stat
Impreza już się odbyła

Obóz Solidarność (9 opinii)

Obóz Solidarność (Solidarność Camp) to projekt przygotowywany we współpracy pomiędzy Nowym Teatrem w Warszawie i Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress w Gdańsku.

Relacja z imprezy

"Solidarność" i sprowokowane przez nią wydarzenia stają się coraz bardziej zamierzchłą historią. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej to znakomita okazja, żeby przyjrzeć się, czym jest dzisiaj idea Solidarności w Europie: jak hasło i idący za nim ruch odmieniły europejską wrażliwość, na ile przetrwały tamte wartości, a na ile uległy przemiałowi konsumpcji, mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, narastającej materializacji życia, chciwości czy utożsamiania izolacji z bezpieczeństwem.

Projekt daje szansę na krytyczne zastanowienie się nad przyszłością solidarności i tym, jakie nowe znaczenia i zjawiska mogą się z nią wiązać. Czy uda się odmłodzić tę ideę, czy stanie się ona nieuchronnie emblematem starzejącej się Europy, w której solidarność będzie polegała jedynie na obronie kosztownych przywilejów ludzi starych? Czy Europę stać na solidarność z nielegalnymi emigrantami, czy pozostaje jej tylko coraz mocniejsza obrona granic przed ich przenikaniem? Czy solidarność w ogóle jest żywą ideą europejskiej konstytucji cywilizacyjnej, czy tylko emblematem, za którym łatwo ukryć cyniczne interesy?

Obóz Solidarności to projekt przygotowywany we współpracy pomiędzy Nowym Teatrem w Warszawie i Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress w Gdańsku. Przedmioty gotowe ze Stoczni Gdańskiej wybrane przez artystę Grzegorza Klamana i poddane modyfikacji we współpracy ze stoczniowcami, z inicjatywy autorów projektu ruszają w trasę, a ich banalność i zarazem legendarność, dziwnie ze sobą powiązane, opuszczają swój bezpośredni kontekst i wywożą stoczniowy mit daleko od miejsca powstania, poddając go krytycznej dyskusji.

Domki ze Stoczni Gdańskiej

Przygotowana przez Grzegorza Klamana przestrzeń artystyczna składa się ze stalowych domków przez lata budowanych w Stoczni Gdańskiej przez robotników, w celu wydzielenia przestrzeni prywatnej z przestrzeni produkcji. Surowe warunki pracy, hałas, zimno i pył motywowały stoczniowców do samoorganizacji, a jednocześnie tworzyły potrzebę przestrzeni intymnej i zindywidualizowanej. To tu się spotykali na przerwach, aby napić się kawy, zjeść śniadanie, odpocząć i czasem konspirować. Przywilej tej przestrzeni - skromnego obszaru bezpieczeństwa i prywatności był przez lata szanowaną tradycją, choć status domków nie był na terenie zakładu oczywisty. Obecnie zezłomowane na placu czekają na wysyłkę do huty, aby na zawsze zniknąć z pejzażu Stoczni Gdańskiej.

Obóz Solidarność proponuje nam wioskę takich domków, które najpierw przejdą modyfikację we współpracy między artystą a stoczniowcami na miejscu w Gdańsku, tak, aby ich wymiary zostały dopasowane do przepisów transportowych Unii Europejskiej. Widzimy tu więc pokazujące, w jaki sposób rodzime zderza się z normatywnym. W ten sposób praktyki normujące, stają się dla pracy punktem odniesienia i zwiążą projekt z walką stoczni o przetrwanie w nowej unijnej rzeczywistości. Domki będą każdorazowo instalowane do miejsca by utworzyć nowy Obóz Solidarność, a ich otoczenie ulega będzie lokalnym modyfikacjom we współpracy z różnymi artystami.

Solidarność Camp rozbijany będzie na ok. 5-8 dni w każdym mieście. W skład obozu wchodzić będzie 5 adaptowanych budek stoczniowych ustawionych tak, aby tworzyły w części centralnej naturalne miejsce spotkań, wykładów, koncertów odbywających się przez cały czas trwania wystaw.

Życie obozowe

Pojedyncze domki i ich otoczenie to miejsce interwencji artystów, performerów, aktorów i intelektualistów. Każda stacja na trasie tego mobilnego obozu to szansa spotkania i interwencji lokalnych uczestników. Obóz to miejsce instalacji wizualnych, projekcji, spotkań i debat, miejsce prezentacji i interwencji politycznej. Ale przyjmie też sekrety, gry w chowanego, konspiracje, czytanie książek, próby sztuk teatralnych, wspólne przebywanie, posilanie się. Każda lokalizacja to inny program. Każdy domek będzie miał przypisaną oddzielną funkcję.

Grzegorz Klaman, pomysłodawca i autor całej instalacji z obiektów znalezionych w Stoczni Gdańskiej przeznaczył jedną ze stoczniowych budek na instalację, która jest z pozoru niewidoczna. Budka jest pusta, zawiera tylko sprzęty, które oryginalnie się w niej znajdowały i kilka znaków graficznych - rysunków, plakatów czy zdjęć, które wydają się być jej częścią od zawsze. Wchodzimy do pustego wnętrza zaopatrzeni w dostępny na miejscu tablet i na nim lub dzięki aplikacji we własnym smartfonie możemy odnaleźć miejsca, w których wyświetlą się nam historie związane z Gdańskimi robotnikami. Cztery znaczniki znajdują się w miejscach, w których siedzieli podczas nagrań robotnicy. Ci, którzy ofiarowali na potrzeby projektu swoje historie - stoczniowcy, których młodość przypadła na lata 80. Zbigniew Stefański, Czesław Szultk, Roman Łopuchow i Jan Kryger mówią o pracy i życiu w stoczni, samopomocy, konspirze, a także zmiennej funkcji budek, z których część formuje dziś Solidarność Camp. Ich historie są na codzień poniekąd niewidzialne a historia stoczni jest kojarzona z kilkoma zaledwie nazwiskami najbardziej znanych lub najbardziej medialnych bohaterów. Historie tych kilku z tysięcy nieznanych musimy odnaleźć sami. Praca mówi o materializacji i dematerializacji pamięci, negocjacji polityczności poprzez medium oraz pozorach widzialności.

Drugi domek stanie się przestrzenią dla instalacji Marka Sobczyka Soliterność -muzeum, rocznica, pomnik (2005, reedycja 2011) odnosi się do zakłócenia, zagubienia, samotności i zdrady. Neologizm Soliterność łączy w sobie idee samotnictwa i pasożytnictwa. Stworzony przez artystę labirynt obrazów na półprzezroczystych płytach z tworzywa to ikonograficzne śmietnisko narodowych symbolik i medialnych namułów popkultury, to obszar nawrotów, zabłąkań, zderzeń i zdegustowania. Na monitorze wyświetlany będzie film zmontowany z zapisów wideo szeregu rozmów przeprowadzonych przez artystę z uczestnikami ruchu Solidarności i naukowcami. Soliterność, o której mówią, to stan ducha ludzi, których radykalizm, niezgoda na kompromisowość polityki, poczucie osamotnienia wobec dynamiki zmian i całego kontekstu współczesności, na jaki nie znajdują w sobie akceptacji, odzwierciedla głęboko uświadomione pęknięcie wspólnotowej jedności. Praca Sobczyka przenosi w wymiar filozoficznej debaty władzę i politykę, przykładając do niej kryterium Soliterności, samotnictwa skrytego bytowania, które nastąpiło jako nieuchronny skutek rozbicia idei solidarności - wspierającego bycia razem. Kto na kim pasożytuje? Czy pasożytujemy na rewolucji czy ona pasożytuje na nas? Co dzieje się z ideami gdy rewolucja sięga po władzę? Co to znaczy zdradzić ideał rewolucyjny?

Trzeci domek będzie miejscem działań polskich artystów rezydujących w miastach, do których zawita projekt Zorka Wollny w Gdańsku (Robert Kuśmirowski w Kijowie, Roman Dziadkiewicz w Brukseli, Elżbieta Jabłońska w Madrycie i Łukasz Surowiec w Warszawie).

Zorka Wollny: Człowiek, który gwizdał przy pracy i inne opowieści.

Artystka mówi: "Zamierzam przekształcić kontener w instrument-akustyczne pudełko, skrzynkę grającą. Będzie to miejsce cowieczornych warsztatów i snucia opowieści. Wspólnie z gośćmi domku będziemy tworzyć słuchowiska wzbogacone "muzyką ubogą" powstałą przy użyciu instrumentów z odpadów budowlanych i przemysłowych". Zapraszamy muzyków z Gdańska, zwłaszcza tych, którzy mają pomysł na to, jak konstruować proste instrumenty z metalu, plastiku i drewna.

Czwarty domek jest mediateką służącą jako przestrzeń zmieniających się projekcji dźwiękowych i wideo. Wyświetlone zostaną filmy autorów takich jak Grzegorz Klaman, Jacek Niegoda, Alicja Karska i Aleksandra Went, Maria Zmarz-Koczanowicz, Alicja Żebrowska, Artur Żmijewski,

Piąty jest czytelnią książek o tematyce powiązanej z projektem oraz biorącymi w nich udział osobami i organizacjami.
Ewa Tatar i Grzegorz Klaman - "Lata 80 ilustrowane" - wykład performatywny o sztuce w latach 80-tych w Gdańsku.

Ewa Tatar - autorka wystaw i badaczka, jest wraz z Dominikiem Kuryłkiem kuratorką przyszłorocznej wystawy Alternativa sięgającej do archiwów lat 80 oraz Grzegorz Klaman - artysta i inicjator nowej gdańskiej sceny artystycznej w latach 80, który doprowadził do radykalnego przeformułowania języka sztuki w Gdańsku, angażują się w sesje wspomnień i wykład ilustrowany na żywo.

Jacek Niegoda - "Europa - Polska, bezpieczeństwo i współpraca. Bezpieczeństwo i higiena w pracy rewitalizacyjnej post-robotniczych terytoriów". Ćwiczenia praktyczne. Krótki trening ruchowy wzmacniający niezależną postawę w pozainstytucjonalnej działalności kulturalnej. - performans

Jacek Niegoda - studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku w pracowni prof. Grzegorza Klamana oraz w Pracowni Intermedialnej prof. Witosława Czerwonki (1991-98). Współpracował z Galerią Wyspa oraz Otwartym Atelier (późniejszym CSW Łaźnia) w Gdańsku. W 1995 roku razem z Mikołajem Robertem Jurkowskim, Rafałem Ewertnowskim, Piotrem Wyrzykowskim, Maciejem Sienkiewiczem, Arturem Kozdrowskim założył Centralny Urząd Kultury Technicznej (CUKT). W 2000 r. był jednym z pomysłodawców i autorów projektu i postaci Wiktorii Cukt, wirtualnej kandydatki na prezydenta Polski. Realizuje wideoprojekty i akcje artystyczne. W swoich realizacjach odnosi się do relacji pomiędzy władzą, techniką, sztuką.

Obóz krytyczny

W poszczególnych odsłonach Solidarność Camp bardzo ważną rolę odegra wykład inauguracyjny. Do jego wygłoszenia zapraszamy najwybitniejsze osoby współczesnego życia intelektualnego, których myśl związana jest z dzisiejszą sytuacją idei Solidarności.

Solidarność - wydarzenie komunistyczne. Próba reinterpretacji.
Wykład i spotkanie z Janem Sową

Współczesna myśl postępowa i emancypacyjna radzi sobie zdecydowanie zbyt słabo z analizą i wyjaśnieniem środkowo-europejskiego doświadczenia tzw. komunizmu. Zaledwie kilku teoretyków (m.in. Tony Cliff, Guy Debord i Immanuel Wallerstein) zaproponowało systemowe reinterpretacje sowieckiego bolszewizmu, wskazując, że jego charakter miał niewiele wspólnego z ideą komunizmu, jaką znaleźć można w pismach Karola Marksa i jego kontynuatorów. W Polsce i innych krajach byłego Bloku Sowieckiego za dobrą monetę bierze się ówczesną propagandę z jej tyle wzniosłymi, co bełkotliwymi hasłami "dyktatury proletariatu" i "budowy komunistycznego ładu". Do takiej wizji idealnie pasuje interpretacja Solidarności jako pro-kapitalistycznej i anty-komunistycznej siły, która obaliła (z pomocą Papieża i Ronalda Reagana) komunizm i wywalczyła wolnorynkowe reformy. Bliższe spojrzenie na Program NSZZ "Solidarność" uchwalony przez Zjazd Delegatów w październiku 1981 r. w Gdańsku pokazuje, że taka wersja wydarzeń nie ma nic wspólnego z intencjami tzw. pierwszej Solidarności. Paradoksalnie, jej postulaty były zdecydowanie bliższe wspólnotowo- komunistycznej niż prywatno- kapitalistycznej wizji społeczeństwa i polityki. Jej pojawienie się i funkcjonowanie można zaś uznać za artykulację hipotezy komunistycznej tak, jak termin ten rozumiem francuski filozof Alain Badiou. Jeśli więc w Bloku Sowieckim działała po II wojnie światowej siła o charakterze autentycznie komunistycznym, to nie była nią żadna z oficjalnych organizacji ani partii ludowo-robotniczych, ale właśnie Solidarność między sierpniem 1980 a grudniem 1981 roku. Wykład opiera się na wspólnym wystąpieniu Kuby Majmurka, Kuby Mikurdy i Janka Sowy na konferencji Idea komunizmu - filozofia i sztuka, która odbyła się w czerwcu 2010 roku w berlińskiej Volksbühne.

Festung Europa: w obronie raju konsumenta.
Wykład i spotkanie z prof. Sławomirem Magalą (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie). Prowadzenie spotkania: Edwin Bendyk (Polityka)

Nie wiemy jeszcze jak stworzyć światowym masom szansę na awans, ani jak zintegrować nowych emigrantów spływających legalnie i nielegalnie ku obszarom dobrobytu. Chętnie współczujemy emigrantom, z trudem jednak wyobrażamy sobie życie bez konsumenckiego raju. Budujemy więc europejską twierdzę z nadzieją, że obronimy się przed niebezpieczeństwem z Południa. W tym samym czasie, w środku starego kontynentu wykluczeni domagają się miejsca na społecznej scenie. Wydarzenia ostatnich miesięcy i tygodni będą tematem spotkania ze Sławomirem Magalą, profesorem Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu, który w rozmowie z Edwinem Bendykiem postawi pytania o solidarność w związku z konfliktem elit i mas o sposób życia oraz organizację życia zbiorowego w Europie.

Koncerty i wydarzenia muzyczne
Czechoslovakia to duet Adama Piskorza (ex-Ćma, GARS) oraz Pawła Strzelczyka powstały na dobre w 2010 r. Pierwszy wymyśla muzykę, drugi teksty. Czasem się zamieniają. Trzeci członek zespołu jest maszyną o nazwie Boss Dr.Sample Sp-303. Czechoslovakią przenoszą się w czasie do okresu dzieciństwa za pomocą pajęczynowych gitar, minimalistycznych
bitów i odgłosów oraz naturalnych, szorstkich, męskich gł...osów - wszystko w domowym brzmieniu LO-FI. W drewnianym domku na pograniczu Kociewia i Kaszub nagrali epkę, która brzmi jakby nagrali ją w domu. Grają niepowtarzalne koncerty bez perkusisty i bez szkolonych głosów. Wspólnie z M.Cinger wymyślili festiwalik "Małe Granie" i jeżdżą ze swymi kameralnymi dźwiękami po kraju. Udało im się również wkręcić na koncert razem z Pustkami. Jak wszystkie zespoły na dorobku są w trakcie nagrywania "profesjonalnej płyty" oraz "klipu".

Enchanted Hunters - trójmiejski zespół założony przez Małgorzatę Penkallę, w którego skład wchodzą również Magdalena Gajdzica i Patryk Zieliniewicz. W ich dokonaniach można dosłuchać się elementów dream-popu, dream-folku, americany. Minimalizm użytych środków i kameralne brzmienie wydobywają to, co dla muzyków liczy się najbardziej: przemyślaną
kompozycję i melodyjność utworów. Zespół przygotowuje debiutancką płytę.

Peter Łyczkowski. Niezależny kompozytor, muzyk i producent. Z wykształcenia architekt, z zawodu ilustrator, fotograf i projektant. Od 2006 rozwija własne, niezależne projekty muzyczne oraz uczestniczy w projektach zespołowych. Współpracował z Teatrem Akt przy spektaklach związamych z poezją T.C. Elliota, Z. Herberta oraz widowiskiem plenerowym
z okazji Roku Chopinowskiego. Jest twórcą radio-labelu PLYradio.

W swoim programie łączy liryczny charakter muzyki i nastrojowy ambient z elementami noisu i elektroniczną manipulacją dzwięku. Jego utwory mają formę narracji bliskiej muzyce filmowej i teatralnej.

