• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie / Guided tour in English of the exhibition

Zapraszamy na oprowadzanie w języku angielskim po wystawie Sibylle Bergemann. Fotografie z Małgorzatą Taraszkiewicz-Zwolicką.

Wystawa "Sibylle Bergemann. Fotografie" to przegląd twórczości jednej z najciekawszych niemieckich fotografek ostatnich kilku dekad. Bergemann wypowiadała się w wielu dziedzinach fotografii: modowej, portretowej, reportażowej, esejach fotograficznych oraz krajobrazach miejskich i wiejskich. Jej różnorodne i ponadczasowe prace są świadectwem wyjątkowej wrażliwości obrazowej, zaangażowania i empatii. Na wystawie zaprezentowano 133 fotografie podzielone na 12 tematycznych grup: Fabryka Snów, Kobiety, Dziewczynki, Z dala od domu, Miejsca, Moda, Pomnik, Sala Balowa Clärchens, Przeobrażeni, Berlin, Afryka Arabia, Polaroidy. Ważną grupę stanowią prace związane z czasem transformacji Wschodnich Niemiec, poszukiwaniem śladów pozostawionych przez tętniące niegdyś życiem miejsca.

Bogaty dorobek Sibylle Bergemann znalazł już swoje miejsce w czołowych zbiorach sztuki nowoczesnej w Niemczech i na świecie. Dotychczas jednak nie był szerzej prezentowany w Polsce. Muzeum Narodowe w Gdańsku, jako pierwsze w naszym kraju, przedstawi publiczności tę wybitną artystkę w monograficznym ujęciu.

Wystawa ze zbiorów ifa (Instytutu Stosunków Międzynarodowych) www.ifa.de.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
- na oprowadzanie nie obowiązują zapisy
- prowadzenie: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (MNG)
- oprowadzanie w języku angielskim
- kiedy? 01.04.2023, sobota, godz. 13.00
- miejsce: Oddział Zielona Brama, Długi Targ 24, Gdańsk
- udział w wydarzeniu: bezpłatny
- kontakt: Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością, email: edukacja@mng.gda.pl

We invite you to a guided tour in English of the exhibition Sibylle Bergemann. Photographs with Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka.

The Sibylle Bergemann. Photographs exhibition reviews the work of one of the most interesting German photographers of the last few decades. Bergemann has expressed herself in many fields of photography: fashion, portraits, reportage, photo essays and urban and rural landscapes. Her diverse and timeless works are a testament to exceptional image sensitivity, commitment and empathy. The exhibition will show 133 photographs divided into 12 thematic groups: Dream Factory, Women, Girls, Away from Home, Places, Fashion, The Monument, Clärchens Ballroom, Transformed, 1997/2001, Berlin, Africa Arabia and Polaroids. A significant group of works is related to the time of transformation in East Germany, the search for traces left by places once teeming with life.

Her rich oeuvre has already found its place in the leading collections of modern art in Germany and worldwide. So far, however, it has not been widely presented in Poland. The National Museum in Gdańsk, as the first in our country, will present this outstanding artist to the public with a monographic approach.

Exhibition from the collection of ifa Institut für Auslandsbeziehungen (Institute for Foreign Relations) www.ifa.de.

PRACTICAL INFORMATION:
- there are no reservations for the tour
- host: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (National Museum in Gdańsk)
- date: 01/04/2023, Saturday, at 1 PM
- place: Green Gate, Długi Targ 24, Gdańsk
- Admission free
- contact: Centre for Museum Education, Volunteering and Collaboration with the Public (Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością), email: edukacja@mng.gda.pl
 

Informacja o biletach

 • Bilet normalny
  15 zł
 • Bilet ulgowy
  1 - 10 zł
normalny – 15 zł
ulgowy – 10 zł
uczniowie i studenci 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 20 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 10 zł
bilet 30-dniowy – 20 zł (bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu biletu)

Opinie

Sprawdź się

Jaka telewizja nagrała i wyemitowała musical "Lalka" w reż. Wojciecha Kościelniaka?