stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

GFT 2020 / Solo Dance Contest / blok 2

Wydarzenie w ramach

12. Gdański Festiwal Tańca / www.gdanskifestiwaltanca.pl

2.09.2020 / G.13.30 / Solo Dance Contest / blok 2

Ogłoszenie werdyktu: g.19.00

mar 14

niedziela, godz. 19:00

bilety 100-120 zł
Kup bilet

12 edycję Gdańskiego Festiwalu Tańca otworzy konkurs Solo Dance Contest. Spośród 140 nadesłanych zgłoszeń wybrano 30 nagrań tancerzy między innymi z USA, Izraela i Włoch. Na tej liście pojawiły się nazwiska znane z poprzednich edycji oraz nowe twarze. Miłośników tańca zapraszamy do obejrzenia solówek na ekranie Sali Suwnicowej i zagłosowanie na swojego faworyta, który zdobędzie nagrodę publiczności w wysokości 1000 Euro. Międzynarodowe jury będzie oceniać zgłoszone solówki w trybie pracy online, a listę finalistów i werdykt poznamy na zakończenie pierwszego dnia Festiwalu.

Pokaz nagrań konkursowych solówek podzielono na trzy bloki.
Bilet na każdy z poszczególnych bloków upoważnia do wzięcia udziału w głosowaniu na laureata nagrody publiczności oraz obecności podczas ogłoszenia werdyktu.

The 12th edition of Gdańsk Dance Festival starts with the Solo Dance Contest. 30 recordings of the dancers were selected for participation out of nearly 140 submitted applications. The names known from previous editions and new faces appeared on this list. Dance lovers are invited to watch the solo videos in Zak club and vote for their favorite, whose prize will amount to 1000 Euro. The international jury will evaluate the submitted solos online, and the list of finalists and the verdict will be announced at the end of the first day of the Festival.

The show of solo videos has been divided into three blocks.
A ticket for each of the individual blocks entitles to participate in the vote for the audience award winner and to be present at the verdict announcement

Program bloku 2:

1.Noa Shavit / Izrael / Tennis now or never / chor. Nimrod Freed

Tańczy w Tami Dance Company Nimroda Freeda od 8 lat, przedtem była praca w Emanuel Gat Dance Company. Noa ma za sobą uczestnictwo w Central Park Summer Stage Festival w Nowym Jorku, Shanghai Expo i Guangdong Festiwale w Chinach, występy w Operze Mińskiej, trasy światowe z Tami Dance Company.

Works for Nimrod Freed/Tami Dance Company. Has been with the company for 8 years. Performs around the world: NYCCentral Park Summer Stage Festival; China-Shanghai Expo and the Guangdong Festival; JohannesburgAZA Biennale for Architecture; IndiaGoa international film festival; Tokyo, Singapore, Belarus- Minsk Opera House, Romania/Sibiu, Crete, Poland, Germany, Croatia, Spain and more. Before Noa performed with Emanuel Gat Dance Company.

2.Andrea Ward / USA / Tension of nature

Nowojorska choreografka, tancerka, nauczycielka tańca. Prezentowała swoją pracę w wielkim tanecznym wydarzeniu NYC Choreographer's Carnival. Nagrała serię filmów, przedstawiających taniec pod wodą. Jest choreografem-rezydentem w Center for World Arts na Florydzie.

Andrea Ward is an NYC choreographer and international teaching artist. Recently she presented her work in the NYC Choreographer's Carnival. Her underwater dance films have screened in New York, Paris, London, and Sweden. Shes also a resident choreographer at the Center for World Arts in Florida.

3.Mahalia Horvath / Szwajcaria / Shoes to lose

Studiowała na uniwersytecie Folkwang w Essen na kierunku teatr fizyczny. W latach 2017 i 2018 wygrała nagrodę Migros Art and Culture" w dziedzinie teatru fizycznego.

Studied physical theatre at the Folkwang university of art and culture in Essen. In 2017 and 2018, she has won the Migros Art and Culture" prize for physical theater.

4.Enora Gemin / Francja / Jardin sous l'eau

Studiowała choreogfafię we Francji I Niemczech, później została niezależną tancerką oraz gościnnie występowała z Folkwang Tanzstudio, współpracuje z organizacją Die Wolke Art group, zajmującą się rozwojem sztuk performatywnych, m.im. tańca współczesnego.

Studied choreography in France and Germany, and then became an independent dancer and performed as a guest artist with the Folkwang Tanzstudio. Collaborates with the Die Wolke Art group, which is dedicated to the development of performing arts, including contemporary dance.

5.Afonso Pereira / Portugalia / Stand Bye / chor. Brian Scalini

Solista kompanii Tanzcompagnie Landesbühnen Sachsen pod dyrekcją Carlosa Matosa w Dreźnie. Pracował z choreografami: Michele Merola, Emilią Reggio, Igorem Kirovem, Fabio Liberti. Edukację choreograficzną zdobywał w Konserwatorium Lizbońskim, a wśród pedagogów wymienia m.in. primabalerinę teatru Bolszoj Ninę Ananiashvili.