Piotr Kaliński jest powiązany z brytyjskimi labelami Mindset i On The Edge oraz rodzimym New Moon. W produkcjach i występach Hatti Vatti łączy brzmienia eksperymentalnej muzyki elektronicznej, przestrzeń dubu i zamiłowanie do współpracy z wokalistami. Z powodzeniem wydaje winyle i koncertuje w całej Europie. W wolnych chwilach gra w
zespole Gówno.

Poghanky. Inspiracją do powstania zespołu była fascynacja starodawnymi obrzędami związanymi z kulturą ludową oraz wywodząca się z nich magiczna forma tak zwanego "śpiewu białego". Zwana również śpiewo-krzykiem specyficzna technika wokalna, wykorzystywana była dawniej m. in. w Polsce, Ukrainie jako część spontanicznej formy
ekspresji kobiet w muzyce.

Celem zespołu jest kultywowanie opowieści jakie niosą ze sobą te pieśni niosących w sobie prostą, ludową mądrość i duchowość, która dziś zaskakuje swoją ponadczasowością.

ROS Dj i producent znany najbardziej ze swych dokonań dla nurtu drum'n'bass. Otwarość umysłu i nieszablonowe podejście do muzyki powodują jednak, że jego płytotekę cechuje niezwykły eklektyzm. Wlasciciel labelu Addiction Records. Założyciel producenckiego projektu Sabbia, wspolpracujacego z zaprzyjaznionymi wokalistami, muzykami i producentami. Ros pojawia sie u boku LTJ Bukem'a w slynnym londynskim klubie Fabric: FabricLive - "BUKEM IN SESSION". Miał tez przyjemność stanąć za deckami takich brytyjskich klubów jak: Hub, 1001 Cafe, BarRumba, Medicine Bar, Wire. Grał we Włoszech, na Łotwie, Słowacji, Sycylii w Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Francji i Danii. Od lat dziala czynnie jako promotor, jego cykliczne imprezy Addiction Night czy Atmosphere Poland, goscily najwieksze nazwiska z gatunku DnB.


Trupa Trupa. Trójmiejski zespół tworzą Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk, Wojtek Juchniewicz i Rafał Wojczal. Zespół ma na swoim koncie jedną epkę (2010) oraz longplay wydany w czerwcu tego roku (2011). Grupa potrafi zaatakować słuchacza takimi hałaśliwymi utworami jak otwierające płytę "Revolution", punkowe "Good Days are Gone" czy "Walt Whitman", ale też spokojniejszymi i bardziej refleksyjnymi utworami - "Porn Actress" czy utrzymane trochę w stylu Lou Reeda "Don't Go Away". Produkcji płyty podjął się Adam Witkowski, który w minionym roku wyprodukował świetną płytę własnego duetu Samorządowcy oraz krążek zespołu Gówno. "LP" brzmi surowo, a jednocześnie ciepło i to brzmienie z pewnością dopełnia obrazu tego albumu.

Twilite to akustyczny duet Paweła Milewskiego i Rafała Bawirsza. Bardzo długo nazwa zespołu była kojarzona z Irlandią. To właśnie tam w 2006 roku muzycy osiedli po kilku miesiącach wspólnego "grania" - internetowej współpracy kompozytorskiej, kiedy to jeden z nich mieszkał w Biskupcu a drugi w Krakowie. Kilka powstałych jeszcze przed wyjazdem na Zieloną Wyspę utworów zasiliło profil Myspace.com/twilitemusic.

W 2008 roku zespół zagrał koncert promujący płytę w studiu koncertowym im. Agnieszki Osieckiej, był on transmitowany na antenie radiowej "Trójki". Płyta "Bits & pieces" ujrzała światło dzienne 24 stycznia 2009 r. W maju 2010 została udostępniona do darmowego ściągnięcia "Else" EP, której realizatorami i producentami są Piotr Maciejewski (Muchy, Drivealone) oraz Maciej Frycz, dzięki którym muzyka Twilite nabrała nowych brzmień i barw. W 2011 roku ukazała się druga płyta zespołu "Quiet Giant".

SOLIDARNOŚĆ CAMP - PROGRAM
Miejsce: budki stoczniowców przed wejściem do IS Wyspa


27.08, sobota
OTWARCIE PROJEKTU:
15.00 - 19.00
zwiedzanie wystaw, indywidualne myszkowanie w książkach, oglądanie filmów z mediateki. Stoczniowy Piknik: kuch z glancem i kompot, Buffet pod chmurką, akcja literacko-muzyczna by Ply
15.00-16.30 - warsztaty dźwiękowe z Zorką Wollny - budka rezydentki
16.30 Koncert: Czechoslovakia
17.30 Oficjalne Otwarcie: Karolina Ochab - dyrektor Nowego Teatru, Basil Kerski - dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Aneta Szyłak - dyrektor Instytutu Sztuki Wyspa
wykład Ewy Tatar z rysunkami Grzegorza Klamana na żywo
18.00 Performance: Jacek Niegoda pt. "Bezpieczeństwo i higiena w pracy rewitalizacyjnej post-robotniczych terytoriów"
19.00 Wykład Jana Sowy pt. "Solidarność - wydarzenie komunistyczne. Próba reinterpretacji"
20.00 Koncerty: Enchanted Hunters, Peter Łyczkowski
22.00 Impreza w Buffecie, ROS (Addiction, Jazzsticks), FABIAN (Bass Pushers)

28.08, niedziela
12.00 "Kobieta polityczna" spotkanie i gotowanie konspiracyjnej zupy "Karuzela" z Henryką Krzywonos
14.00 - 17.00 Warsztaty Barbary Piórkowskiej i Gosi Zamorskiej pt. "Solidarność jajników"
15.00-16.30 - warsztaty dźwiękowe z Zorką Wollny
18.00 Koncert: Twilite

30.08, wtorek
15.00-16.30 - warsztaty dźwiękowe z Zorką Wollny
19.00 Dyskusja "Punkty polityczne sztuki": Igor Stokfiszewski, Aneta Szyłak, Grzegorz Klaman
21.00 Koncert: Trupa Trupa
22.00 Dj set: Hatti Vatti (Buffet)

31.08, środa
15.00-16.30 - warsztaty dźwiękowe z Zorką Wollny
18.00 Wykład Sławomira Magali: "Festung Europa: W obronie raju konsumenta", moderacja Edwin Bendyk
20.00 Koncert/performance: Zorka Wollny i Stoczniowcy (Hala 90B) Jacek Karasiewicz, Adam Kloskowski, Tomasz Rudnik, Krzysztof Tolak oraz Walery Szczogolew.
20.30 Załadunek i nocna odprawa domków do Kijowa. Koncert: Poghanky.
22.00 Koncert: Gypsy Pill (Buffet)


CODZIENNIE: 11.00-19.00 zwiedzanie wystaw Alternativa, Instytut Sztuki Wyspa i Hala 90B

Producent Solidarność Camp: Nowy Teatr w Warszawie
Współproducent Solidarność Camp i producent w Gdańsku: Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku
Instalacja: Grzegorz Klaman we współpracy z robotnikami Stoczni Gdańskiej
Idea i program: Karolina Ochab, Aneta Szyłak, Piotr Gruszczyński, Konrad Pustoła, Igor Stokfiszewski

Program w Gdańsku:
Aneta Szyłak, Jacek Kołtan, Natalia Cyrzan, Mirosław Górczyński
Program filmowy: Karolina Ochab, Konrad Pustoła, Piotr Gruszczyński, Aneta Szyłak, Maks Bochenek
Produkcja: Joanna Nuckowska
Koordynacja i produkcja Obozu w Gdańsku: Natalia Cyrzan, Mirosław Górczyński, Aleksandra Grzonkowska, Błażej Kroplewski, Aleksandra Tatarczuk
Asystenci produkcji: Natalia Osadowska, Dominik Skrzypkowski
Public relations: Radosław Orzeł
Biuro organizacyjne: Marta Szymańska
Projekt plakatu: Błażej Pindor
Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Stocznia Gdańsk, Festiwal Alternativa, Instytut Polski w Kijowie, KVS Bruksela, FLACC, Instytut Polski w Brukseli, Matadero Madrid, Instytut Polski w Madrycie, Krytyka Polityczna, Buffet.
Patroni medialni: Gazeta Wyborcza, Tok FM, Exclusiv, Dwutygodnik, TVP Kultura
Partner techniczny: IVONA, ARound

Przeczytaj także

Opinie (9)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Pierwszą sceną zawodową w Gdyni, wystawiającą spektakle jeszcze przed II wojną światową był: