Jarosław Zalesiński: biblioteka to miejsce pierwszego kontaktu z kulturą

Patrząc za siebie z sentymentem, jednocześnie z wielką ciekawością spoglądam przed siebie - mówi nowy dyrektor WiMBP.
Patrząc za siebie z sentymentem, jednocześnie z wielką ciekawością spoglądam przed siebie - mówi nowy dyrektor WiMBP. fot. Łukasz Głowala / trojmiasto.pl

Wracam do matecznika, czyli tego, co zawsze było mi najbliższe - do kultury i do kultury książki w szczególności - mówi o swoich planach Jarosław Zalesiński, który od stycznia jest dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Dyrektorem WiMBP będzie przez trzy najbliższe lata.Łukasz Rudziński: Jak doszło do tego, że wiatr zmian wywiał cię z pracy w zawodzie dziennikarza w zupełnie inne rejony?

Jarosław Zalesiński: Można stwierdzić, że z niejednego medialnego pieca chleb jadłem. Byłem chociażby w zespole, który tworzył Radio Plus, swój skromny udział w sukcesie, jakim było wejście na rynek tej rozgłośni. Należałem do redakcji kilku tygodników. Bardzo sobie cenię również lata, które spędziłem w "Dzienniku Bałtyckim". Kierowanie działem Publicystyka w "Dzienniku..." bardzo dużo mi dało. Żegnam się nie tylko z tą gazetą, ale z życiem medialnym w ogóle. W moim przypadku nie jest to znów taka ekscentryczna zmiana, bo przez cały czas pozostaję człowiekiem książki. Kilka pozycji udało mi się wydać. Nie mam więc poczucia skoku w obcą przestrzeń. To raczej miłe przekonanie o powrocie do matecznika, czyli tego, co zawsze było mi najbliższe - do kultury i do kultury książki w szczególności.

Przeczytaj także: Wiersze z drugim dnem. Spotkanie z Jarosławem Zalesińskim

To raczej przeskok z roli komentatora do roli kreatora. Komentowanie rzeczywistości, istota zawodu dziennikarza, to rzecz ważna, ale przejście na drugą stronę i stanięcie w szeregu tych, którzy tę rzeczywistość kreują, bardzo mnie pociąga. Chcę już nie tylko komentować rzeczywistość, ale też współtworzyć bardzo ważną dla całego regionu instytucję. Kultura książki wciąż jest najistotniejszym elementem naszej kultury. Patrząc za siebie z sentymentem, jednocześnie z wielką ciekawością spoglądam przed siebie.

Wieczory literackie w Trójmieście


Zostałeś dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, instytucji mającej blisko trzydzieści filii i przeszło dwustu pracowników.

Tak się złożyło, że w minionym roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku szukała nowego sternika, po nagłym odejściu pana Pawła Brauna, który w Łodzi znakomicie rozwija działalność tamtejszej Biblioteki, a wcześniej położył wielkie zasługi pod obecny sposób funkcjonowania naszej WiMBP. Skoro pojawiła się taka możliwość, pomyślałem, że warto spróbować poddać się weryfikacji w konkursie, który rozstrzygnięto na moją korzyść.

Chcę już nie tylko komentować rzeczywistość, ale też współtworzyć bardzo ważną dla całego regionu instytucję. Kultura książki wciąż jest najistotniejszym elementem naszej kultury - mówi Jarosław Zalesiński.
Chcę już nie tylko komentować rzeczywistość, ale też współtworzyć bardzo ważną dla całego regionu instytucję. Kultura książki wciąż jest najistotniejszym elementem naszej kultury - mówi Jarosław Zalesiński. mat. prasowe
To nie tylko stanowisko kierownicze, ale też funkcja menedżerska. W jaki sposób chcesz je pogodzić?