Soloist dancer of the Tanzcompagnie Landesbühnen Sachsen directed by Carlos Matos in Dresden, Germany. Worked with such choreographers as: Michele Merola, Reggio Emilia, Igor Kirov, Fabio Liberti. Afonso gained his education as choreographer at the National Conservatory of Lisbon, and among his teachers he mentions primabalerina of Bolshoi theatre Nina Ananiashvili.

6.Marta Kosieradzka/ Polska / Pioggia

Absolwentka wydziału grafiki warsztatowej Europejskiej Akademi Sztuk w Warszawie i wydziału tańca Artesis Królewskiego Konserwatorium w Antwerpii (Belgia). Jest autorka kilku spektakli solowych - m. in ''The doubts and reflections of Eve'', ''Electronic mermaid'', które pokazywane były na wielu międzynarodowych festiwalach i nagradzane w konkursach choreograficznych. Od lat tworzy także filmy tańca. W ostatnim sezonie była rezydentką Kelim Choreography Center w Tel Avivie. Obecnie współpracuje m.in z Teatrem Tańca Zawirowania w Warszawie tworząc spektakle i prowadząc działalność edukacyjną.

A graduate of the workshop graphics department of the European Academy of Arts in Warsaw and the Artesis dance department of the Royal Conservatory in Antwerp (Belgium). She is the author of several solo performances - including 'The doubts and reflections of Eve', 'Electronic mermaid', which were shown at many international festivals and awarded in choreography competitions. He has also been making dance films for years. Last season, she was a resident of the Kelim Choreography Center in Tel Aviv. Currently, he collaborates with the Zawirowania Dance Theater in Warsaw, creating performances and conducting educational activities.

7.Antes Collado / Hiszpania / Nereo ahogándose (Nereo drowning)/ chor. Joaquín Collado

Prezentował swoje prace podczas Dance Venice Biennal w Wenecji, festiwalu Metropolitan Dance w Barcelonie, American Dance Festival w the USA, Cádiz en danza w Jerozolimie, a także festiwalu w Pekinie. Za solo Nereo drowning otrzymał pierwszą nagrodę w konkursach MasDanza oraz Distrito de Tetuán w Madrycie.

Performing and visual artist. He has presented his works in contexts such as Dance Venice Biennal, Metropolitan Dance festival of Barcelona, American Dance Festival in the US, Nuit Blanche festival in Brussels, Cádiz en danza, Jerusalem International dance week and Beijing dance festival, among others. The piece Nereo drowning got the first price in the choreography competition MasDanza in Canarias and the choreography competition Distrito de Tetuán in Madrid.8.Julianna Walczak / Polska / Depresja: o tym, jak spakowała moją duszę/

Tancerka, performerka, instruktorka tańca współczesnego oraz studentka choreografii na Akademii Muzycznej w Łodzi. Swoje umiejętności rozwija pod okiem znanych instruktorów z Polski oraz za granicy takich jak Witold Jurewicz, Jacek Owczarek, Iwona Olszowska, Ohad Naharin czy Scott Wells. Współtworzyła projekt performatywny w ramach festiwalu Flow CI w Warszawie w 2019. W tym samym roku współtworzyła i występowała w spektaklach "Biegnący" Teatr Rozbark w Bytomiu oraz "Feel free not to escape fromm" podczas Warsaw Dance Days. Obecnie zaangażowana w grupę performatywną Connecting Arts działającej w ramach Łódźkiej szkoły filmowej, tancerka teatru V6 w Łodzi.

Dancer, performer, contemporary dance instructor and student of choreography at the Academy of Music in Łódź. Julianna Walczak develops his skills under the supervision of well-known instructors from Poland and abroad, such as Witold Jurewicz, Jacek Owczarek, Iwona Olszowska, Ohad Naharin and Scott Wells. She co-created a performative project as part of the Flow CI festival of Warsaw in 2019. In the same year she co-created and performed in the plays "Biegnący" - Rozbark Theater in Bytom and "Feel free not to escape fromm" during Warsaw Dance Days. Currently involved in the Connecting Arts performance group operating as part of the Łódź Film School, a dancer of the V6 theater in Łódź.

9.Ayano Tatekawa / USA / Nodo / chor. Camille Granet

Dostała drugą nagrodę za współczesne pas de deux podczas festiwalu Danza in Fiera we Włoszech, a następnie, drugą nagrodę w konkursie Pinerolo. Występowała w hiszpańskim tournée w pas de deux "Reminiscence", stworzonym przez Camille Granet. Odbywa staż w kompanii Balletto di Siena.

Won second award on pas de deux contemporary style in Danza in Fiera, Italy. Then came the second place at the Pinerolo competition. Toured Spain with the pas deux "Reminiscence" created by Camille Granet. She is an apprentice at professional company Balletto di Siena.

10. Francesca Piergiacomo / Włochy / An old cliché / chor. Angelo Egarese

Studiowała w znanej Akademii Tańca Codarts w Rotterdamie, po czym została zatrudniona w GOTRA balet. Następnie pracowała w Theaterhagen. Obecnie tańczy w Kinesis Contemporary Dance Company.

Studied at the famous Codarts Dance Academy in Rotterdam, and then was employed at GOTRA ballet. After that came cooperation with Theaterhagen. Currently she is a dancer for the Kinesis Contemporary Dance Company.

11.Natalie Bury / Szwajcaria / Fucking beautiful

Tancerka, choreografka, wykształcona jak w zakresie tańca klasycznego, tak i współczesnego. Od 2014 artystka niezależna. Występowała na licznych festiwalach tańca z pracami: In Control", Monsta", Frau Müller und die Suche nach der Wirklichkeit", RCP - RemoteControlledParents".

Swiss Dancer, Choreographer, educated with diploma both for classical and contemporary dance. Since 2014 freelance dance artist and choreographer. Presented her works in countless dance festivals. Most known are: In Control" - dance film, solos Monsta", Frau Müller und die Suche nach der Wirklichkeit, trio RCP - RemoteControlledParents".

12.Evelyn Tejeda / USA / Impossible to explain

Pochodzi z Republiki Dominikańskiej, choreografka, tancerka oraz instruktorka tańca. Weszła do półfinału dominikańskiej edycji program Mam talent, jest współzałożycielką Narodowej Kompanii Tańca Współczesnego Republiki Dominikańskiej. Brała udział w Bates Dance Festival w USA, Encuentro de Danza w Ekwadorze oraz w Międzynarodowym Festiwalu Tanca EDANCO w Republice Dominikańskiej.

Originally from Dominican Republic, choreographer, dancer, instructor.
Semi-finalist in Dominicans Got Talent, Elite Judge of Hip-Hop International, founding member of the National Contemporary Dance Company of the Dominican Republic. Participated in the Bates Dance Festival in United States 2018, XVII Encuentro de Danza 2019 in Guayaquil, Ecuador and International Festival EDANCO.


Osoby spóźnione na spektakle teatralne nie będą wpuszczane na widownię po rozpoczęciu spektaklu oraz nie otrzymają zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety. Prosimy o punktualne przybycie. Liczba miejsc na spektakle jest ograniczona, miejsca nie są numerowane. W Klubie Żak obowiązuje zakaz rejestracji imprez i zakaz robienia zdjęć w trakcie koncertów, przedstawień, seansów filmowych i zajęć warsztatowych.

Szanowni Państwo,

Prosimy o dezynfekcję rąk po wejściu do Klubu
Prosimy o noszenie maseczek (maskę można zdjąć w części kawiarnianej) lub przyłbic osoby bez maski nie będą wpuszczane na Salę Suwnicową.
Prosimy o zachowanie dystansu
Prosimy o zajmowanie oznaczonych miejsc i nieprzestawianie krzeseł.
Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w holu klubu i przekazanie go pracownikowi kasy Klubu (podstawowe dane uczestników imprez): imię i nazwisko, data imprezy, kontakt do widza (nr telefonu), zgoda na przekazanie tych danych służbom sanitarnym w przypadku potwierdzenia obecności osoby z SARS-CoV-2 na danej imprezie. Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Dane będą zbierane w celu poinformowania widzów o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Formularze będą przechowywane przez 14 dni, a następnie niszczone.
W strefach dla publiczności: są dostępne środki do mycia i dezynfekcji rąk w toaletach i przy wejściach do Klubu; dostępne są pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej przy wszystkich wyjściach z Klubu; toalety są codziennie sprzątane i dezynfekowane; w Klubie można nabyć maskę w kawiarni Żak lub w kasie Klubu.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    8 zł
8 zł 1 blok pokazów Solo Dance Contest

Bilety można nabywać w naszym sklepie internetowym: tickets.klubzak.com.pl.

Sprzedaż biletów oraz rezerwacje prowadzi kasa Klubu Żak codziennie w godzinach od 15.00 do 21.00 (w sb i nd od g.16.00; w soboty i niedziele z seansami dla dzieci kasę otwieramy 30 minut przed seansem).
Kontakt: kasa@klubzak.com.pl; Tel. 58 344 05 73 lub 58 345 15 90 w.117.

Rezerwacje: kasa@klubzak.com.pl. Potwierdzone rezerwacje należy odebrać w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji (nieopłacone w terminie rezerwacje są anulowane). Rezerwacji podlega tylko połowa dostępnych miejsc.
Liczba biletów w danej puli limitowana. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

Jakie wydarzenie artystyczne zainaugurowało działanie Ergo Areny na granicy Gdańska i Sopotu?

 

Najczęściej czytane