stat
Impreza już się odbyła

Günter Grass, Encontros - wystawa

W maju 1976 roku Günter Grass odwiedził Portugalię po raz pierwszy. Przez kolejne lata regularnie powracał do łagodnego klimatu Algarve, szukając wyciszenia, odpoczynku, inspiracji. Podczas tych pobytów powstawały rysunki, akwarele, niewielkie rzeźby z terakoty, a także rękopisy przemów czy fragmenty kolejnych powieści. Wiele z nich odzwierciedla fascynację motywami budującymi portugalski krajobraz.

paź 22-23

piątek - sobota

Gdańsk, Wrzeszcz
Wstęp wolny
Encontros z portugalskiego oznacza "spotkania". Pierwotnie skierowana do portugalskiej publiczności wystawa w swojej gdańskiej odsłonie adresuje tytułowy wątek na dodatkowych płaszczyznach. Przenosimy bowiem bezpieczny południowy azyl Grassa, do jego rodzinnego miasta na północy, gdzie stalowe niebo spotyka się z równie stalowym Bałtykiem, a historia naznacza niemalże każdy zakątek. Stąd też obecność polskiej artystki wizualnej i poetki Bianki Rolando, której najnowsza wieloelementowa instalacja pt.: Dobosz została specjalnie wykonana na potrzeby gdańskiej wystawy. To zaproszenie do dialogu międzypokoleniowego, międzynarodowego, międzydyscyplinarnego, dialogu z pamięcią, tożsamością, dawaniem świadectwa, realnością i nierealnością doświadczeń. Artystka tworzy wielopłaszczyznową instalację na bazie starych łodzi rybackich, na którą składają się elementy wizualne i poetyckie. Jednocześnie przywiązuje ogromną wagę do materialności swoich obiektów, złożonych ze starego drewna, piasku z bałtyckiej plaży, popiołu, węgla. To jej literacka i sensualna próba negocjowania pamięci, odnalezienia prawdy, zrozumienia trudnego doświadczenia. 
Zatem podczas gdańskich Encontros dwójka artystów spotka się, aby zgodnie z wymową niemieckiego idiomu "in einem Boot sitzen" - usiąść w tej samej łódce i móc spojrzeć we wzajemnym porozumieniu w kierunku wspólnego punktu na horyzoncie.

Wystawa: Günter Grass, Encontros
Aneks: Bianka Rolando, Dobosz
Miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa, Szeroka 34/35-37, Gdańsk
Termin: 05/07/2019 - 14/09/2019
Wernisaż: 05/07/2019, godz. 18.00
Kuratorki: Hilke Ohsoling, Marta Wróblewska
Godziny otwarcia: wt.-niedz. 12.00-18.00 / wstęp wolny
Wystawa zrealizowana we współpracy z Fundacją Güntera i Ute Grass

------

Exhibition: Günter Grass, Encontros
Annex: Bianka Rolando, Drummer
Venue: Günter Grass Gallery, Szeroka 34/35-37, Gdańsk
Dates: 05/07/2019 - 14/09/2019
Opening: 05/07/2019, at 6 p.m.
Curators: Hilke Ohsoling, Marta Wróblewska
Opening hours: Tue-Sun noon-6p.m. / free admission
Co-organized by Günter & Ute Grass Stiftung

In May 1976 Günter Grass arrived in Portugal for the first time. Over the years that followed he would regularly return to the clement climate of Algarve, looking for peace of mind, rest and inspiration. During those sojourns he created drawings, watercolours, small terracotta sculptures, as well as manuscripts of speeches or fragments of future novels. Many of them mirror his fascination with the motifs which form Portuguese landscape.
Encontros means "encounters" in Portuguese. Originally directed at the Portuguese audience, the Gdańsk edition of this exhibition addresses the title motif on additional levels. So we transfer Grass's safe southern asylum to his hometown in the north, where the steel-grey sky meets the equally steel-grey Baltic sea, while history marks almost every corner. Hence, the presence of the Polish visual artist and poet - Bianka Rolando, whose latest multielement installation entitled: Drummer, has been especially commissioned for this exhibition. It constitutes an invitation to a dialogue between generations, nations, disciplines, a dialogue with memory, identity, testimonies, the tangibility and intangibility of experience. The artist creates a multilevel installation composed of visual and poetic elements based in old fishing boats. At the same time she remains very sensitive towards the materiality of the object combining old wood, Baltic beach sand, ashes and coal. This is her literary and sensual effort to negotiate memory, to find the truth, to understand complex experience.
During the Gdańsk Encontros both artists will meet in order to - in accordance with the German idiom "in einem Boot sitzen" - sit down in the same boat and be able to look with mutual understanding in the direction of a common point on the horizon.

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

Pierwszą siedzibą Teatru Muzycznego był...?

 

Najczęściej czytane