Wiadomości

Kto ma ile? Przeglądamy budżety trójmiejskich teatrów

Tradycyjnie już listę najwyżej dotowanych placówek otwiera Opera Bałtycka, która od samorządu województwa otrzymała 15 mln zł 400 tys. zł. Budżet Opery prawdopodobnie przekroczy 18 mln zł.
Tradycyjnie już listę najwyżej dotowanych placówek otwiera Opera Bałtycka, która od samorządu województwa otrzymała 15 mln zł 400 tys. zł. Budżet Opery prawdopodobnie przekroczy 18 mln zł. fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Trójmiejskie teatry mają różnych organizatorów, inną liczbę scen do utrzymania, różne aspiracje i, co za tym idzie, różne budżety. Postanowiliśmy sprawdzić jakimi środkami dysponują największe trójmiejskie teatry.Opera Bałtycka
Jedyny na Pomorzu teatr operowy oczywiście otwiera listę najwyżej dotowanych teatrów. Dotacja podmiotowa z urzędu marszałkowskiego wzrosła w stosunku do ubiegłorocznej o 600 tys. zł i wynosi na 2016 rok 15 mln 400 tys. zł. Dodać należy wpływy własne Opery na poziomie ok. 1,9 mln zł. Do tego dojdą prawdopodobnie środki od miasta Gdańsk i sponsora strategicznego. Opera stara się też o granty ministerialne. Opierając się na szacunkach z ubiegłego roku przyjąć można, że pełen budżet Opery wyniesie przeszło 18 mln zł.

- Nieznacznie więcej pieniędzy z urzędu marszałkowskiego to ciągle równanie do niezbędnego minimum, bo w 2010 roku Opera miała wyższy budżet niż obecnie. Nie dostaliśmy pieniędzy na zaplanowaną i konieczną podwyżkę dla pracowników w wysokości 200 zł, która obciąży nasz budżet kwotą 1,5 mln zł. To oznacza, że będziemy grać jeszcze mniej, bo zabraknie nam pieniędzy na eksploatację spektakli. Mam nadzieję, że wsparcie z miasta Gdańska pozostanie na tym poziomie co w ubiegłym roku. Bezcenna jest też dla nas pomoc naszego sponsora strategicznego - Lotosu, który zapewnia nam jedną premierę w roku. Jednak zarówno pieniądze z miasta, jak i od sponsora przeznaczone są tylko na działalność artystyczną - mówi Marek Weiss, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
Teatr Muzyczny w Gdyni tradycyjnie już lideruje w Trójmieście w środkach, które uzyskuje ze sprzedaży biletów i wynajmu swojej powierzchni - to około 9,5 mln zł. Cały budżet Muzycznego przekracza dzięki temu 21 mln zł.
Teatr Muzyczny w Gdyni tradycyjnie już lideruje w Trójmieście w środkach, które uzyskuje ze sprzedaży biletów i wynajmu swojej powierzchni - to około 9,5 mln zł. Cały budżet Muzycznego przekracza dzięki temu 21 mln zł. fot. Joanna Kurkowska / trojmiasto.pl
Teatr Muzyczny w Gdyni
Rok dla Teatru Muzycznego rozpoczyna się dobrze, bo dotacja Urzędu Marszałkowskiego wzrosła z 8,5 mln na 9,5 mln złotych (marszałek wprawdzie dodał ten milion w trakcie trwania ubiegłego sezonu, ale teraz znalazł się on już na początku roku w budżecie Muzycznego). Dotacja z miasta Gdynia pozostaje niezmiennie na tym samym poziomie - 2 mln złotych, choć miasto ze zrozumieniem podchodzi do planów inwestycyjnych Muzycznego i remontu teatru, który wcale nie jest zakończony. Na remont zaplecza sceny i inwestycje związane z Domem Aktora Teatr Muzyczny w ubiegłym roku otrzymał od miasta dodatkowe 700 tys. złotych. Siłą Muzycznego są jednak rekordowo wysokie wpływy własne - w minionym roku było to 8 mln 571 tys. zł z biletów oraz 946,5 tys. zł z wynajmów przestrzeni teatru, co daje przeszło 9,5 mln środków wypracowanych przez teatr, a przewidywania na ten rok są podobne. Sumując wpływy budżet teatru wyniesie minimum 21 mln zł. Spodziewane są dalsze środki z programów ministerialnych i wsparcie prac inwestycyjnych.

- Wciąż mamy wiele wydatków związanych z remontem teatru. Plany inwestycyjne rozłożone zostały na kilka lat co spotkało się ze zrozumieniem władz miasta, dzięki temu w ubiegłym roku mogliśmy zakupić m.in. ekrany ledowe czy drzwi przeciwpożarowe. Ze zrozumieniem spotykają się też nasze bieżące potrzeby, jak wymiana wind wiozących scenografię czy nastawni elektrycznej. Trzeba pamiętać, że nasze koszty stałe kształtują się na poziomie 13 mln zł. Zbilansowanie budżetu jest możliwe dzięki naszym widzom, którzy tak licznie przychodzą do naszego teatru - zapewnia Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni.
Teatr Wybrzeże na działalność swoich pięciu scen ma budżet na poziomie 13 mln zł.
Teatr Wybrzeże na działalność swoich pięciu scen ma budżet na poziomie 13 mln zł. fot. Anna Szczodrowska / trojmiasto.pl
Teatr Wybrzeże
Wybrzeże może liczyć na 6 mln 600 tys. zł dotacji podmiotowej z budżetu samorządu województwa, 1 mln 918 tys. zł z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego oraz na 800 tys. zł od gminy miasta Sopot, co daje łącznie 9 mln 318 tys. dotacji. Budżet instytucji zasilają też wpływy z biletów (2 mln 568 tys. zł w ubiegłym roku) oraz z wynajmu przestrzeni teatru (745 tys. zł), które w tym roku spodziewane na porównywalnym poziomie. Ponadto 475 tys zł teatr otrzyma od gminy miasta Pruszcz Gdański na działalność na Scenie Letniej Teatru Wybrzeże w Międzynarodowym Parku Kulturowym Faktoria. Daje to budżet na poziomie przeszło 13 mln zł. Spodziewane jest również wsparcie przeglądu Wybrzeże Sztuki przez miasto Gdańsk. Dodatkowo 1 mln. 650 tys. zł samorząd województwa przeznacza na poprawę stanu zabytkowego budynku Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta poprzez nadanie funkcji kulturalnych - to część wieloletniej inwestycji związanej z remontem Teatru Wybrzeże.

- Należy pamiętać, że tylko koszty osobowe kształtują się w naszym teatrze na poziomie ok. 9 mln złotych, a do tego dochodzą jeszcze stałe koszty instytucji. Dlatego bez wpływów z biletów i wynajmu naszych przestrzeni nie moglibyśmy realizować naszych planów artystycznych. Dotacja z Ministerstwa jest w tym roku przewidziana na poziomie 1 mln 918 tys. zł. Nie ulega zmianie kwota dofinansowania z gminy Sopot. Z kolei z gminy Pruszcz Gdański otrzymamy 475 tys. zł na wyprodukowanie i prezentacje nowych tytułów wraz z Lekcjami Niegrzeczności, które będą pokazywane na Scenie Letniej. Mamy również nadzieję, że Gdańsk wesprze nasze Wybrzeże Sztuki - mówi dyrektor Teatru Wybrzeże Adam Orzechowski.
Teatr Miejski w Gdyni liczy na budżet w wysokości 7 mln 130 tys. zł.
Teatr Miejski w Gdyni liczy na budżet w wysokości 7 mln 130 tys. zł. fot. Joanna Kurkowska / trojmiasto.pl
Teatr Miejski w Gdyni
Dotacja z budżetu miasta Gdyni dla gdyńskiej sceny dramatycznej wynosi w bieżącym roku 5 mln 875 tys. zł, co oznacza niewielki wzrost (o 325 tys. zł) w stosunku do ubiegłego roku. W tej kwocie mieści się budżet Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port (1 mln. 250 tys. zł) oraz działalność Sceny Letniej w Orłowie (608 tys. zł) i 70 tys. zł przeznaczone na remont. Dodając do tego dochodzą wpływy własne Miejskiego na poziomie 1 mln 200 tys. zł i pozostałe przychody finansowe (spodziewane na poziomie 55 tys. zł) oznacza to 7 mln 130 tys. zł w budżecie Miejskiego na 2016 rok.

- Nasz budżet wprawdzie nieznacznie wzrósł, ale to głównie z powodu większych środków na R@Port. Zawiera się w niż również organizacja Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych. 70 tys. przeznaczone na remont poświęcimy na poprawę warunków sanitarnych w toaletach dla widzów. Będę walczył o dalsze środki na inwestycje. Zależy nam szczególnie na zmianie elewacji teatru, ale na ten cel potrzebujemy miliona złotych - mówi Wojciech Zieliński, dyrektor naczelny Teatru Miejskiego.
Budżet Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego kształtuje się na poziomie 7,5 mln zł, z czego jedna trzecia to środki pozyskane przez teatr z zewnątrz.
Budżet Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego kształtuje się na poziomie 7,5 mln zł, z czego jedna trzecia to środki pozyskane przez teatr z zewnątrz. mat. prasowe
Gdański Teatr Szekspirowski
W ubiegłym roku GTS liczyć mógł na 5 mln dotacji - solidarnie po 2,5 mln wyłożyli marszałek województwa pomorskiego i prezydent Gdańska, choć początkowo deklarowali po 500 tys. zł mniej. Teraz dotacja podmiotowa z miasta Gdańsk wzrosła do 2 mln 800 tys. zł, zaś dotacja z samorządu województwa pozostała na poziomie 2 mln zł. Ponadto 50 tys. zł wyniesie dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej. Dodając do tego wpływy własne teatru w wysokości ok. 2,5 mln zł, budżet Teatru Szekspirowskiego wyniesie blisko 7,5 mln zł i porównywalny jest do ubiegłorocznego. Oczywiście w GTS liczą także na wpływy z grantów ministerialnych, gdzie co roku projekty Teatru Szekspirowskiego i Fundacji Theatrum Gedanense zyskują spore wsparcie.

- Dotacja z miasta wzrosła o 300 tys. zł w stosunku do ubiegłorocznej dotacji, którą ostatecznie podniesiono z 2 do 2,5 mln zł. Niestety, dotacja z urzędu marszałkowskiego pozostaje na tym poziomie co w ubiegłym roku, choć wtedy także uzyskaliśmy dodatkowe środki w kwocie pół miliona złotych. Nie wiadomo, czy w tym roku także możemy liczyć na korektę planu finansowego. Koszty utrzymania naszego teatru to około 4 mln zł, "górkę" z dotacji przeznaczamy na naszą działalność i na wkład własny umożliwiający pozyskiwanie dalszych środków. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku udało nam się pozyskać środki z zewnątrz na poziomie 2,5 mln zł, dlatego nasz budżet oscylował w okolicach 7,5 mln zł - mówi Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
Teatr Miniatura operować będzie budżetem na poziomie 3 mln 800 tys. zł, choć w teatrze liczą także na środki z programów grantowych, które mogą pozwolić na przekroczenie 4 mln zł.
Teatr Miniatura operować będzie budżetem na poziomie 3 mln 800 tys. zł, choć w teatrze liczą także na środki z programów grantowych, które mogą pozwolić na przekroczenie 4 mln zł. fot. trojmiasto.pl
Miejski Teatr Miniatura
Budżet Teatru Miniatura z roku na rok nieznacznie rośnie. W tym roku dotacja podmiotowa z miasta Gdańsk wynosi 3 mln 98 tys. zł czyli wzrosła o przeszło 320 tys. zł w stosunku do ubiegłorocznej (2 mln 775 tys. zł). Ponadto przeszło 1 mln 200 tys. zł Miniatura wypracował w poprzednim roku dzięki wpływom z zewnątrz. Szacowany na 2016 rok budżet kształtuje się na poziomie 3 mln 800 tys. zł (nie licząc środków od sponsorów ani z grantów, na które liczy Miniatura). Jeśli będą one na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego budżet instytucji zamknie się w granicach 4 mln 200 tys. zł.

- Większa dotacja pozwoli nam wzbogacić jakościowo i ilościowo naszą ofertę artystyczną i edukacyjną. Wiele naszych działań jest niskobudżetowych, a teatr plastyczny, jakim jest Miniatura, wymaga środków. Zwiększenie budżetu umożliwi nam też obudowanie naszych przedsięwzięć w wydarzenia edukacyjne - mówi Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Teatru Miniatura.
Teatr na Plaży działa na nieco innych zasadach, a jego budżet artystyczny wynosi około 500 tys. zł. Wszystkie środki przeznaczone na tę scenę, wraz z grantami dla rezydentów, zamykają się w kwocie 1 mln zł.
Teatr na Plaży działa na nieco innych zasadach, a jego budżet artystyczny wynosi około 500 tys. zł. Wszystkie środki przeznaczone na tę scenę, wraz z grantami dla rezydentów, zamykają się w kwocie 1 mln zł. www.teatrnaplazy.pl
Teatr na Plaży
Sopocka scena znacznie różni się w sposobie funkcjonowania od wymienionych, ponieważ podlega pod Bałtycką Agencję Artystyczną BART, która finansuje jej utrzymanie. Pokrycie kosztów stałych działalności Teatru na Plaży kosztuje 164 tys. zł. Środki, którymi dysponuje Teatr na Plaży na działalność artystyczną to około 500 tys. zł (345 tys. zł z miasta Sopot). Dodać do tego można środki finansowe pozyskane przez rezydentów Teatru na Plaży. Całość budżetu zamyka się w granicach 1 mln zł.

- Jesteśmy miejską instytucją kultury, podległą pod BART, stąd nasze środki nie są porównywalne do środków teatrów repertuarowych. Z miasta Sopotu mamy 345 tys. zł dotacji na działalność artystyczną, resztę środków pozyskujemy sami. Bardzo trudno wycenić jaki faktycznie jest budżet naszego teatru, bo część środków trafia do naszych rezydentów na projekty realizowane u nas. W ramach naszego budżetu powstanie w tym roku m.in. Konkurs Interpretacji Piosenek Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Nowe premiery przygotują nasi rezydenci: Piotr Kosewski, Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis oraz Sopocki Teatr Tańca - mówi Michał Grubman, menedżer Teatru na Plaży.

Opinie (56) 3 zablokowane

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

12

lipca

Kino Letnie w Orłowie - 10.... Gdynia, Scena Letnia w Orłowie

12

lipca

Kino po zachodzie słońca Gdańsk, Teatr Leśny

26

lipca

10. Międzynarodowy Festiwal... Sopot, Opera Leśna

Rozrywka

Z widokiem na morze i miasto. Trójmiejskie lokale z tarasami
Lokale z tarasami w Trójmieście
Do Hollywood po marzenia. Historia muzyka z Gdyni
Przeprowadził się z Gdyni do Hollywood

Kulinaria

Z widokiem na morze i miasto. Trójmiejskie lokale z tarasami
Lokale z tarasami w Trójmieście

Sprawdź się

Jaka telewizja nagrała i wyemitowała musical "Lalka" w reż. Wojciecha Kościelniaka?