Rzeczywiście struktura organizacyjna tej instytucji jest wyzwaniem. Wynika to z tego, że w 2002 roku dokonano połączenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dyrektor kieruje całą siecią filii bibliotecznych, a na "najwyższym piętrze" ma dwa organy prowadzące: Urząd Marszałkowski i Urząd Miejski w Gdańsku. Dzięki temu biblioteka może liczyć na względnie spokojną materialnie egzystencję. Rozwój tej instytucji zależy jednak w dużym stopniu od tego jak funkcjonują filie, a mają one niemały zakres swobody i autonomii, co akceptuję i zamierzam wspierać. Bardzo podoba mi się praktyka, by o zakupie nowych książek decydował zespół danej filii - przecież to pracownicy poszczególnych placówek najlepiej znają zainteresowania i potrzeby czytelników. Uważam, że podmiotowość placówek WiMBP jest bardzo ważna.

Przeczytaj także: Pomorskie Nagrody Literackie "Wiatr od morza" rozdane

Będę zachęcał pracowników naszych filii do tego, by kreowali oblicze swojej biblioteki. Obecnie część filii ma swoje własne nazwy - w przypadku niektórych z tych nazw zadecydowali o niej mieszkańcy dzielnicy. Jest np. Biblioteka pod Kotem i Myszą, Filia Gdańska czy Biblioteka pod Żółwiem. Chciałbym, aby każda z filii miała swoją własną nazwę jako swego rodzaju pieczątkę i aby w ślad za tym szły działania nad wypracowaniem własnego charakteru. Cieszyłbym się, gdyby spora część filii WiMBP dopracowała się własnego, na ile to możliwe, modelu działania, najlepiej powiązanego z zainteresowaniami mieszkańców oraz sąsiadującymi z nimi instytucjami. Liczę na to, że filie Biblioteki będą w tym podmiotowe.

Jaki jest twój pomysł na funkcjonowanie WiMBP w Gdańsku?

Moją idée fixe jest biblioteka jako miejsce spotkania - spotkania z książką (w różnych formach) i ze sobą nawzajem. Pomysł Dyskusyjnych Klubów Książki, pilotowanych przez Instytut Książki, to cudowny przykład tego, w jaki sposób biblioteka mogłaby funkcjonować. Przecież książki to nie tylko czytane w domu egzemplarze z bibliotecznej półki. Coraz powszechniejsze jest korzystanie z e-booków. Zainteresowanie tego typu usługą rośnie i jakkolwiek dla mnie książka zawsze pozostanie przedmiotem materialnym jako efekt pracy autora, redaktora i wydawcy, to rozumiem, że dla młodszych czytelników nie ma różnicy między książką materialną a zapisem elektronicznym i na takie potrzeby musimy reagować.

Dyrektor WiMBP w Gdańsku jest również poetą. Wydał dotąd siedem tomów poetyckich. Na zdjęciu podczas spotkania autorskiego tomu "Wiersze Ostatnie".
Dyrektor WiMBP w Gdańsku jest również poetą. Wydał dotąd siedem tomów poetyckich. Na zdjęciu podczas spotkania autorskiego tomu "Wiersze Ostatnie". fot. Łukasz Głowala / trojmiasto.pl
Jak wygląda sytuacja z czytelnictwem w Gdańsku?

Można opierać się na dwóch raportach czytelnictwa na Pomorzu, z których pierwszy został upubliczniony w 2011 roku i kreślił rzeczywistość czytelniczą w dość ciemnych barwach. Całkiem niedawno mogliśmy się ucieszyć badaniami doktora Macieja Dębskiego, który co prawda przeprowadził je na wąskiej próbie badawczej, jednak badania te pokazywały, że prawie 79 proc. mieszkańców Gdańska przeczytało w minionym roku przynajmniej jedną książkę.

Przeczytaj także: Letnie biblioteczki na gdańskich plażach

W 2017 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zanotowała ponad 1 mln 100 tys. wypożyczeń. Zestawmy to z liczbą mieszkańców naszej aglomeracji i może uda nam się nie narzekać. To niezaprzeczalne zasługi mojego poprzednika. Nasz budżet to obecnie ponad 17 milionów rocznie. Daje to tej instytucji niezbędne poczucie stabilności, chociaż trudno zaimponować pensjami pracowników. Pamiętajmy, że biblioteka ma również swoje obowiązki wobec literatury regionu - musi ją dokumentować, archiwizować i digitalizować. Spoczywa na nas też obowiązek prowadzania szkoleń dla bibliotekarzy całego regionu.

