• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Myślenie w sztuce: muzyka, malarstwo a doświadczenie przedrefleksyjne i synestezja

"Myślenie o sztuce" i "myślenie w sztuce" często mają charakter niewerbalny. Muzyka i malarstwo potrafią niekiedy uchwycić ideę bycia, stawania się w sposób bezpośredni, niezapośredniczony przez słowo. Szczególnym przykładem spotkania tych sztuk jest twórczość Kandinskyego, którą od strony filozoficznej analizuje francuski fenomenolog, Michel Henry. Ten filozof pozwala nam dostrzegać abstrakcję nawet tam, gdzie mamy do czynienia z malarstwem przedstawieniowym. Uczy dostrzegać niewidzialne poprzez to, co naocznie dane. Kandinsky jest ponad to ciekawym przykładem artysty doświadczającego świata wielomodalnie. Stąd pytanie, jak synestezja wpływa na twórczość i percepcję sztuki. W wykładzie spróbuję pokazać, że obraz i muzyka często myślą niewerbalnie dążąc do ujawnienia się sensu. Jednym z moich przewodników będzie wrażliwy na to, co trudne do wysłowienia muzykolog, Julian Johnson, zafascynowany nade wszystko muzyką Debussyego i malarstwem twórców jemu współczesnych. 

Anna Chęćka jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (filozofia), profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Zakładu Estetyki i Filozofii Kultury. Ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w Akademii Muzycznej w Gdańsku a następnie studiowała pod kierunkiem Bernarda Ringeissena w Paryżu jako stypendystka rządu francuskiego. W 2005 roku uzyskała doktorat z filozofii a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego na UMCS w Lublinie. Opublikowała cztery książki: "Dysonanse krytyki" Gdańsk 2008, "Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki" Gdańsk 2012, "A jak Apollo. Biografia Alfreda Cortota" Warszawa 2019 i "Słuch metafizyczny" Warszawa 2020. Ta ostatnia książka została przetłumaczona na język angielski i wydana przez NIFC jako Metaphysical Hearing (Warszawa 2021). Zajmuje się przekładem z języka francuskiego i angielskiego, ostatnio przygotowała przekład książki "Out of Time. Music and the Making of Modernity" Juliana Johnsona dla wydawnictwa PWM. Współpracuje z Ruchem Muzycznym oraz Muzeum Chopina (cykl autorskich wykładów Sztuka słuchania. Uchem filozofa). Obecnie łączy humanistykę z neuroestetyką i neurobiologią. W 2020 roku założyła interdyscyplinarny zespół badawczy Neurobiology of Music Study Group, który działa przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego i promuje współpracę międzyuczelnianą i międzypokoleniową (do współpracy zapraszani są także studenci) https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty-wns/instytut-filozofii/dzialalnosc-naukowa/grupy-badawcze 

Wydarzenie towarzyszy wystawie pt. Sainer. Koloor.
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE:  
- kiedy: 06.10.2023 r.
- czas: od godz. 18.00 do godz. 19.30
- miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk
- koszt: bezpłatne
- nie obowiązują zapisy  

Przeczytaj także

Opinie

Sprawdź się

Jaki gdański kościół został przerobiony na wielofunkcyjne centrum kulturalne?