stat
Impreza już się odbyła

Obóz Solidarność (9 opinii)

Obóz Solidarność (Solidarność Camp) to projekt przygotowywany we współpracy pomiędzy Nowym Teatrem w Warszawie i Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress w Gdańsku.

Relacja z imprezy

"Solidarność" i sprowokowane przez nią wydarzenia stają się coraz bardziej zamierzchłą historią. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej to znakomita okazja, żeby przyjrzeć się, czym jest dzisiaj idea Solidarności w Europie: jak hasło i idący za nim ruch odmieniły europejską wrażliwość, na ile przetrwały tamte wartości, a na ile uległy przemiałowi konsumpcji, mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, narastającej materializacji życia, chciwości czy utożsamiania izolacji z bezpieczeństwem.

Projekt daje szansę na krytyczne zastanowienie się nad przyszłością solidarności i tym, jakie nowe znaczenia i zjawiska mogą się z nią wiązać. Czy uda się odmłodzić tę ideę, czy stanie się ona nieuchronnie emblematem starzejącej się Europy, w której solidarność będzie polegała jedynie na obronie kosztownych przywilejów ludzi starych? Czy Europę stać na solidarność z nielegalnymi emigrantami, czy pozostaje jej tylko coraz mocniejsza obrona granic przed ich przenikaniem? Czy solidarność w ogóle jest żywą ideą europejskiej konstytucji cywilizacyjnej, czy tylko emblematem, za którym łatwo ukryć cyniczne interesy?

Obóz Solidarności to projekt przygotowywany we współpracy pomiędzy Nowym Teatrem w Warszawie i Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress w Gdańsku. Przedmioty gotowe ze Stoczni Gdańskiej wybrane przez artystę Grzegorza Klamana i poddane modyfikacji we współpracy ze stoczniowcami, z inicjatywy autorów projektu ruszają w trasę, a ich banalność i zarazem legendarność, dziwnie ze sobą powiązane, opuszczają swój bezpośredni kontekst i wywożą stoczniowy mit daleko od miejsca powstania, poddając go krytycznej dyskusji.

Domki ze Stoczni Gdańskiej

Przygotowana przez Grzegorza Klamana przestrzeń artystyczna składa się ze stalowych domków przez lata budowanych w Stoczni Gdańskiej przez robotników, w celu wydzielenia przestrzeni prywatnej z przestrzeni produkcji. Surowe warunki pracy, hałas, zimno i pył motywowały stoczniowców do samoorganizacji, a jednocześnie tworzyły potrzebę przestrzeni intymnej i zindywidualizowanej. To tu się spotykali na przerwach, aby napić się kawy, zjeść śniadanie, odpocząć i czasem konspirować. Przywilej tej przestrzeni - skromnego obszaru bezpieczeństwa i prywatności był przez lata szanowaną tradycją, choć status domków nie był na terenie zakładu oczywisty. Obecnie zezłomowane na placu czekają na wysyłkę do huty, aby na zawsze zniknąć z pejzażu Stoczni Gdańskiej.

Obóz Solidarność proponuje nam wioskę takich domków, które najpierw przejdą modyfikację we współpracy między artystą a stoczniowcami na miejscu w Gdańsku, tak, aby ich wymiary zostały dopasowane do przepisów transportowych Unii Europejskiej. Widzimy tu więc pokazujące, w jaki sposób rodzime zderza się z normatywnym. W ten sposób praktyki normujące, stają się dla pracy punktem odniesienia i zwiążą projekt z walką stoczni o przetrwanie w nowej unijnej rzeczywistości. Domki będą każdorazowo instalowane do miejsca by utworzyć nowy Obóz Solidarność, a ich otoczenie ulega będzie lokalnym modyfikacjom we współpracy z różnymi artystami.

Solidarność Camp rozbijany będzie na ok. 5-8 dni w każdym mieście. W skład obozu wchodzić będzie 5 adaptowanych budek stoczniowych ustawionych tak, aby tworzyły w części centralnej naturalne miejsce spotkań, wykładów, koncertów odbywających się przez cały czas trwania wystaw.

Życie obozowe

Pojedyncze domki i ich otoczenie to miejsce interwencji artystów, performerów, aktorów i intelektualistów. Każda stacja na trasie tego mobilnego obozu to szansa spotkania i interwencji lokalnych uczestników. Obóz to miejsce instalacji wizualnych, projekcji, spotkań i debat, miejsce prezentacji i interwencji politycznej. Ale przyjmie też sekrety, gry w chowanego, konspiracje, czytanie książek, próby sztuk teatralnych, wspólne przebywanie, posilanie się. Każda lokalizacja to inny program. Każdy domek będzie miał przypisaną oddzielną funkcję.

Grzegorz Klaman, pomysłodawca i autor całej instalacji z obiektów znalezionych w Stoczni Gdańskiej przeznaczył jedną ze stoczniowych budek na instalację, która jest z pozoru niewidoczna. Budka jest pusta, zawiera tylko sprzęty, które oryginalnie się w niej znajdowały i kilka znaków graficznych - rysunków, plakatów czy zdjęć, które wydają się być jej częścią od zawsze. Wchodzimy do pustego wnętrza zaopatrzeni w dostępny na miejscu tablet i na nim lub dzięki aplikacji we własnym smartfonie możemy odnaleźć miejsca, w których wyświetlą się nam historie związane z Gdańskimi robotnikami. Cztery znaczniki znajdują się w miejscach, w których siedzieli podczas nagrań robotnicy. Ci, którzy ofiarowali na potrzeby projektu swoje historie - stoczniowcy, których młodość przypadła na lata 80. Zbigniew Stefański, Czesław Szultk, Roman Łopuchow i Jan Kryger mówią o pracy i życiu w stoczni, samopomocy, konspirze, a także zmiennej funkcji budek, z których część formuje dziś Solidarność Camp. Ich historie są na codzień poniekąd niewidzialne a historia stoczni jest kojarzona z kilkoma zaledwie nazwiskami najbardziej znanych lub najbardziej medialnych bohaterów. Historie tych kilku z tysięcy nieznanych musimy odnaleźć sami. Praca mówi o materializacji i dematerializacji pamięci, negocjacji polityczności poprzez medium oraz pozorach widzialności.

Drugi domek stanie się przestrzenią dla instalacji Marka Sobczyka Soliterność -muzeum, rocznica, pomnik (2005, reedycja 2011) odnosi się do zakłócenia, zagubienia, samotności i zdrady. Neologizm Soliterność łączy w sobie idee samotnictwa i pasożytnictwa. Stworzony przez artystę labirynt obrazów na półprzezroczystych płytach z tworzywa to ikonograficzne śmietnisko narodowych symbolik i medialnych namułów popkultury, to obszar nawrotów, zabłąkań, zderzeń i zdegustowania. Na monitorze wyświetlany będzie film zmontowany z zapisów wideo szeregu rozmów przeprowadzonych przez artystę z uczestnikami ruchu Solidarności i naukowcami. Soliterność, o której mówią, to stan ducha ludzi, których radykalizm, niezgoda na kompromisowość polityki, poczucie osamotnienia wobec dynamiki zmian i całego kontekstu współczesności, na jaki nie znajdują w sobie akceptacji, odzwierciedla głęboko uświadomione pęknięcie wspólnotowej jedności. Praca Sobczyka przenosi w wymiar filozoficznej debaty władzę i politykę, przykładając do niej kryterium Soliterności, samotnictwa skrytego bytowania, które nastąpiło jako nieuchronny skutek rozbicia idei solidarności - wspierającego bycia razem. Kto na kim pasożytuje? Czy pasożytujemy na rewolucji czy ona pasożytuje na nas? Co dzieje się z ideami gdy rewolucja sięga po władzę? Co to znaczy zdradzić ideał rewolucyjny?

Trzeci domek będzie miejscem działań polskich artystów rezydujących w miastach, do których zawita projekt Zorka Wollny w Gdańsku (Robert Kuśmirowski w Kijowie, Roman Dziadkiewicz w Brukseli, Elżbieta Jabłońska w Madrycie i Łukasz Surowiec w Warszawie).

Zorka Wollny: Człowiek, który gwizdał przy pracy i inne opowieści.

Artystka mówi: "Zamierzam przekształcić kontener w instrument-akustyczne pudełko, skrzynkę grającą. Będzie to miejsce cowieczornych warsztatów i snucia opowieści. Wspólnie z gośćmi domku będziemy tworzyć słuchowiska wzbogacone "muzyką ubogą" powstałą przy użyciu instrumentów z odpadów budowlanych i przemysłowych". Zapraszamy muzyków z Gdańska, zwłaszcza tych, którzy mają pomysł na to, jak konstruować proste instrumenty z metalu, plastiku i drewna.

Czwarty domek jest mediateką służącą jako przestrzeń zmieniających się projekcji dźwiękowych i wideo. Wyświetlone zostaną filmy autorów takich jak Grzegorz Klaman, Jacek Niegoda, Alicja Karska i Aleksandra Went, Maria Zmarz-Koczanowicz, Alicja Żebrowska, Artur Żmijewski,

Piąty jest czytelnią książek o tematyce powiązanej z projektem oraz biorącymi w nich udział osobami i organizacjami.
Ewa Tatar i Grzegorz Klaman - "Lata 80 ilustrowane" - wykład performatywny o sztuce w latach 80-tych w Gdańsku.

Ewa Tatar - autorka wystaw i badaczka, jest wraz z Dominikiem Kuryłkiem kuratorką przyszłorocznej wystawy Alternativa sięgającej do archiwów lat 80 oraz Grzegorz Klaman - artysta i inicjator nowej gdańskiej sceny artystycznej w latach 80, który doprowadził do radykalnego przeformułowania języka sztuki w Gdańsku, angażują się w sesje wspomnień i wykład ilustrowany na żywo.

Jacek Niegoda - "Europa - Polska, bezpieczeństwo i współpraca. Bezpieczeństwo i higiena w pracy rewitalizacyjnej post-robotniczych terytoriów". Ćwiczenia praktyczne. Krótki trening ruchowy wzmacniający niezależną postawę w pozainstytucjonalnej działalności kulturalnej. - performans

Jacek Niegoda - studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku w pracowni prof. Grzegorza Klamana oraz w Pracowni Intermedialnej prof. Witosława Czerwonki (1991-98). Współpracował z Galerią Wyspa oraz Otwartym Atelier (późniejszym CSW Łaźnia) w Gdańsku. W 1995 roku razem z Mikołajem Robertem Jurkowskim, Rafałem Ewertnowskim, Piotrem Wyrzykowskim, Maciejem Sienkiewiczem, Arturem Kozdrowskim założył Centralny Urząd Kultury Technicznej (CUKT). W 2000 r. był jednym z pomysłodawców i autorów projektu i postaci Wiktorii Cukt, wirtualnej kandydatki na prezydenta Polski. Realizuje wideoprojekty i akcje artystyczne. W swoich realizacjach odnosi się do relacji pomiędzy władzą, techniką, sztuką.

Obóz krytyczny

W poszczególnych odsłonach Solidarność Camp bardzo ważną rolę odegra wykład inauguracyjny. Do jego wygłoszenia zapraszamy najwybitniejsze osoby współczesnego życia intelektualnego, których myśl związana jest z dzisiejszą sytuacją idei Solidarności.

Solidarność - wydarzenie komunistyczne. Próba reinterpretacji.
Wykład i spotkanie z Janem Sową

Współczesna myśl postępowa i emancypacyjna radzi sobie zdecydowanie zbyt słabo z analizą i wyjaśnieniem środkowo-europejskiego doświadczenia tzw. komunizmu. Zaledwie kilku teoretyków (m.in. Tony Cliff, Guy Debord i Immanuel Wallerstein) zaproponowało systemowe reinterpretacje sowieckiego bolszewizmu, wskazując, że jego charakter miał niewiele wspólnego z ideą komunizmu, jaką znaleźć można w pismach Karola Marksa i jego kontynuatorów. W Polsce i innych krajach byłego Bloku Sowieckiego za dobrą monetę bierze się ówczesną propagandę z jej tyle wzniosłymi, co bełkotliwymi hasłami "dyktatury proletariatu" i "budowy komunistycznego ładu". Do takiej wizji idealnie pasuje interpretacja Solidarności jako pro-kapitalistycznej i anty-komunistycznej siły, która obaliła (z pomocą Papieża i Ronalda Reagana) komunizm i wywalczyła wolnorynkowe reformy. Bliższe spojrzenie na Program NSZZ "Solidarność" uchwalony przez Zjazd Delegatów w październiku 1981 r. w Gdańsku pokazuje, że taka wersja wydarzeń nie ma nic wspólnego z intencjami tzw. pierwszej Solidarności. Paradoksalnie, jej postulaty były zdecydowanie bliższe wspólnotowo- komunistycznej niż prywatno- kapitalistycznej wizji społeczeństwa i polityki. Jej pojawienie się i funkcjonowanie można zaś uznać za artykulację hipotezy komunistycznej tak, jak termin ten rozumiem francuski filozof Alain Badiou. Jeśli więc w Bloku Sowieckim działała po II wojnie światowej siła o charakterze autentycznie komunistycznym, to nie była nią żadna z oficjalnych organizacji ani partii ludowo-robotniczych, ale właśnie Solidarność między sierpniem 1980 a grudniem 1981 roku. Wykład opiera się na wspólnym wystąpieniu Kuby Majmurka, Kuby Mikurdy i Janka Sowy na konferencji Idea komunizmu - filozofia i sztuka, która odbyła się w czerwcu 2010 roku w berlińskiej Volksbühne.

Festung Europa: w obronie raju konsumenta.
Wykład i spotkanie z prof. Sławomirem Magalą (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie). Prowadzenie spotkania: Edwin Bendyk (Polityka)

Nie wiemy jeszcze jak stworzyć światowym masom szansę na awans, ani jak zintegrować nowych emigrantów spływających legalnie i nielegalnie ku obszarom dobrobytu. Chętnie współczujemy emigrantom, z trudem jednak wyobrażamy sobie życie bez konsumenckiego raju. Budujemy więc europejską twierdzę z nadzieją, że obronimy się przed niebezpieczeństwem z Południa. W tym samym czasie, w środku starego kontynentu wykluczeni domagają się miejsca na społecznej scenie. Wydarzenia ostatnich miesięcy i tygodni będą tematem spotkania ze Sławomirem Magalą, profesorem Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu, który w rozmowie z Edwinem Bendykiem postawi pytania o solidarność w związku z konfliktem elit i mas o sposób życia oraz organizację życia zbiorowego w Europie.

Koncerty i wydarzenia muzyczne
Czechoslovakia to duet Adama Piskorza (ex-Ćma, GARS) oraz Pawła Strzelczyka powstały na dobre w 2010 r. Pierwszy wymyśla muzykę, drugi teksty. Czasem się zamieniają. Trzeci członek zespołu jest maszyną o nazwie Boss Dr.Sample Sp-303. Czechoslovakią przenoszą się w czasie do okresu dzieciństwa za pomocą pajęczynowych gitar, minimalistycznych
bitów i odgłosów oraz naturalnych, szorstkich, męskich gł...osów - wszystko w domowym brzmieniu LO-FI. W drewnianym domku na pograniczu Kociewia i Kaszub nagrali epkę, która brzmi jakby nagrali ją w domu. Grają niepowtarzalne koncerty bez perkusisty i bez szkolonych głosów. Wspólnie z M.Cinger wymyślili festiwalik "Małe Granie" i jeżdżą ze swymi kameralnymi dźwiękami po kraju. Udało im się również wkręcić na koncert razem z Pustkami. Jak wszystkie zespoły na dorobku są w trakcie nagrywania "profesjonalnej płyty" oraz "klipu".

Enchanted Hunters - trójmiejski zespół założony przez Małgorzatę Penkallę, w którego skład wchodzą również Magdalena Gajdzica i Patryk Zieliniewicz. W ich dokonaniach można dosłuchać się elementów dream-popu, dream-folku, americany. Minimalizm użytych środków i kameralne brzmienie wydobywają to, co dla muzyków liczy się najbardziej: przemyślaną
kompozycję i melodyjność utworów. Zespół przygotowuje debiutancką płytę.

Peter Łyczkowski. Niezależny kompozytor, muzyk i producent. Z wykształcenia architekt, z zawodu ilustrator, fotograf i projektant. Od 2006 rozwija własne, niezależne projekty muzyczne oraz uczestniczy w projektach zespołowych. Współpracował z Teatrem Akt przy spektaklach związamych z poezją T.C. Elliota, Z. Herberta oraz widowiskiem plenerowym
z okazji Roku Chopinowskiego. Jest twórcą radio-labelu PLYradio.

W swoim programie łączy liryczny charakter muzyki i nastrojowy ambient z elementami noisu i elektroniczną manipulacją dzwięku. Jego utwory mają formę narracji bliskiej muzyce filmowej i teatralnej.

