• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Gala przyznania Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od morza"

W październiku odbędzie się gala przyznania Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od Morza". Zwycięzcy zostaną wyłonieni w poszczególnych kategoriach.

Literacka Książka Roku - oceniane są utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny

Pomorska Książka Roku - oceniane są publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe

Całokształt pracy literackiej - oceniany jest dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Tegoroczni Nominowani:
Literacka Książka Roku:


• Scrabble, Tadeusz Dąbrowski, Państwowy Instytut Wydawniczy 2020
• Szklanki żydowskiej krwi, Dariusz Filar, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 2020
• Ale bez rozgrzeszenia, Antoni Pawlak, Instytut Mikołowski 2020
• W domu wroga, Barbara Szczepuła, Wydawnictwo ARCHE 2020

Pomorska Książka Roku:

• Od Sopotu po Stogi. Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (1800-1870), Janusz Dargacz, Muzeum Gdańska 2020
• Walentynowicz: Anna szuka raju, Dorota Karaś, Marek Sterlingow, Wydawnictwo Znak 2020
• Czarownice mieszczki pokutnice: gdańskie szkice herstoryczne, Michał Ślubowski, Wydawnictwo Marpress 2020
• Wrzeszcz!  Mikołaj Trzaska - autobiografia, rozmawiają: Tomasz Gregorczyk, Janusz Jabłoński, Wydawnictwo Literackie 2020


Pomorska Nagroda Literacka "Wiatr od morza" - została ustanowiona przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2017 roku z okazji stulecia Odzyskania Niepodległości i dwudziestolecia powołania samorządu wojewódzkiego. Nagrodę przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia.


Fundatorem nagrody jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Informacja o biletach

Wstęp na zaproszenia, które będzie można otrzymać w sekretariacie WIMBP w dniach 25-26 października.

Opinie

Sprawdź się

Hans Castorp, bohater jednej z książek Pawła Huelle, został "pożyczony" z powieści...