będzie ukazanie całego bogactwa malarstwa w tym okresie, a także krytyczne spojrzenie na dominujące wówczas tendencje.

Rok 1945 wyznacza w sztuce polskiej rozpoczęcie nowego etapu. Powoli odradzało się życie artystyczne. Pierwsze lata powojenne to czas powszechnego entuzjazmu, ale także dyskusji o kształcie kultury polskiej. Wybrzeże stało się w tym czasie istotnym ośrodkiem artystycznym. Tradycje plastyki zostały na tym terenie przerwane przez wybuch wojny, pozostała tu tylko garstka malarzy związanych z przedwojennym Gdańskiem i Gdynią. Artyści ci, choć niepozbawieni twórczej inwencji, odnoszący w latach 30. sukcesy na wystawach w warszawskiej "Zachęcie", będą stanowić grupę autsajderów. Do najwybitniejszych malarzy polskich tworzących w Wolnym Mieście, a kontynuujących swoją twórczość należeli: Stanisław Chlebowski, Marian Mokwa, Albert Lipczynski. W Gdyni działali w tym okresie między innymi Wacław Szczeblewski i Jan Gasiński.

Założony w październiku 1945 roku Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku (późniejsza PWSSP) z siedzibą w Sopocie szybko stał się centrum kulturotwórczym Wybrzeża, skupiając wokół siebie wielkie indywidualności polskiej plastyki. Pracownikami szkoły byli wybitni artyści, których twórczość i działalność pedagogiczna wpłynęły na obraz plastyki naszego regionu. To przez pryzmat ich dokonań postrzegany jest okres powojenny przez historyków i krytyków sztuki. Drugim ośrodkiem, wokół którego skupiło się w tym okresie życie artystyczne na Wybrzeżu, była Politechnika Gdańska, której pierwszym dziekanem Wydziału Architektury został Władysław Lam.

Zaletą wystawy będzie dążenie do zaprezentowania wszystkich wybitnych twórców związanych z Wybrzeżem, przypomnienie wielkich indywidualności, a niekiedy artystów trochę już zapomnianych. Pomocny będzie tu z pewnością katalog przygotowywany przez MNG, który będzie pełnił funkcję leksykonu. Na wystawie szczególne miejsce zajmą prace malarskie z lat 1949-1955, z tak zwanego socrealizmu, kiedy to ukształtowało się pojęcie "szkoły sopockiej", okresu, w którym artyści Wybrzeża szukali możliwości połączenia doktryny realizmu socjalistycznego z wartościami malarskimi. W tym czasie malarze związani z gdańską PWSSP zaistnieli na arenie ogólnopolskiej, odnosząc wiele sukcesów na Ogólnopolskich Wystawach Plastyki.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    10 zł
  • Bilet ulgowy
    6 zł
Ceny biletów:
bilet normalny – 10 zł
bilet ulgowy – 6 zł
bilet dla uczniów i studentów do 26. roku życia – 1 zł

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Najdłuższy festiwal teatralny w Trójmieście to: