• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Guided tour in English | Oprowadzanie w języku angielskim

Zapraszamy na oprowadzanie w języku angielskim po wystawie czasowej Wyczulone. Fotografki XX i XXI wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.

17 listopada 2022 - 15 stycznia 2023

bilety 10 zł
ulgowy 7 zł
Wystawa jest prezentacją wyboru dzieł stworzonych przez artystki, dla których medium fotografii jest najczęstszym narzędziem sztuki. Choć używają bardzo zróżnicowanego języka wizualnego, to na wielu poziomach przekazu opowiadają o świecie i jego doświadczaniu. Ich prace łączy uwrażliwienie na kwestie egzystencjalne, tożsamościowe i społeczne, czyli tytułowe wyczulenie.

W trakcie oprowadzania omówione zostaną różne rodzaje interpretacji tematów relacji międzyludzkich w kontekście kształtowania się wizerunku kobiet. Poruszone zostaną tematy, takie jak: tożsamość, wyobraźnia, doświadczenie i obawy wobec zmieniającej się przestrzeni społecznej. A wszystko to oczywiście z perspektywy kobiet artystek. Do zobaczenia na oprowadzaniu.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
- prowadzenie: Mariola Balińska
- data: 17.09.2022 (sobota), godz.: 13.00-14.00
- miejsce: Oddział Zielona Brama, ul. Długi Targ 24, Gdańsk
- Wstęp bezpłatny
- kontakt: Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością, email: edukacja@mng.gda.pl

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

Guided tour in English | Oprowadzanie w języku angielskim

We invite you for a guided tour in English of the Sensitized Women. 20th and 21st Century Female Photographers from the Collection of the National Museum in Gdańsk temporary exhibition. The exhibition presents a selection of works created by female artists for whom the medium of photography is the most common tool of art. Although they use a very diverse visual language, they speak about the world and its experience on many levels of communication. Their works are linked by sensitivity to existential, identity and social issues, i.e. the title sensitization.
During the tour, we will discuss various interpretations of the topics of interpersonal relations in the context of shaping the image of women. Topics such as identity, imagination, experience and fears related to the changing social space will also be discussed. All this, of course, from the point of view of female artists. See you there.

PRACTICAL INFORMATION:
- host: Mariola Balińska (National Museum in Gdańsk)
- date: Saturday, 17 September 2022: 13:00-14:00
- place: Green Gate Department (Oddział Zielona Brama), ul. Długi Targ 24, Gdańsk
Admission free
- contact: Centre for Museum Education, Volunteering and Collaboration with the Public (Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością), email: edukacja@mng.gda.pl

Project co-funded by the City of Gdańsk

Opinie

Sprawdź się

Siedziba Muzeum Narodowego w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1 funkcjonuje jako muzeum od...?