• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

Niekongres Animatorów i Animatorek Kultury

NieKongres animatorów i animatorek Kultury to najważniejsze, ogólnopolskie spotkanie osób zajmujących się animacją kultury w swoich regionach. 14-16 czerwca na terenach postoczniowych w Gdańsku spotka się kilkaset animatorów i animatorek z całej Polski. NieKongres przeznaczony jest dla praktyków i praktyczek oraz teoretyków i teoretyczek animacji kultury działających w instytucjach, organizacjach pozarządowych i na uczelniach. Organizatorami NieKongresu w 2023 roku są Forum Kraków i Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Partnerzy to Gdański Archipelag Kultury i Fundacja RC.

paź 5-6

czwartek - piątek, godz. 09:00

Gdańsk,
Wstęp wolny
paź 7

sobota, godz. 11:00

Wstęp wolny
Rejestracja rusza 12 kwietnia na stronie: https://niekongres.pl.

Tegorocznym motywem przewodnim NieKongresu jest kultura wrażliwa społecznie. Wrażliwa na zmiany zachodzące w społecznościach, z jakimi pracujemy, wrażliwa na pojawiające się nowe metody pracy oraz narzędzia cyfrowe, z których korzystamy.

- Układając program kierowaliśmy się tym, aby podejmować tematy istotne dla animatorów i animatorek. Na poziomie idei i wartości - stąd wrażliwość społeczna, którą rozumiemy jako otwartość, włączanie nowych osób, równy dostęp do kultury, poszanowanie dla różnorodności kulturowej i indywidualnych stylów życia, prawa człowieka. Z drugiej strony chcemy dotknąć sfer namacalnych, które wpływają na dynamikę tworzenia się społeczności i pracy animatorów, jaką są nowe technologie i nowe media, które przenikają wszystkie sfery naszego życia. Stąd bardzo ważna rola warsztatów. No i chcemy pokazać jak bardzo różnorodny pod kątem działań społeczno-kulturowych jest Gdańsk, jak też może inspirować. Pokażemy m.in. działania programu Solidarność codziennie, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych, HackerSpace'u, Plonów, Fundacji Palma, Gdańskiego Archipelagu Kultury na Oruni oraz w Brzeźnie - mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej.Na NieKongres zapraszamy wszystkie osoby, które chcą rozmawiać o roli animacji kultury, przyszłości zawodu animatora i byciu animatorem w szerszym kontekście społecznym. Chcemy się zebrać, poznać, porozmawiać. Planowane są dynamiczne sesje plenarne, praca w grupach roboczych, warsztaty i sesje otwarte. Odbędą się także spotkania z potencjalnymi grantodawcami w ramach NieTargów.

- W czasach tak wielu zmiennych od animatorki i animatora oczekuje się z jednej strony uważności i wrażliwości a z drugiej profesjonalności z XXI wieku. NieKongres dla mnie jest ważnym momentem zatrzymania, przestrzeni do rozmów i wspólnych refleksji - mówi Anna Michalak z zarządu Forum Kraków.

- Przez ostatnie lata obserwujemy, jak ewoluuje zawód animatora, animatorki kultury. Zmiany, których doświadczamy wymagają elastyczności, czujności, wrażliwości. To między innymi te kompetencje rozwijamy w programie Edukacja do Kultury. Uczymy innych i uczymy się od innych doświadczania świata przez kulturę. Budujemy platformę systemowych rozwiązań, które pozwalają osadzić w najlepszych praktykach to, co czułe, czujne i kreatywne. Dlatego szczególnie cieszy, że tegoroczny NieKongres Animatorów i Animatorek Kultury może odbywać się w Gdańsku - w wymianie będziemy promować dobre praktyki, szukać kierunków, tam, gdzie jest potrzeba ich nakreślenia i wzmacniać animację kulturową tak, by służyła społeczności
- mówi Barbara Frydrych, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury.

NieKongres jest skierowany do tych, którzy szukają przestrzeni do dyskusji i refleksji na temat animacji kultury oraz chcą podjąć współpracę na rzecz jej rozwoju w Polsce. Uczestnictwo w NieKongresie jest bezpłatne, wszystkich uczestników i uczestniczki obowiązuje rejestracja, liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja rozpoczyna się 12 kwietnia. Zainteresowane udziałem osoby otrzymają informację zwrotną na temat uczestnictwa drogą mailową w ciągu dwóch tygodni.

Organizatorem NieKongresu w 2023 roku są Forum Kraków i Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Partnerzy to Gdański Archipelag Kultury i Fundacja RC.

Informacja o biletach

Rejestracja prowadzona jest online przez formularz dostępny na www.niekongres.pl, potrwa do 19 kwietnia do północy

Opinie

Sprawdź się

Czy Czarna Sala Teatru Wybrzeże im. Stanisława Hebanowskiego to inicjatywa zupełnie nowa?