stat
Impreza już się odbyła

Otwarcie wystaw sztuki współczesnej i koncert, pt: muzeomol i muesseum_dwie strzałki czasu i pół

Otwarcie dwóch nowych wystaw w Instytucie Cybernetyki Sztuki i Galerii Spiż 7 (ul. Komandorska 26, Gdańsk Osowa)

2 - 30 lipca 2021, godz. 18:00 - 21:00

Wstęp wolny
26 sierpnia 2017 -  godzina 19:00-20:45 (event)

muzyka alternatywna - koncerty w Trójmieście


"MuzeoMol" - zbiorowa wystawa sztuki współczesnej i koncert swobodnej muzyki improwizowanej  z udziałem kilkunastu artystów. Wystawa jest namysłem na temat uwarunkowań funkcjonowania instytucji sztuki. Porusza problem konstytuowania się schematów świata sztuki i sposobów działania instytucji i artystów w realiach wolnego rynku jak i zachwiania światowego bezpieczeństwa energetycznego. Podnosi temat nadawania statusu dzieł sztuki w rzeczywistości tyleż ideologicznej, co politycznej. W swym rozważaniu artyści sięgają zarówno do założeń XX wiecznej awangardy jak i instytucjonalnej teorii sztuki, sieci cyberprzestrzeni jak i koncepcji "postmodernistycznych równoległości". Tytułowy MuzeoMol niejako pożera samego siebie, drążąc konary "świata sztuki" niejako od środka.  
Częścią wystawy jest akcja polegająca na odwróceniu ról i symbolicznym opłaceniu nie artystów tworzących wystawę i koncert ale grupy osób ją zwiedzających na wernisażu. Grupa pierwszych zgłoszonych 20 osób obdarowana będzie kwotą 10pln wraz z "biletem".
Równolegle nastąpi otwarcie indywidualnej wystawy, pt: "Muesseum - dwie strzałki czasu i pół" będącej kolejną fluktuacją projektu artystyczno-badawczego zwiazanego z tworzeniem miejsca sztuki w Gdańsku Osowie.

Marek Rogulski. ICS, galeria Spiż 7. organizuje fundacja TNS. All rights reserved, 2017.
Artyści: Jarosław Bauć, Michał Brzeziński, Artur Gogołkiewicz, Filip Ignatowicz, Tomasz Kopcewicz, Bartosz Nowak, Agata Nowosielska, Mateusz Pęk, Marek Rogulski; praca z depozytu fundacji TNS: Pampers Maxi. Koncert: Jowan Czerkas, Krzysztof Topolski, f.a.t.e. & kee vay , Rogulus X Szwelas project - "MuzeoMol". Marek Rogulus Rogulski - "Muesseum, dwie strzałki czasu i pół".

MuzeoMol
tekst wprowadzający do wystawy MuzeoMol w ICS. ul. Komandorska 26, Gdańsk Osowa - /26 sierpnia 2017, g. 19:00

Współczesne instytucje kultury gromadzą nie tylko dzieła sztuki ale przede wszystkim przetwarzają szeroki zakres danych z obszaru teorii sztuki i środowiska kulturowego. Praktyka ta dotyczy prób zachowania materialnych wytworów jak i intelektualnych dokonań oraz związana jest z przekazywaniem wiedzy umożliwiającej dekodowanie związanych z nimi znaczeń. Instytucje takie jak muzea podejmują wysiłki aby przysłowiowy "mól nie zeżarł i aby rdza nie zniszczyła i aby złodzieje nie włamali się i nie ukradli." W dzisiejszych czasach problem ten ma wymiar geopolityczny i dotyczy również Cyberprzestrzeni, w której można uzyskać dostęp do rozmaitych baz danych. Zabezpieczanie i funkcjonowanie społeczeństw na obecnym poziomie rozwoju technicznego wymaga zmasowanego dostarczania wszelkich rodzajów energii zarówno w wymiarze mikro jak i w skali makro. Kolektywne wytwory kultury takie jak budynki i mieszczące się w nich instytucje oraz kolekcje uzależnione są od stałych zewnętrznych dostaw energii i niezakłóconej pracy elektrowni ją produkujących. Sieć Internetu wymaga pracy serwerów i nieustannego zasilania przepływu bitów cyberprzestrzeni. Ta techniczna "stosowność" - opisywana była przez Maxa Webera jako: "w najszerszym sensie racjonalne zachowanie się w ogóle i to we wszystkich dziedzinach: również w dziedzinach politycznego, społecznego, wychowawczego i propagandowego manipulowania ludźmi i ich opanowywania."1 Uwarunkowania gospodarcze i polityczne wyznaczają granice dyskusji jak i realne możliwości działania instytucji kultury. To z kolei rodzi szereg wyzwań natury metodologicznej w formułowaniu koncepcji działania tych podmiotów. Trafnie ujął ten problem Karl Mannheim w tekście pod tytułem: "Ideologia i utopia.": "Teorie Adama Smithsa oraz Karola Marksa - wymieńmy te dwie - powstały i rozwinęły się jako próby interpretacji i analizy zdarzeń doświadczanych zbiorowo. Odpowiedzialny za owo bezpośrednie powiązanie teorii i polityki jest fakt, że gdy wiedza pragnąc zdawać sprawę z pojawiających się wciąż nowych faktów, stale zachowywać musi charakter eksperymentalny, to podporządkowane celom politycznym myślenie nie może pozwolić sobie na ciągłe przystosowywanie się do nowych doświadczeń."2 Problem utylitarności instytucji kultury jak i samej sztuki wybrzmiał dobitnie w konceptualnym przewrocie w okresie, tzw. drugiej awangardy dwudziestego wieku: "Konceptualizm, poprzez wniesione przezeń określone znaczenia w system liberalnej demokracji, kontestował ten system./.../"3 Jak czas pokazał, nieunikniona okazała się jednak instytucjonalizacja awangard artystycznych. Paradoksalnie, proces ten, poprzez swój edukacyjny, popularyzatorski wymiar umożliwił: "nadanie statusu dzieła sztuki takim efemerydom wyobraźni twórczej jak happening, teatr-laboratorioum, performance, environmental theatre."4 Instytucjonalna teoria sztuki sformułowana w latach siedemdziesiątych w publikacji Larsa Aagarda Mogensena koncentrowała się na roli "funkcjonariuszy" w nadawaniu statusu dzieł artystycznych ale z czasem, pod wpływem myśli postmodernistycznej ewoluowała ku bardziej pluralistycznym, zdecentralizowanym praktykom realizowanym w ramach współczesnego Art-worldu. Rotacyjny system zamiany funkcji na linii artysta - kurator - dyrektor instytucji nie uwolnił jednak od dominujących aspektów zinstytucjonalizowanego przemysłu kulturowego a co za tym idzie nadal aktualna jest dyskusja na temat konstytuowania się schematów świata sztuki i sposobów działania instytucji. Tytułowy MuzeoMol pożera zatem dalej samego siebie, drążąc konary "świata sztuki" i niejako od środka, przebudowując obraz świata i percepcję sztuki w procesie rozpraszania jej najmniejszych składowych i "mikrocząsteczek".5

Marek Rogulski. ICS, fundacja TNS.
All rights reserved, 2017.

Artyści:
Jarosław Bauć, Michał Brzeziński, Artur Gogołkiewicz, Filip Ignatowicz, Tomasz Kopcewicz, Bartosz Nowak, Agata Nowosielska, Mateusz Pęk, Marek Rogulski; praca z depozytu fundacji TNS: Pampers Maxi.
Koncert: Jowan Czerkas, Krzysztof Topolski, f.a.t.e. & kee vay , Rogulus X Szwelas project +.

Oraz równolegle - Wystawa indywidualna"
Marek Rogulus Rogulski - Muesseum, dwie strzałki czasu i pół.

1 Max Weber. Obiektywność poznania w naukach społecznych w Problemy socjologii wiedzy. PWN Wwa 1985. str 135; pod. red: Andrzej Chmielecki, Stanisław Czerniak, Józef Neznik, Stanisław Rainko.
2 Karl Mannheim. Ideologia i utopia. w Problemy socjologii wiedzy. PWN Wwa 1985. str 341/342
3 Henryk Kuś. Wizja człowieka i kultury w teorii sztuki Josepha Kosutha.Wyd. KUL, Lublin, 2016, str. 52
4 Witold Kalinowski. Zachwyt dekretowany. http://downloadfiles.pl/pobierz/witoldkalinowskizachwytdekretowanyopdf. [dostęp: 7.06.2017]
5 Mol (skrót od molekuła) - podstawowa w układzie SI jednostka liczności materii o symbolu (oznaczeniu) mol. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mol Źródło: Wikipedia

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

Co w nazwie Teatru Dada von Bzdülöw oznacza człon "dada"?