Piotr Kaliński jest powiązany z brytyjskimi labelami Mindset i On The Edge oraz rodzimym New Moon. W produkcjach i występach Hatti Vatti łączy brzmienia eksperymentalnej muzyki elektronicznej, przestrzeń dubu i zamiłowanie do współpracy z wokalistami. Z powodzeniem wydaje winyle i koncertuje w całej Europie. W wolnych chwilach gra w
zespole Gówno.

Poghanky. Inspiracją do powstania zespołu była fascynacja starodawnymi obrzędami związanymi z kulturą ludową oraz wywodząca się z nich magiczna forma tak zwanego "śpiewu białego". Zwana również śpiewo-krzykiem specyficzna technika wokalna, wykorzystywana była dawniej m. in. w Polsce, Ukrainie jako część spontanicznej formy
ekspresji kobiet w muzyce.

Celem zespołu jest kultywowanie opowieści jakie niosą ze sobą te pieśni niosących w sobie prostą, ludową mądrość i duchowość, która dziś zaskakuje swoją ponadczasowością.

ROS Dj i producent znany najbardziej ze swych dokonań dla nurtu drum'n'bass. Otwarość umysłu i nieszablonowe podejście do muzyki powodują jednak, że jego płytotekę cechuje niezwykły eklektyzm. Wlasciciel labelu Addiction Records. Założyciel producenckiego projektu Sabbia, wspolpracujacego z zaprzyjaznionymi wokalistami, muzykami i producentami. Ros pojawia sie u boku LTJ Bukem'a w slynnym londynskim klubie Fabric: FabricLive - "BUKEM IN SESSION". Miał tez przyjemność stanąć za deckami takich brytyjskich klubów jak: Hub, 1001 Cafe, BarRumba, Medicine Bar, Wire. Grał we Włoszech, na Łotwie, Słowacji, Sycylii w Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Francji i Danii. Od lat dziala czynnie jako promotor, jego cykliczne imprezy Addiction Night czy Atmosphere Poland, goscily najwieksze nazwiska z gatunku DnB.


Trupa Trupa. Trójmiejski zespół tworzą Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk, Wojtek Juchniewicz i Rafał Wojczal. Zespół ma na swoim koncie jedną epkę (2010) oraz longplay wydany w czerwcu tego roku (2011). Grupa potrafi zaatakować słuchacza takimi hałaśliwymi utworami jak otwierające płytę "Revolution", punkowe "Good Days are Gone" czy "Walt Whitman", ale też spokojniejszymi i bardziej refleksyjnymi utworami - "Porn Actress" czy utrzymane trochę w stylu Lou Reeda "Don't Go Away". Produkcji płyty podjął się Adam Witkowski, który w minionym roku wyprodukował świetną płytę własnego duetu Samorządowcy oraz krążek zespołu Gówno. "LP" brzmi surowo, a jednocześnie ciepło i to brzmienie z pewnością dopełnia obrazu tego albumu.

Twilite to akustyczny duet Paweła Milewskiego i Rafała Bawirsza. Bardzo długo nazwa zespołu była kojarzona z Irlandią. To właśnie tam w 2006 roku muzycy osiedli po kilku miesiącach wspólnego "grania" - internetowej współpracy kompozytorskiej, kiedy to jeden z nich mieszkał w Biskupcu a drugi w Krakowie. Kilka powstałych jeszcze przed wyjazdem na Zieloną Wyspę utworów zasiliło profil Myspace.com/twilitemusic.

W 2008 roku zespół zagrał koncert promujący płytę w studiu koncertowym im. Agnieszki Osieckiej, był on transmitowany na antenie radiowej "Trójki". Płyta "Bits & pieces" ujrzała światło dzienne 24 stycznia 2009 r. W maju 2010 została udostępniona do darmowego ściągnięcia "Else" EP, której realizatorami i producentami są Piotr Maciejewski (Muchy, Drivealone) oraz Maciej Frycz, dzięki którym muzyka Twilite nabrała nowych brzmień i barw. W 2011 roku ukazała się druga płyta zespołu "Quiet Giant".

SOLIDARNOŚĆ CAMP - PROGRAM
Miejsce: budki stoczniowców przed wejściem do IS Wyspa


27.08, sobota
OTWARCIE PROJEKTU:
15.00 - 19.00
zwiedzanie wystaw, indywidualne myszkowanie w książkach, oglądanie filmów z mediateki. Stoczniowy Piknik: kuch z glancem i kompot, Buffet pod chmurką, akcja literacko-muzyczna by Ply
15.00-16.30 - warsztaty dźwiękowe z Zorką Wollny - budka rezydentki
16.30 Koncert: Czechoslovakia
17.30 Oficjalne Otwarcie: Karolina Ochab - dyrektor Nowego Teatru, Basil Kerski - dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Aneta Szyłak - dyrektor Instytutu Sztuki Wyspa
wykład Ewy Tatar z rysunkami Grzegorza Klamana na żywo
18.00 Performance: Jacek Niegoda pt. "Bezpieczeństwo i higiena w pracy rewitalizacyjnej post-robotniczych terytoriów"
19.00 Wykład Jana Sowy pt. "Solidarność - wydarzenie komunistyczne. Próba reinterpretacji"
20.00 Koncerty: Enchanted Hunters, Peter Łyczkowski
22.00 Impreza w Buffecie, ROS (Addiction, Jazzsticks), FABIAN (Bass Pushers)

28.08, niedziela
12.00 "Kobieta polityczna" spotkanie i gotowanie konspiracyjnej zupy "Karuzela" z Henryką Krzywonos
14.00 - 17.00 Warsztaty Barbary Piórkowskiej i Gosi Zamorskiej pt. "Solidarność jajników"
15.00-16.30 - warsztaty dźwiękowe z Zorką Wollny
18.00 Koncert: Twilite

30.08, wtorek
15.00-16.30 - warsztaty dźwiękowe z Zorką Wollny
19.00 Dyskusja "Punkty polityczne sztuki": Igor Stokfiszewski, Aneta Szyłak, Grzegorz Klaman
21.00 Koncert: Trupa Trupa
22.00 Dj set: Hatti Vatti (Buffet)

31.08, środa
15.00-16.30 - warsztaty dźwiękowe z Zorką Wollny
18.00 Wykład Sławomira Magali: "Festung Europa: W obronie raju konsumenta", moderacja Edwin Bendyk
20.00 Koncert/performance: Zorka Wollny i Stoczniowcy (Hala 90B) Jacek Karasiewicz, Adam Kloskowski, Tomasz Rudnik, Krzysztof Tolak oraz Walery Szczogolew.
20.30 Załadunek i nocna odprawa domków do Kijowa. Koncert: Poghanky.
22.00 Koncert: Gypsy Pill (Buffet)


CODZIENNIE: 11.00-19.00 zwiedzanie wystaw Alternativa, Instytut Sztuki Wyspa i Hala 90B

Producent Solidarność Camp: Nowy Teatr w Warszawie
Współproducent Solidarność Camp i producent w Gdańsku: Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku
Instalacja: Grzegorz Klaman we współpracy z robotnikami Stoczni Gdańskiej
Idea i program: Karolina Ochab, Aneta Szyłak, Piotr Gruszczyński, Konrad Pustoła, Igor Stokfiszewski

Program w Gdańsku:
Aneta Szyłak, Jacek Kołtan, Natalia Cyrzan, Mirosław Górczyński
Program filmowy: Karolina Ochab, Konrad Pustoła, Piotr Gruszczyński, Aneta Szyłak, Maks Bochenek
Produkcja: Joanna Nuckowska
Koordynacja i produkcja Obozu w Gdańsku: Natalia Cyrzan, Mirosław Górczyński, Aleksandra Grzonkowska, Błażej Kroplewski, Aleksandra Tatarczuk
Asystenci produkcji: Natalia Osadowska, Dominik Skrzypkowski
Public relations: Radosław Orzeł
Biuro organizacyjne: Marta Szymańska
Projekt plakatu: Błażej Pindor
Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Stocznia Gdańsk, Festiwal Alternativa, Instytut Polski w Kijowie, KVS Bruksela, FLACC, Instytut Polski w Brukseli, Matadero Madrid, Instytut Polski w Madrycie, Krytyka Polityczna, Buffet.
Patroni medialni: Gazeta Wyborcza, Tok FM, Exclusiv, Dwutygodnik, TVP Kultura
Partner techniczny: IVONA, ARound

Przeczytaj także

Opinie (9)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

W którym z gdańskich parków znajduje się popiersie Adama Mickiewicza?