Wiadomości

stat

Mniej pieniędzy na kulturę w tym roku. Znamy budżety kulturalne miast

Muzeum Emigracji w budynku Dworca Morskiego w Gdyni otrzyma w tym roku blisko 4 mln 880 tys. zł. W tej kwocie zabezpieczono środki na przygotowanie koncepcji i wykonanie wystawy stałej oraz promocję muzeum.
Muzeum Emigracji w budynku Dworca Morskiego w Gdyni otrzyma w tym roku blisko 4 mln 880 tys. zł. W tej kwocie zabezpieczono środki na przygotowanie koncepcji i wykonanie wystawy stałej oraz promocję muzeum. fot. Monika Goldszmidt-Czarniak/trojmiasto.pl

Podstawowa myśl wybijająca się z kulturalnych budżetów Gdańska, Gdyni i Sopotu jest taka - pieniędzy w 2013 będzie mniej niż w poprzednim roku. Sprawdzamy, jak w praktyce wyglądają budżety trójmiejskich miast.GDAŃSK

Gdańsk na kulturę przeznaczy 3 miliony złotych mniej (będzie to w 2013 roku nieznacznie ponad 60 mln 300 tys. zł), jednak dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych znajduje się na poziomie 98 proc. zeszłorocznego budżetu.

Dotacja dla gdańskich teatrów jest identyczna jak w ubiegłym roku i wynosi 3 mln 650 tys. zł - Miejski Teatr "Miniatura" otrzymuje ok. 2 mln 590 tys. zł, a Gdański Teatr Szekspirowski 1 mln 60 tys. zł, chociaż ponad cztery miliony więcej (czyli w sumie 5 mln 400 tys. zł) przeznaczonych zostanie na inwestycje - budowę Teatru Szekspirowskiego i Europejskiego Centrum Solidarności (które liczyć może na dotację na poziomie 3 mln 340 tys. zł). Mniej - i to aż o 1 mln 400 tys. zł - otrzyma Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Dofinansowano je w sumie kwotą 9 mln 720 tys. zł. Także Gdański Archipelag Kultury liczyć się musi z dotacją 800 tys. zł mniejszą (czyli ok. 7 mln zł 65 tys. zł). Mniej o 300 tys. zł otrzyma też Instytut Kultury Miejskiej - 3 mln 850 tys. zł, zamiast budżetu 4 mln 150 tys. zł z ubiegłego roku.

- Cięcia dotknęły przede wszystkim zadania biura kultury, ale nie wiązało się to ze zmniejszeniem nakładów na program grantowy czy stypendialny - mówi Anna Czekanowicz-Drążewska, dyrektor biura prezydenta Gdańska ds. kultury. - Mniejsze budżety wiążą się także z ukończeniem w ubiegłym roku inwestycji, tak jest w przypadku bibliotek i muzeów. W 2012 roku finansowaliśmy choćby powstanie Biblioteki Manhattan. Co cieszy, wszystkie nasze instytucje złożyły wnioski o dofinansowanie ministerialne i to w znacznie większej liczbie niż w poprzednich latach.

Jaką politykę powinny przyjąć miasta wobec finansowania kultury i sztuki?

co roku wspierać jak najwięcej przedsięwzięć i instytucji, bez względu na koszty

15%

wspierać różne instytucje, mobilizując je do poszukiwania środków finansowych poza budżetem miasta

35%

selekcjonować wspierane inicjatywy i dawać tylko tym, którzy na to zasługują

33%

ograniczać środki na artystów, bo są ważniejsze cele niż kultura czy rozrywka

17%
Na większą o 50 tys. zł niż w ubiegłym roku dotację liczyć może Gdańska Galeria Miejska, która otrzyma w sumie 1 mln 520 tys. zł. Zwiększa się też budżet na CSW Łaźnia - z uwagi na otwarcie nowego oddziału w Nowym Porcie, Łaźnia otrzyma 800 tys. więcej (3 mln 756 tys. zł).

Na granty dla instytucji pozarządowych przeznaczono 4 mln 867 tys. zł (czyli o 100 tys. zł więcej), na program stypendialny 360 tys. zł (tyle co w ubiegłym roku). W miejskiej kasie są też 2 mln złotych na dofinansowanie instytucji podlegających pod samorząd województwa pomorskiego (m.in. Teatr Wybrzeże, Operę Bałtycką czy Nadbałtyckie Centrum Kultury).

GDYNIA

Gdyński budżet na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zeszczuplał. W sumie przeznaczone zostanie o ponad półtora miliona złotych mniej (obecnie to 35 mln 260 tys. zł, zamiast ubiegłorocznych 36 mln 870 tys. zł), chociaż wiąże się to ze zwiększeniem nakładów na inwestycje.

- W porównaniu z 2012 r. Gdyński budżet na kulturę na ten rok wykazuje dynamikę wydatków 154 proc. Na jego wysokość i strukturę ma wpływ zaangażowanie inwestycyjne Gdyni w infrastrukturę kultury, która decydować będzie przecież o jakości naszego życia kulturalnego już w niedalekiej przyszłości - potwierdza Karin Moder, z-ca naczelnika Wydziału Kultury UM Gdynia. - Bez wątpienia rok 2013 jest trudny - organizatorzy powinni więc intensywniej niż dotychczas ubiegać się o środki u różnych źródeł, nie tylko w samorządzie. Wartościowe projekty zawsze będą przedmiotem naszego zainteresowania, ale w każdym przypadku rozpatrywane są indywidualnie. Nie wykluczamy ich wsparcia, choćby na poziomie wkładu własnego do wniosku grantowego. Dlatego ostateczna kwota przeznaczona na kulturę w 2013 roku może się różnić od przewidywanej.

Odchudzeniu uległ Miejski Kalendarz Imprez, na który przeznaczono ok. 5 mln 215 tys. zł (rok temu prawie 8 mln 200 tys. zł). Z miejskiego kalendarza zniknęła m.in. część obchodów rocznicowych. Mniej o półtora miliona (czyli 4 mln 730 tys. zł) otrzyma Centrum Kultury w Gdyni, które finansuje Gdyńską Szkołę Filmową (800 tys. zł, czyli ponad 300 tys. zł mniej niż rok temu), a od tego roku także Scenę Letnią w Orłowie (200 tys. zł). Z uwagi na cięcia budżetowe odbędą się tylko 92 wydarzenia artystyczne, zamiast 139 wydarzeń jak w ubiegłym roku.

Ponad 4 mln 800 tys. (wobec 5 mln 820 tys. zł rok wcześniej) wyniesie dotacja dla Teatru Miejskiego w Gdyni. Zawarto w niej budżet festiwalu R@Port (585 tys. zł), Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (145 tys. zł) i Sceny Letniej (480 tys. zł). Kwotą 2 mln złotych dofinansowany będzie Teatr Muzyczny w Gdyni (podlegający pod samorząd województwa pomorskiego i głównie przez niego finansowany) - to prawie o pół miliona więcej niż w 2012 roku.

Nagroda Literacka Gdynia dofinansowana zostanie kwotą 900 tys. zł (1 mln w ubiegłym roku). Ponad 600 tys. zł mniej przeznaczono na Muzeum Miasta Gdyni (ok. 2 mln 720 tys. zł), co zaowocuje mniejszą liczbą wystaw (17, wobec 23 w ubiegłym roku). Nową samodzielną pozycją w budżecie poświęconym muzeom jest Muzeum Emigracji, które miasto zasili kwotą blisko 4 mln 880 tys. zł) - ponad połowę tej kwoty pochłonie dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej, dalsze 650 tys. przygotowanie koncepcji wystawy, zaś strategia promocji kolejne 200 tys. zł).

- Gorąco zachęcamy nasze instytucje do szukania dodatkowych środków finansowych poza budżetem miasta. Zależy nam na projektach opartych na współpracy między instytucjami lub angażujących do współpracy organizacje pozarządowe. Szczególną opieką otaczamy Muzeum Emigracji, stąd duża dotacja dla tej instytucji. Przyszły rok oznacza przebudowę, adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego - przyszłej siedziby Muzeum. Zakończenie inwestycji przewiduje się około 2015 roku. Równocześnie toczą się prace związane z realizacją przyszłej wystawy stałej w Muzeum, pomimo statusu "w budowie" konsekwentnie prowadzone są także projekty związane z regularną działalnością merytoryczną Muzeum Emigracji - dodaje Moder.

SOPOT

Sopot nieznacznie ograniczył dotacje dla swoich instytucji (12 mln 630 tys. zł, rok wcześniej było 300 tys. zł więcej). Najwięcej, blisko 3 mln złotych (dokładnie 2 mln 929 tys. zł, plus kwota na wkład własny do wniosku o dotację ministerialną) otrzyma Państwowa Galeria Sztuki, która w 2013 roku zorganizuje 30 wystaw, z czego 7 poświęconych będzie młodym artystom. PGS organizować będzie także Festiwal Artloop. 1 mln tys. zł otrzyma Polska Filharmonia Kameralna Sopot (w ubiegłym roku prawie 1 mln 50 tys. zł). Nowa inicjatywa miejska - Literacki Sopot - może liczyć na 300 tys. zł.

700 tys. zł mniej niż rok wcześniej otrzyma Bałtycka Agencja Artystyczna BART (w sumie 2 mln 410 tys. zł), obsługująca lub wspierająca większość przedsięwzięć artystycznych w Sopocie, więc dotacje dla tych wydarzeń będą proporcjonalnie mniejsze niż w 2012 roku. Z listy dofinansowanych przez BART instytucji zniknął m.in. Sopocki Teatr Tańca (otrzymał dofinansowanie z konkursu ofert), aż 150 tys. zł mniej przeznaczono na Teatr na Plaży (w tym roku otrzyma 250 tys. zł). Kwotę 150 tys. zł przeznaczono na Festiwal Kultury Żydowskiej organizowany przez Teatr Atelier. Okrojono sumę przeznaczoną na stypendia dla artystów z 90 tys. zł (2012 rok) do 40 tys. zł (2013 rok).

Na Otwarty Konkurs Ofert przeznaczono w sumie 805 tys. zł na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury i sztuki. Z kolei wśród imprez miejskich najbardziej zeszczupleje inaugurujący sezon letni majowy projekt Sopot Ulica Artystów (zamiast 200 tys. zł, przeznaczono na sopocką majówkę 90 tys. zł).

- Część pozycji (jak festiwal Mundus Cantat czy Sopocki Teatr Tańca) dostało dofinansowanie w ramach Otwartego Konkursu Ofert, ponieważ postanowiliśmy zrównać instytucje pozarządowe w prawach i uporządkować zarządzanie przeznaczonymi dla nich finansami - wyjaśnia Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. - Kładziemy w tym roku szczególny nacisk na ofertę edukacyjną i działania warsztatowe. Są już pierwsze efekty, np. Teatr Atelier nawiązał współpracę z III LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Mniejsze nakłady na BART wiążą się z przeniesieniem części środków do konkursu ofert oraz mobilizacją, by pozyskiwać środki z innych źródeł niż budżet miasta. Np. Państwowa Galeria Sztuki w tym roku złożyła aż dziewięć wniosków o dofinansowanie z grantów ministerialnych. Będziemy też dbali o całościową koncepcję, np. w tym roku przybliżać będziemy twórczość skandynawską, m.in. podczas Sopot Film Festival, Literackiego Sopotu czy Festiwalu Poezji.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (45)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

15

grudnia

Actus Humanus Gdańsk,

15

grudnia

Menażki - Studenckie Spotka... Gdańsk, Wydział Nauk Społecznych UG

28

grudnia

Filmowe podsumowanie roku 2018 Gdańsk, Kino Watra

Rozrywka

Alternatywny jarmark gwiazdkowy z rękodziełem i piwem
Alternatywny jarmark gwiazdkowy

Kulinaria

Szef kuchni z gwiazdkami Michelin otworzy lokal w Gdańsku
Szef z gwiazdkami Michelin w Gdańsku
Alternatywny jarmark gwiazdkowy z rękodziełem i piwem
Alternatywny jarmark gwiazdkowy

Planuj z nami tydzień

Planuj tydzień: dużo dobrych koncertów
Planuj tydzień: dużo dobrych koncertów