Nie każda dzielnica Gdańska ma swoją filię.

Dobrze byłoby znaleźć miejsce na takie filie w kilku dzielnicach, w których do dzisiaj nie ma biblioteki. Grupie chętnych, ciekawych świata ludzi trzeba zaproponować przestrzenie, gdzie zetknąć się mogą z kulturą książki. Przekonywałem komisję konkursową i będę się starał przekonywać do tego lokalnych decydentów, że taką przestrzenią, którą należałoby wypełnić podobnym miejscem, jest Gdańsk Południe. Mieszka tam ponad 30 tysięcy ludzi, którzy nie mają swojej biblioteki. Dlatego pierwszeństwo w myśleniu inwestycyjnym należałoby przyznać Gdańskowi Południe i tam znaleźć lokalizację na "gdańską galerię książki". Na opracowanie jej projektu daję sobie trzy lata mojej kadencji, ale jeśli w tym czasie się to nie uda, to na osłodę mam inne działania.

Przeczytaj także: Oruński ratusz w rękach miasta. Co w nim będzie?

Inne to znaczy jakie?

Zapadły już decyzje, że dawny ratusz na Oruni zostanie przeznaczony na działalność kulturalną. W 2019 roku powinny zostać przeprowadzone w nim prace adaptacyjne. To właśnie tam ma funkcjonować druga (po mediatece w Bibliotece Manhattan) gdańska mediateka. Sądzę, że mediatekę na Oruni należałoby wpisać w społeczny pejzaż tej części Gdańska. Może ona korzystać z atutów sąsiedztwa pięknego parku Oruńskiego. Wielu okolicznych mieszkańców to ludzie starsi, o których też pomyślimy. A po drugiej stronie torów jest jeszcze inny pejzaż socjalny i tu widzę przestrzeń współpracy z innymi instytucjami społecznymi, które również znajdą się w budynku dawnego ratusza. Filia WiMBP powinna tam powstać w 2020 roku. Biblioteka jest miejscem bardzo ważnym. Mam poczucie, że spełnia funkcję przychodni, miejsca pierwszego kontaktu z kulturą. Jeśli uda się wypracować nasze przyzwyczajenia i nawyki kontaktu z książką, to o stan czytelnictwa nie będziemy musieli się martwić. Książka wciąż pozostaje przecież podstawową formą kontaktu z kulturą.

Dawny ratusz na Oruni zostanie przeznaczony na działalność kulturalną. W 2019 roku powinny zostać przeprowadzone w nim prace adaptacyjne. Filia WiMBP powinna tam powstać w 2020 roku.
Dawny ratusz na Oruni zostanie przeznaczony na działalność kulturalną. W 2019 roku powinny zostać przeprowadzone w nim prace adaptacyjne. Filia WiMBP powinna tam powstać w 2020 roku. fot. Urząd Miejski w Gdańsku
Bardzo ważna w tym wypadku jest edukacja kulturalna.

W moim przekonaniu biblioteka powinna brać na siebie rolę prekursora nowoczesnych działań edukacyjnych, także tych związanych z rzeczywistością cyfrową, która nie musi być z definicji zagrożeniem dla książki. Chciałbym zachęcić do opracowania programu, którego elementem byłaby aplikacja, zachęcająca rodziców do czytania razem z dziećmi. Stwórzmy taki program edukacji bibliotecznej w skali województwa, który mógłby odnieść sukces porównywalny z sukcesem programu "Czytaj.pl" - obecnie już marki Krakowa.

WiMBP w Gdańsku brała udział w różnych akcjach czytelniczych, jak "Biblioteki na Plaży". Biblioteka dalej angażować się będzie również w tego typu działania?

Zasadniczo wszystkie formy uobecniające książkę poza biblioteką bardzo mi się podobają. Podobnie rzecz się ma z grami miejskimi z książką w roli głównej, bo jest to forma atrakcyjnej edukacji. Zastanawiałem się choćby, czy nie można by skorzystać z książki profesora Petera Olivera Loewa "Gdańsk. Przewodnik literacki", uwzględniającej kilka tras literackich po Gdańsku. Takie trasy mogłyby posłużyć za podstawę gry miejskiej tropami literackimi dla szkół z innych części Gdańska. Zdecydowanie popieram próby wyprowadzania książki poza bibliotekę po to, by spotkała się z czytelnikiem.

Od minionego roku mamy Pomorską Nagrodę Literacką "Wiatr od morza", którą koordynuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Będziecie rozwijać jej formułę?

Bardzo cieszy mnie fakt, że literatura pomorska ma swoją osobną i w pełni zasłużoną nagrodę. Pierwsza jej edycja wypadła bardzo obiecująco - zarówno na poziomie nominacji, jak i wyboru laureatów. Dobrze też wróży tej nagrodzie zapowiedź podniesienia jej wartości materialnej. Należy się zastanowić nad tym, czy WiMBP w większym stopniu nie mogłaby wpływać na literaturę regionu, występując w roli wydawcy. Nie jest to sfera tej instytucji nieznana, bo przecież Biblioteka od czasu do czasu podejmuje działalność edytorską. Chodzi mi po głowie uruchomienie serii wydawniczej. Sądzę, że ważnym zadaniem WiMBP w Gdańsku będzie stworzenie biblioteczki pomorskiej.

Chciałbym powołać radę, która decydowałaby o wyborze tytułu, aby autorzy - a tych na Pomorzu nam nie brakuje - zastanowili się, czy dla prestiżu oraz możliwości promocyjnych WiMBP nie warto wydawać u nas. Niech będzie to choćby jeden albo trzy tytuły rocznie, ale niech będą to książki wyróżniające się jakością i na wzór pomysłu na Nagrodę "Wiatr od morza" powiązane z Pomorzem poprzez temat lub osobę autora. Chciałbym, aby Biblioteka próbowała kreować nowe jakości. Do Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od morza" dodać także Biblioteczkę Gryfa Pomorskiego czy serię pod inna nazwą - to jedno z moich marzeń. Skoro i tak wydajemy książki, to warto robić to w uporządkowany sposób, który wpłynąłby na literaturę regionu.

Opinie (83) 5 zablokowanych

 • (2)

  Kto teraz książki czyta?
  Lepiej czytać wpisy trolli na tym forum

  • 13 53

  • czytanie jest ważne (1)

   Ja czytam, średnio 3-4 książki w miesiącu.

   • 12 4

   • Ja także uwielbiam czytać. Pozdrawiam.

    • 6 2

 • (5)

  Brawo

  • 24 6

  • Twoje

   • 2 2

  • brawo Ty (3)

   • 2 3

   • (2)

    Brawo my

    • 1 3

    • (1)

     Brawo wy

     • 0 1

     • brawo oni

      • 0 0

 • W tym śmiesznym kraju w mieście gdzie rządzi PO w biblioteką nie ma książek (7)

  autorów kojarzonych z PiS lub takich którzy krytykują władzę i odwrotnie tam gdzie rządzi PiS niektóre książki nie są dostępne.

  • 17 51

  • Nie klam

   Byłes chociaż i sprawdziłes? Ja chodzę i mogę Cię zapewnić że nie jedna książkę i autora byś znalazł.

   • 8 7

  • Książki (1)

   Oj... Są książki, szczególnie o byłej władzy : Bronku, Donku i całej tej sitwie rzędowej...
   Czyli wszytko o Lobotomii społecznej....

   • 7 13

   • Więc doceń, że za Donka takie książki można było pisać i wydawać. Jarek jest zdolny nacjonalizować (kraść)

    banki to i wydawnictwo weźmie jeżeli będzie chciało drukować prawdę o nim.

    • 4 1

  • Zajrzyj do WiMBP w wolnej chwili albo chociaż przejrzyj katalog dostępny online.

   Polecam też biblioteki cyfrowe, szczególnie osobom zainteresowanym historią.

   • 6 3

  • Biblioteka to nie PiS ani PO.

   Biblioteka to zupelnie inny swiat. Ale Polakom tego nie wytlumacze. Ciekawe ze za granica Polacy do bibliotek wcale nie uczeszczaja. Tu gdzie mieszkam to raz a moze dwa razy na rok przyjdzie mama z dziecmi po cos i to wszystko. Pelno Chinczykow a szczegolnie hindoli ale naszych nie widze. Jak zapytalem kilku naszych przyjezdnych czekajacych przed sklepem to odpowiedzieli ze nie po to tu przyjechali aby ksiazki czytac tylko pieniadze zarabiac. Przydalo by sie aby redakcja cos napisala na ten temat i podrapala "ambicje" mlodych Polakow zamierzajacych rozwinac skrzydla poza granicami kraju.

   • 10 6

  • a mnie g obchodzi PO i PIS i co to ma wspólnego z biblioteką ? (1)

   • 6 5

   • to, ze tusk pisal ksiazki

    i zawsze brakowalo mu kasy. dostal na kld i polityka mu dala fundusze.

    • 1 1

 • Tylko nie zepsuj człowieku tego co jest...A jest dobrze.

  Mówię o ciągłym dopływie nowych książek w naprawdę sporej ilości. Wszystko co wydają praktycznie można wypożyczyć. Nie zepsuj tego!

  • 69 9

 • Przyjaciółka w bibliotece poznała swojego męża:) (12)

  Dobre małżeństwo od 3 lat, razem czytają "tony" książek.

  • 28 8

  • (7)

   Ale muszą byc nudni...
   Pewnie mieszkają u rodziców

   • 5 24

   • i sa piegowaci (1)

    • 10 2

    • i są na zbiorniku

     • 7 3

   • Mieszkają w swoim niedużym 2-pokojowym mieszkaniu, częściowo w kredycie (1/3 w kredycie), (4)

    mają jedno roczne dziecko,
    ona- wolny zawód na działalności,
    on pracownik na etacie na dwie zmiany.
    Są świetni, pogodni, życzliwi.

    • 16 4

    • Dobra.. Luz
     Zartowalismy
     Z pewnością są spoko, sam kiedyś sporo czytałem, teraz mniej niestety

     • 8 3

    • Wszyscy są świetni (2)

     Mówią dzień dobry sąsiadom, nie mają wrogów, pomagają każdemu, a po pierwsze uwielbiają sport i ruch. Bardzo dbają o zdrowie. Tylko ciekawe skąd tyle chamstwa, głupoty i czystej ludzkiej nienawiści wszędzie dookoła.

     • 2 1

     • Nie wszyscy są świetni, ja pisałam o moich przyjaciołach,

      Nie uogólniajmy.

      • 2 4

     • Pełno?
      Bzdura. Naprawdę spotykasz się w prawdziwym życiu z takim strasznym chamstwem itp?
      Czy po prostu przenosisz na rzeczywistość to co czytasz w necie, z komentarzami włącznie.
      Tak naprawdę 99 % społeczeństwa to normalni życzliwi innym ludzie. Tak samo jest np. na drogach. Ale widzi się przede wszystkim ten 1%, który jest inny. I robi się z niego jakąś wielką grupę a czasem nawet większość.

      • 1 2

  • Psy 2

   - Nowy: Franz ty nigdy nie znajdziesz porządnej kobiety, bo ty szukasz w rynsztoku

   - Franz: buehehehe

   - Nowy: A ja moją Mariolkę zapoznałem w bibliotece.

   - Franz: A dziewicą było?

   - Nowy: A żebyś wiedział że była.

   • 8 4

  • Czyli jest dla mnie jeszcze jakaś nadzieja...

   • 3 3

  • Ale bardzo malo jest takich intelektualnych malzenstw. (1)

   Zwykle przyszli malzonkowie poznawaja sie na dyskotekach i to szybko bo juz po trzecim kieliszku wodki.

   • 3 9

   • Jestem techniczny...
    Ale nie powinno być poznają?

    • 1 1

 • wyrazy współczucia (5)

  zanim były biblioteki i nożna było z nich korzystać miałem już swoje ulubione tyle że we własnej składającej się z dwu ,trzech pozycji, wzbogacanej parez rodzinę co jakiś czasw bardziej fachowe pozycje. Ale to dom był miejscem poznania liter, . To matka uczyła mnie czytania, sam sięgałem po płomyk, młodego technika czy później inne. Do czytelni i biblioteki zaglądałem dopiero na studiach, gdy-potrzebne były fachowe pozycje.
  To w domu pod kołdrą by nikt nie widział czytałem z zapartym tchem Ogniem i mieczem. To dom był tym miejscem gdzie rozmawiało się o książkach, czytało tygodniki omawiało wierszesłuchało radia (zgadnij jakiego).

  • 19 22

  • Wow
   Inteligent

   • 1 2

  • Też Ci składam wyrazy współczucia...Błędy, polszczyzna na poziomie ośmiolatka.

   " Do czytelni i biblioteki zaglądałem dopiero na studiach" - efekt widoczny.

   • 16 2

  • (1)

   Ogniem i mieczem czytałeś w domu pod kołdrą by nikt nie widział ? To pewno musiałeś czytać dzieła Lenina i słuchać radia Moskwa, a polskie patriotyczne książki były zakazane. Brrr...Współczuję

   • 7 4

   • Patriotyczne książki w czasach, gdy jeszcze czytywano w Polsce Lenina?

    Widać, że o historii masz blade pojęcie, rycerzu ortalionu.

    • 3 2

  • 'wyrazy współczucia'

   Nie czaję bazy. Komu i z jakiego powodu?

   • 10 1

 • Poperam. A szczegolnie polecam czytanie partytur, muzyka jest najpiekniejsza ze sztuk. (2)

  • 10 4

  • (1)

   Co to za książka o imprezie turów?

   • 1 7

   • nie, papierowa teczka z bibliami.

    • 1 4

 • Brakuje prasy codziennej,

  poza wszędzie królującą GW.

  • 18 23

 • Teoretycznie w bibliotekach mozna było zgłaszac ksiązki które biblioteki miały kupic dla mieszkanców. (1)

  Ale to najwyrazniej jest fikcja bo mieszkancy zgłaszali wielokrotnie a i tak biblioteki kupują to co same chca.I jesli zakupy robia kilka razy w roku to przecież biblioteki nie są z gumy gdzie one lądują.

  • 9 9

  • Może nie te tytuły zgłaszałeś

   Poza tym wszystko ma jakaś regulację by sprawnie działało, więc zastanów się o czym mówisz.

   • 0 0

 • (2)

  Uwielbiam biblioteki, przechadzać się między regałami i wybierać książki, nie kupuje książek (chyba, że dla dzieci ). Dzięki bibliotekom przeczytałam masę książek, klasyków, trochę starszych, ale też dużo nowości.

  • 34 1

  • (1)

   A ja niestety kupuję. Już mnie prawie zasypaly.

   • 0 1

   • Mam ten sam nawyk.

    Naprawdę paskudny.

    • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Do DNA
Do DNA
wystawa
lut 13-31.12
g. 10:00 - 16:00
Gdańsk, Narodowe Muzeum Morskie
Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki
Pobożni i cnotliwi. Dawni...
wystawa
maj 15-31.12
Gdańsk, Muzeum Narodowe
Kolekcja dzieł Mariana Mokwy
Kolekcja dzieł Mariana Mokwy
wystawa
cze 16-31.12
g. 10:00 - 16:00
Gdańsk, Narodowe Muzeum Morskie

Sprawdź się

Sprawdź się

Etruski lew wykonany z bursztynu jest jednym z cenniejszych eksponatów muzeum...?