stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Jubileusz 20-lecia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego

  • środa - piątek, 20 - 22 listopada 2013
  • Lokalizacja
    Gdańsk, Biblioteka Główna UG, Wydział Filologiczny UG, Pałac Młodzieży
  • Bilety
    wstęp wolny

Z okazji tegorocznego jubileuszu istnienia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego zapraszamy wszystkich pasjonatów teatru i poezji Williama Shakespeare'a do wspólnego świętowania. W programie obchodów znalazły się jubileuszowa konferencja i wystawa "Shakespeare po polsku", pokaz "Hamleta" Franca Zeffirellego z Melem Gibsonem w roli głównej, a także warsztaty: aktorsko-teatralne dla młodzieży oraz biblioteczne dla dorosłych.

w każdy czwartek (do 17.11.2022), godz. 18:00

Wstęp wolny
Program obchodów 20-lecia PTS

20 listopada, aula 1.43, Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 56

17:00 Pokaz filmu "Hamlet" (reż. F. Zeffirelli, 1990), prelekcja: E. Lange-Borodzicz. WSTĘP WOLNY!

21 listopada, Biblioteka Główna UG (ul. Wita Stwosza 53)

10:00 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Shakespeare po polsku"
12:00 Rozstrzygnięcie konkursu na tłumaczenie "Sonetu XX" Williama Shakespeare'a
12:30 Otwarcie wystawy "Shakespeare po polsku". Wstęp na podstawie zaproszeń

21-22 listopada, Pałac Młodzieży w Gdańsku (ul. Ogarna 56)

10.:00-14:00 Warsztaty aktorsko-teatralne dla młodzieży. Prowadzenie: Tanya Roberts. Zgłoszenia przyjmowane do 15 listopada pod adresem szekspir@szekspir.org.pl

22 listopada, Biblioteka Główna UG (ul. Wita Stwosza 53)

9:00, 14:00 Warsztaty bibliotekoznawcze "e-Shakespeare". Zgłoszenia przyjmowane do 15 listopada pod adresem szekspir@szekspir.org.pl
10:00 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Shakespeare po polsku"

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Shakespeare po polsku"

Czwartek, 21 listopada

9:00 Otwarcie Obchodów 20-lecia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego
- prof. UG dr hab. Stanisław Rosiek, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego UG,
- prof. dr hab. Jerzy Limon, Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Prezes Fundacji Theatrum Gedanense,
- prof. dr hab. Artur Blaim, Prezes Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego.
9:30 Sesja przedpołudniowa
- prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, UG: "Hamlet" - scenariusz dla czterech aktorów.
- prof. UG dr hab. Ewa Nawrocka, UG: Czytanie Szekspira.
- prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak, UAM: Szekspir w (polskim) teatrze telewizji
- prof. dr hab. Liliana Sikorska, UAM: "Niewielka wiedza jest rzeczą niebezpieczną", czyli o różnych powrotach do Szekspira.
11:00 Dyskusja
11:30 Przerwa na kawę

12:00 Rozstrzygnięcie Konkursu na tłumaczenie Sonetu XX. Williama Shakespeare'a

12:30 Otwarcie wystawy "SHAKESPEARE PO POLSKU"
12:45 Przerwa na lunch
13:15 Sesja popołudniowa I
- mgr Jerzy Wójcicki, UG: "Co zostało z Hamleta". Dialog inscenizacyjny Radosława Rychcika z Krzysztofem Warlikowskim.
- mgr Aleksandra Kotapska, UG: "The most violent appetites in all creatures are lust and hunger" (Joseph Addison) - exploring the nature of evil in Jan Klata's "Titus Andronicus" and Wojtek Klemm's "Anatomy Titus. Fall of Rome".
- mgr Małgorzata Wielgosz, UMCS: Najbardziej erotyczna sztuka Williama Shakespeare'a na deskach lubelskiego teatru. O adaptacji "Snu nocy letniej" w reżyserii Artura Tyszkiewicza.
14:15 Dyskusja
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Sesja popołudniowa II
- mgr Emilia Lange-Borodzicz, UG: "Stać nas na litość, chociaż nie na łaskę". Recepcja wybranych adaptacji filmowych dramatów Williama Shakespeare'a w Polsce.
- mgr Paulina Ryterska, UG: Toma Stopparda zabawa Hamletem w "Rosencrantz i Guildenstern nie żyją".
- mgr Krzysztof Kraciński, AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi: Dramaty Williama Szekspira w operowych interpretacjach Giuseppe Verdiego i ich łódzkich reinterpretacjach.
- mgr Agnieszka Kosmecka, UAM/AM im. I.J. Paderewskiego: Sto pięćdziesiąt cztery piosenki i więcej. Szekspir jako tekściarz.
16:20 Dyskusja
16:50 Sesja wieczorna
- mgr Magdalena Litwin, USZ: Motywy szekspirowskie w narracyjnych grach fabularnych
- Sabina Laskowska-Hinz, UG: Shakespeare in the Polish Fine Art - the Story of the English Heart and Polish Soul.
- mgr Jacek Kwaśniewski, UG: "Hipsterski Szekspir wymyślał słowa zanim to było modne", czyli o popularności Szekspira w Nowych Mediach i wnioskach, jakie możemy z tego wyciągnąć.
17:50 Dyskusja
18:20 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Piątek, 22 listopada

9:00 Sesja przedpołudniowa
- prof. dr hab. Marta Gibińska, UJ: Dusza Makbeta po polsku.
- dr Agnieszka Romanowska, UJ: Czarodziejstwa poezji, czyli "Sen nocy letniej" Gałczyńskiego.
- mgr Anna Górecka, UG: Hamlet Gałczyńskiego, czyli Zielona Gęś strąca z piedestału postać kultową.
- mgr Katarzyna Ebbig, UAM: Odnaleźć Makbeta. Postacie Szekspira jako bohaterowie "Romantyczności" Antoniego Langego.
10:20 Dyskusja
10:45 Przerwa na kawę
11:00 Sesja południowa
- dr Karolina Kowalska, UAM: Juliusz Słowacki - twórca polskiego "hiperszekspiryzmu".
- Anna Stanisz, UJ: Lady Macbeth - Balladyna and Elves - Chochlik and Skierka. Linguistic creation of parallel characters in Shakespeare's plays and Słowacki's "Balladyna".
- mgr Marta Radwańska, UW: Od "Wykładu bajek Krasickiego" do "Zimowej powieści". Gustaw Ehrenberg jako tłumacz Szekspira.
- mgr Marlena Hetman, UAM: Shakespeare Vibrating.
12:20 Dyskusja
12:45 Przerwa na lunch
13:00 Sesja popołudniowa I
- mgr Piotr Żołądź, UJ: Błazen Kotta czy Szekspira? Koncepcja błazeńskości w eseju "Król Lear" czyli Końcówka.
- mgr Aneta Wadowska, UG: Szekspirowski błazen na polskiej scenie teatralnej.
- mgr Anna Kowalcze-Pawlik, UJ: "Biedna Polka"? Ofelia w kulturze polskiej okresu transformacji.
- mgr Marta Cebera, UG: Grać albo nie grać. Hamlet w interpretacji Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej.
14:20 Dyskusja
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Sesja popołudniowa II
- mgr Jarosław Hetman, UMK: A Students' Theatrical Society as a Means in Teaching Shakespeare at University. The Case of The Spinning Globe.
- mgr Marta Nowicka, UG: Wybrane sposoby wykorzystania dzieł Szekspira w działaniach i projektach edukacyjnych.
- mgr Magdalena Zelent, UG: Szekspir terapeutyczny.
16:00 Dyskusja
16:30 Zakończenie konferencji
Polskie Towarzystwo Szekspirowskie zostało powołane do życia w Gdańsku w listopadzie 1992 przez uczestników ogólnopolskiej konferencji Od Shakespeare'a do Szekspira. W ciągu 20 lat istnienia zajmowało się popularyzacją wiedzy o dramacie i teatrze szekspirowskim, skupianiem ludzi, którzy zajmują się sztuką teatru, prowadzą naukowe badania teatru i dramatu oraz zajmują się filmowaniem, edytorstwem, dydaktyką, dokumentacją teatralną, krytyką i popularyzacją wiedzy o Szekspirze i jego twórczości.

Polskie Towarzystwo Szekspirowskie prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną, krytyczną, przekładową i naukową związaną z Szekspirem i jego epoką. Wśród wielu zrealizowanych przez PTS przedsięwzięć znalazły się:
− I Międzynarodowa Konferencja "Hamlet Wschód-Zachód" (wrzesień 1996), której materiały zostały wydane w tomie "Hamlet East-West" przez Fundację Theatrum Gedanense, współorganizatora konferencji;
− Trzyletni cykl otwartych wykładów - interpretacji pt. CZYTANIE SZEKSPIRA (marzec 2000 - styczeń 2003) adresowanych do uczniów, studentów, nauczycieli i miłośników Szekspira. Wybitni specjaliści (historycy literatury angielskiej, polskiej i klasycznej, teatrolodzy, historycy sztuki, filozofowie, reżyserzy, tłumacze) z wielu ośrodków akademickich w Polsce zaprezentowali w Gdańsku (Uniwersytet Gdański) i w Tczewie (Tczewski Centrum Kultury) autorskie interpretacje wszystkich dramatów Szekspira, ze szczególnym położeniem nacisku na budowę i rozumienie tekstu. Cykl sfinalizowało w 2004 roku wydanie książki "CZYTANIE SZEKSPIRA. Interpretacje".
− W ramach DNI SZEKSPIROWSKICH W GDAŃSKU (23-25 IV 2003) odbyły się: ogólnopolska sesja naukowa (24-25 kwiecień 2003; Oliwa Pałac Opatów) "Burza wokół BURZY" wraz z mini-sesją Czytanie Sonetów. Szekspir - poeta liryczny, zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim dla uczczenia dziesięciolecia istnienia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego i zakończenia cyklu wykładów CZYTANIE SZEKSPIRA. Dział Teatralny Muzeum Narodowego w Gdańsku przygotował z tej okazji wystawę "Sposób na Szekspira. BURZA na scenach polskich 1901-2003", zaś Fundacja Theatrum Gedanense uczciła kolejne Urodziny Szekspira (23 IV) oraz zorganizowała projekcję filmowej adaptacji Burzy (Księgi Prospera Petera Greenawaya), którą poprzedził wykład poświęcony temu filmowi, przygotowany w ramach sesji o Burzy.
− II Międzynarodowa Konferencja Szekspirowska Gry w Szekspira dzisiaj (Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich) zorganizowana razem z Fundacją Theatrum Gedanense na zakończenie VIII Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego (6-8 VIII 2004) i dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Plon konferencji w dwujęzycznej postaci książkowej pt. Gry w Szekspira pod redakcją Olgi Kubińskiej i Ewy Nawrockiej ukazał się w roku 2004 jako V tom Biblioteki "Teatrum Gedanense".

Partnerami i sponsorami działań Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego były takie organizacje i firmy, jak Urząd Miasta Gdańska, Uniwersytet Gdański, British Council, Tczewskie Centrum Kultury i Fundacja Theatrum Gedanense, a także Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Wydawnictwo Tower Press.

Projekt obchodów 20-lecia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

Teatr Miniatura to teatr: