• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Impreza już się odbyła

Gdyńskie Urodziny Niepodległej (7 opinii)

 • środa, 11 listopada 2020
 • Lokalizacja
  Gdynia
 • Bilety
  wstęp wolny

102. Gdyńskie Urodziny Niepodległej z powodu pandemii będą inne, nie odbędzie się tradycyjna Parada Niepodległości. Ale jak zawsze mają być patriotyczne, wzruszające, radosne i aktywne.


Na tegoroczne Święto Niepodległości przygotowano w Gdyni szereg aktywności, które uwzględniają adekwatne do sytuacji pandemicznej środki bezpieczeństwa, rozkładając świętowanie na kilka dni i postępując w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Ciesząca się popularnością Parada Niepodległości w tym roku nie odbędzie się, a gdynianie zachęcani są do spacerów w małych grupach, w gronie domowników i najbliższych osób, z którymi pozostają w kontakcie na co dzień.

Niepodległościowe atrakcje
11 listopada od godziny 16.00 wybrane budynki w Gdyni zostaną oświetlone barwami narodowymi. Warto wybrać się i sfotografować biało-czerwono rozświetlone Muzeum Emigracji, Muszlę, Muzeum Marynarki Wojennej, gdyński InfoBox czy Urząd Miasta przy al. Marsz. Piłsudskiego.

Do współpracy przy przygotowaniu Gdyńskich Urodzin Niepodległej Gdynia zaprosiła znane z działań w przestrzeni publicznej stowarzyszenie Traffic Design. Szykuje ono wielkoformatowy neon, który zostanie odpalony 11 listopada. Szczegóły i miejsce uruchomienia instalacji będą znane już wkrótce.Dla spacerowiczów przygotowano 5 miejskich tras do pobrania w formacie PDF. Obejmą one Chwarzno-Wiczlino, Orłowo, Działki Leśne, Chylonię i Cisową. Spacery mają na celu wzmocnienie lokalnego patriotyzmu poprzez ukazanie bogactwa historii dzielnic Gdyni oraz pokazanie nieznanych powszechnie miejsc. Pośrednim celem jest promocja aktywności fizycznej w przestrzeni otwartej, jaką są spacery.

Wszyscy z możliwością połączenia się z internetem przez telefon, będą mogli aktywnie spędzić czas, poruszając się po trasach. Każda z 5 tras będzie przebiegała wzdłuż 11 określonych punktów (11 punktów z okazji 11. listopada), o których opowieści - w wersji audio - będzie snuł przewodnik Michał Miegoń. Nagrania zostaną uzupełnione o dźwięki natury oraz odgłosy miasta. Dzięki temu osoby, które nie mogą odbyć spaceru fizycznie, będą mogły niemal dosłownie przenieść się na trasę, pozostając w domach.

Dla mieszkańców, którzy zdecydują się na pozostanie w domu, przygotowano także inne aktywności online. W dniu święta na kanale YouTube Gdyni Kulturalnej swoją premierę będą miały warsztaty animatorek z Mamywene, które zaprezentują, jak w warunkach domowych można wykonać kotyliony i ozdoby z okazji 11 listopada. Swoją odsłonę będzie miało także wideo o gdyńskiej modzie w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Na podróż w czasie zaprosi Agata Braun, gdyńska animatorka kultury.

Przeczytaj także

Opinie (7) 4 zablokowane

 • Tylko biało czerwone flagi.

  i nie ćpajcie tej mahirułany z tramwaju,bądźcie świadomi bez różowych okularów.

  • 4 1

 • W hołdzie Andrzejowi Pityńskiemu.

  Cześć i Chwała Bohaterom.

  • 1 2

 • Gawęda o miłości ziemi ojczystej

  Bez tej mi­ło­ści moż­na żyć,
  mieć ser­ce pu­ste jak orze­szek,
  ma­lut­ki los na­parst­kiem pić
  z dala od zgry­zot i po­cie­szeń,
  na wła­sną mia­rę znać na­dzie­ję,
  w mro­ku kry­jów­kę so­bie wić,
  o bla­sku próch­na mó­wić dnie­je,
  o bla­sku słoń­ca nic nie mó­wić.

  Ja­kiej mi­ło­ści bra­kło im,
  że są jak okno wy­pa­lo­ne,
  roz­bi­te szkło, roz­wia­ny dym,
  jak drze­wo z na­gła po­wa­lo­ne,
  któ­re za płyt­ko wro­sło w zie­mię,
  któ­re­mu wy­rwał wiatr ko­rze­nie
  i jesz­cze żyje cząst­kę cza­su,
  ale już tra­ci swe zie­le­nie
  i już nie szu­mi w chó­rze lasu?

  Zie­mio oj­czy­sta, zie­mio ja­sna,
  nie będę po­wa­lo­nym drze­wem.
  Co­dzien­nie moc­niej w cie­bie wra­stam
  ra­do­ścią, smut­kiem, dumą, gnie­wem.
  Nie będę jak ze­rwa­na nić.
  Od­rzu­cam pu­sto­brz­mią­ce sło­wa.
  Moż­na nie ko­chać cię i żyć,
  ale nie moż­na owo­co­wać.

  Ta daw­ność jej w głę­bo­kich war­stwach...
  Cza­sem po­środ­ku dro­gi sta­nę:
  może nie­zna­nych pie­śni garst­ka
  w skrzy­ni że­la­zem na­bi­ja­nej,
  a może dzban, a może łuk
  jesz­cze się w ło­nie zie­mi grze­je,
  może pra­daw­ny domu próg
  ten, któ­rym wkro­czy­li­śmy w dzie­je?

  Stąd idę my­ślą w przy­szłe wie­ki,
  wy­obra­że­nia nowe skła­dam.
  Ka­mień le­żą­cy na dnie rze­ki
  oglą­dam i kształt jego ba­dam.
  Z tego ka­mie­nia rzeź­biarz przy­szły
  wy­rzeź­bi gło­wę ró­wie­śni­ka.
  Ten ka­mień leży w nur­cie Wi­sły,
  a w nim po­tom­na twarz ukry­ta.

  By na tej twa­rzy spo­kój był
  i do­broć, i ro­zum­ny uśmiech,
  na­ród mój nie ża­łu­je sił,
  wal­czy i two­rzy, i nie uśnie.
  Pier­ście­nie świetl­nych lat nad nami,
  zie­mia oj­czy­sta pod sto­pa­mi.
  Nie będę pta­kiem wy­pło­szo­ny­ma­ni jak pu­ste gniaz­do po nim.

  Wisława Szymborska

  • 0 0

 • Niepodległa.pl

  Cześć i Chwała Bohaterom.
  Brawo Brawo

  • 1 1

 • Pdf?

  Hej, czy ktoś wie skąd można pobrać trasy tych miejskich spacerów w formacie pdf? Bo przyznam, że nigdzie ich nie można znaleźć...

  • 2 1

 • tutaj

  https://www.gdynia.pl/articles/action/new/category_id/paradagdynia.pl

  • 1 0

 • Mapy

  Ja przeniósłam link z facebooka w Google i wyświetliły się mapy i opis ale podkład głosowy był w takim formacie że nie mogłam odtworzyć.

  • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Nowy gdański festiwal poświęcony muzyce dawnej nazywa się: