• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Noc Muzeów: Muzeum Tradycji Szlacheckiej

Wydarzenie w ramach

Duchy pałacu Sierakowskich. W ramach projektu pod roboczą nazwą Muzeum opowieści zbierane są filmy i wywiady z byłymi pracownikami majątku hr. Sierakowskich, mieszkańcami Waplewa i okolic. Stare nagrania pochodzą z lat 70-tych XX wieku.

W czasie tegorocznej "Nocy Muzeum" prezentujemy część nagrań. Oprócz wartości poznawczej, prezentowanych materiałów, interesującym powinno być dla mieszkańców Waplewa rozpoznanie wśród mówiących swoich krewnych, często dziadków, babć, a zapewne i pradziadów. Myślę, że niektórzy będą mieli możność usłyszeć po raz pierwszy w życiu głosy członków swojej rodziny, przychodzące z przeszłości.

Majątek Waplewo od początku XVI wieku pozostawał we władaniu polskich rodów szlacheckich związanych z Pomorzem Nadwiślańskim. Ostatni właściciele Waplewa, rodzina hrabiów Ogończyk-Sierakowskich, w rękach których majątek pozostawał do roku 1939, na przestrzeni bez mała 200 lat angażowali się w działalność polityczną, artystyczną, naukową, oświatową i społeczną. Na szczególne podkreślenie zasługuje ich wkład w pielęgnowanie tradycji narodowych na Pomorzu oraz działalność mającą na celu umacnianie polskiego charakteru tych ziem.

Dwór waplewski, tak pod względem formy architektonicznej, jak i panującego w nim klimatu umysłowego, stanowił niejako wzór "dworu polskiego" - co niejednokrotnie podkreślała prasa krajowa oraz bawiący tu goście, wśród których było wielu wybitnych przedstawicieli kultury polskiej. Jednocześnie właściciele Waplewa pozostawali w ścisłym związku z Gdańskiem - ośrodkiem kultury i nauki, miastem mającym niemały wpływ na charakter wielu siedzib szlacheckich, nie tylko w Prusach Królewskich, ale także na obszarze całej Rzeczpospolitej.

W Gdańsku właśnie mieszkańcy dworu waplewskiego najczęściej dokonywali zakupów dzieł sztuki do swoich zbiorów. W Waplewie istniała biblioteka obejmująca około 11 tysięcy tomów oraz kolekcje malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, broni i ceramiki. Wśród obrazów znajdowały się dzieła wybitnych twórców europejskich, polskich i gdańskich, między innymi Tycjana, Rubensa, Dürera oraz Aleksandra Orłowskiego, Franciszka Smuglewicza, Andreasa Stecha czy zaprzyjaźnionych z rodziną Sierakowskich gdańskich malarzy Meyerheimów.

Majątek, rozparcelowany w latach trzydziestych przez władze nazistowskie, po wojnie stał się własnością państwową. W grudniu 2006 roku zespół pałacowo-parkowy w Waplewie Wielkim przekazany został Muzeum Narodowemu w Gdańsku

Opinie

Sprawdź się

Na początku lat 20. XX wieku do Orłowa przybył na wakacje znany Polski pisarz. Był nim: