stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Jubileusz 20-lecia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego

  • środa - piątek, 20 - 22 listopada 2013
  • Gdańsk, Biblioteka Główna UG, Wydział Filologiczny UG, Pałac Młodzieży
  • wstęp wolny

Z okazji tegorocznego jubileuszu istnienia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego zapraszamy wszystkich pasjonatów teatru i poezji Williama Shakespeare'a do wspólnego świętowania. W programie obchodów znalazły się jubileuszowa konferencja i wystawa "Shakespeare po polsku", pokaz "Hamleta" Franca Zeffirellego z Melem Gibsonem w roli głównej, a także warsztaty: aktorsko-teatralne dla młodzieży oraz biblioteczne dla dorosłych.

Program obchodów 20-lecia PTS

20 listopada, aula 1.43, Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 56

17:00 Pokaz filmu "Hamlet" (reż. F. Zeffirelli, 1990), prelekcja: E. Lange-Borodzicz. WSTĘP WOLNY!

21 listopada, Biblioteka Główna UG (ul. Wita Stwosza 53)

10:00 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Shakespeare po polsku"
12:00 Rozstrzygnięcie konkursu na tłumaczenie "Sonetu XX" Williama Shakespeare'a
12:30 Otwarcie wystawy "Shakespeare po polsku". Wstęp na podstawie zaproszeń

21-22 listopada, Pałac Młodzieży w Gdańsku (ul. Ogarna 56)

10.:00-14:00 Warsztaty aktorsko-teatralne dla młodzieży. Prowadzenie: Tanya Roberts. Zgłoszenia przyjmowane do 15 listopada pod adresem szekspir@szekspir.org.pl

22 listopada, Biblioteka Główna UG (ul. Wita Stwosza 53)

9:00, 14:00 Warsztaty bibliotekoznawcze "e-Shakespeare". Zgłoszenia przyjmowane do 15 listopada pod adresem szekspir@szekspir.org.pl
10:00 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Shakespeare po polsku"

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Shakespeare po polsku"

Czwartek, 21 listopada

9:00 Otwarcie Obchodów 20-lecia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego
- prof. UG dr hab. Stanisław Rosiek, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego UG,
- prof. dr hab. Jerzy Limon, Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Prezes Fundacji Theatrum Gedanense,
- prof. dr hab. Artur Blaim, Prezes Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego.
9:30 Sesja przedpołudniowa
- prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, UG: "Hamlet" - scenariusz dla czterech aktorów.
- prof. UG dr hab. Ewa Nawrocka, UG: Czytanie Szekspira.
- prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak, UAM: Szekspir w (polskim) teatrze telewizji
- prof. dr hab. Liliana Sikorska, UAM: "Niewielka wiedza jest rzeczą niebezpieczną", czyli o różnych powrotach do Szekspira.
11:00 Dyskusja
11:30 Przerwa na kawę

12:00 Rozstrzygnięcie Konkursu na tłumaczenie Sonetu XX. Williama Shakespeare'a

12:30 Otwarcie wystawy "SHAKESPEARE PO POLSKU"
12:45 Przerwa na lunch
13:15 Sesja popołudniowa I
- mgr Jerzy Wójcicki, UG: "Co zostało z Hamleta". Dialog inscenizacyjny Radosława Rychcika z Krzysztofem Warlikowskim.
- mgr Aleksandra Kotapska, UG: "The most violent appetites in all creatures are lust and hunger" (Joseph Addison) - exploring the nature of evil in Jan Klata's "Titus Andronicus" and Wojtek Klemm's "Anatomy Titus. Fall of Rome".
- mgr Małgorzata Wielgosz, UMCS: Najbardziej erotyczna sztuka Williama Shakespeare'a na deskach lubelskiego teatru. O adaptacji "Snu nocy letniej" w reżyserii Artura Tyszkiewicza.
14:15 Dyskusja
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Sesja popołudniowa II
- mgr Emilia Lange-Borodzicz, UG: "Stać nas na litość, chociaż nie na łaskę". Recepcja wybranych adaptacji filmowych dramatów Williama Shakespeare'a w Polsce.
- mgr Paulina Ryterska, UG: Toma Stopparda zabawa Hamletem w "Rosencrantz i Guildenstern nie żyją".
- mgr Krzysztof Kraciński, AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi: Dramaty Williama Szekspira w operowych interpretacjach Giuseppe Verdiego i ich łódzkich reinterpretacjach.
- mgr Agnieszka Kosmecka, UAM/AM im. I.J. Paderewskiego: Sto pięćdziesiąt cztery piosenki i więcej. Szekspir jako tekściarz.
16:20 Dyskusja
16:50 Sesja wieczorna
- mgr Magdalena Litwin, USZ: Motywy szekspirowskie w narracyjnych grach fabularnych
- Sabina Laskowska-Hinz, UG: Shakespeare in the Polish Fine Art - the Story of the English Heart and Polish Soul.
- mgr Jacek Kwaśniewski, UG: "Hipsterski Szekspir wymyślał słowa zanim to było modne", czyli o popularności Szekspira w Nowych Mediach i wnioskach, jakie możemy z tego wyciągnąć.
17:50 Dyskusja
18:20 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Piątek, 22 listopada

9:00 Sesja przedpołudniowa
- prof. dr hab. Marta Gibińska, UJ: Dusza Makbeta po polsku.
- dr Agnieszka Romanowska, UJ: Czarodziejstwa poezji, czyli "Sen nocy letniej" Gałczyńskiego.
- mgr Anna Górecka, UG: Hamlet Gałczyńskiego, czyli Zielona Gęś strąca z piedestału postać kultową.
- mgr Katarzyna Ebbig, UAM: Odnaleźć Makbeta. Postacie Szekspira jako bohaterowie "Romantyczności" Antoniego Langego.
10:20 Dyskusja
10:45 Przerwa na kawę
11:00 Sesja południowa
- dr Karolina Kowalska, UAM: Juliusz Słowacki - twórca polskiego "hiperszekspiryzmu".
- Anna Stanisz, UJ: Lady Macbeth - Balladyna and Elves - Chochlik and Skierka. Linguistic creation of parallel characters in Shakespeare's plays and Słowacki's "Balladyna".
- mgr Marta Radwańska, UW: Od "Wykładu bajek Krasickiego" do "Zimowej powieści". Gustaw Ehrenberg jako tłumacz Szekspira.
- mgr Marlena Hetman, UAM: Shakespeare Vibrating.
12:20 Dyskusja
12:45 Przerwa na lunch
13:00 Sesja popołudniowa I
- mgr Piotr Żołądź, UJ: Błazen Kotta czy Szekspira? Koncepcja błazeńskości w eseju "Król Lear" czyli Końcówka.
- mgr Aneta Wadowska, UG: Szekspirowski błazen na polskiej scenie teatralnej.
- mgr Anna Kowalcze-Pawlik, UJ: "Biedna Polka"? Ofelia w kulturze polskiej okresu transformacji.
- mgr Marta Cebera, UG: Grać albo nie grać. Hamlet w interpretacji Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej.
14:20 Dyskusja
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Sesja popołudniowa II
- mgr Jarosław Hetman, UMK: A Students' Theatrical Society as a Means in Teaching Shakespeare at University. The Case of The Spinning Globe.
- mgr Marta Nowicka, UG: Wybrane sposoby wykorzystania dzieł Szekspira w działaniach i projektach edukacyjnych.
- mgr Magdalena Zelent, UG: Szekspir terapeutyczny.
16:00 Dyskusja
16:30 Zakończenie konferencji
Polskie Towarzystwo Szekspirowskie zostało powołane do życia w Gdańsku w listopadzie 1992 przez uczestników ogólnopolskiej konferencji Od Shakespeare'a do Szekspira. W ciągu 20 lat istnienia zajmowało się popularyzacją wiedzy o dramacie i teatrze szekspirowskim, skupianiem ludzi, którzy zajmują się sztuką teatru, prowadzą naukowe badania teatru i dramatu oraz zajmują się filmowaniem, edytorstwem, dydaktyką, dokumentacją teatralną, krytyką i popularyzacją wiedzy o Szekspirze i jego twórczości.

Polskie Towarzystwo Szekspirowskie prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną, krytyczną, przekładową i naukową związaną z Szekspirem i jego epoką. Wśród wielu zrealizowanych przez PTS przedsięwzięć znalazły się:
− I Międzynarodowa Konferencja "Hamlet Wschód-Zachód" (wrzesień 1996), której materiały zostały wydane w tomie "Hamlet East-West" przez Fundację Theatrum Gedanense, współorganizatora konferencji;
− Trzyletni cykl otwartych wykładów - interpretacji pt. CZYTANIE SZEKSPIRA (marzec 2000 - styczeń 2003) adresowanych do uczniów, studentów, nauczycieli i miłośników Szekspira. Wybitni specjaliści (historycy literatury angielskiej, polskiej i klasycznej, teatrolodzy, historycy sztuki, filozofowie, reżyserzy, tłumacze) z wielu ośrodków akademickich w Polsce zaprezentowali w Gdańsku (Uniwersytet Gdański) i w Tczewie (Tczewski Centrum Kultury) autorskie interpretacje wszystkich dramatów Szekspira, ze szczególnym położeniem nacisku na budowę i rozumienie tekstu. Cykl sfinalizowało w 2004 roku wydanie książki "CZYTANIE SZEKSPIRA. Interpretacje".
− W ramach DNI SZEKSPIROWSKICH W GDAŃSKU (23-25 IV 2003) odbyły się: ogólnopolska sesja naukowa (24-25 kwiecień 2003; Oliwa Pałac Opatów) "Burza wokół BURZY" wraz z mini-sesją Czytanie Sonetów. Szekspir - poeta liryczny, zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim dla uczczenia dziesięciolecia istnienia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego i zakończenia cyklu wykładów CZYTANIE SZEKSPIRA. Dział Teatralny Muzeum Narodowego w Gdańsku przygotował z tej okazji wystawę "Sposób na Szekspira. BURZA na scenach polskich 1901-2003", zaś Fundacja Theatrum Gedanense uczciła kolejne Urodziny Szekspira (23 IV) oraz zorganizowała projekcję filmowej adaptacji Burzy (Księgi Prospera Petera Greenawaya), którą poprzedził wykład poświęcony temu filmowi, przygotowany w ramach sesji o Burzy.
− II Międzynarodowa Konferencja Szekspirowska Gry w Szekspira dzisiaj (Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich) zorganizowana razem z Fundacją Theatrum Gedanense na zakończenie VIII Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego (6-8 VIII 2004) i dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Plon konferencji w dwujęzycznej postaci książkowej pt. Gry w Szekspira pod redakcją Olgi Kubińskiej i Ewy Nawrockiej ukazał się w roku 2004 jako V tom Biblioteki "Teatrum Gedanense".

Partnerami i sponsorami działań Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego były takie organizacje i firmy, jak Urząd Miasta Gdańska, Uniwersytet Gdański, British Council, Tczewskie Centrum Kultury i Fundacja Theatrum Gedanense, a także Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Wydawnictwo Tower Press.

Projekt obchodów 20-lecia Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Od kiedy Muzeum Narodowe w Gdańsku funkcjonuje pod obecną nazwą?