stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

GFT 2020 / Solo Dance Contest / blok 1

Wydarzenie w ramach

12. Gdański Festiwal Tańca / www.gdanskifestiwaltanca.pl

2.09.2020 / G.11.00 / Solo Dance Contest / blok 1

Ogłoszenie werdyktu: g.19.00

mar 14

niedziela, godz. 19:00

bilety 100-120 zł
Kup bilet
12 edycję Gdańskiego Festiwalu Tańca otworzy konkurs Solo Dance Contest. Spośród 140 nadesłanych zgłoszeń wybrano 30 nagrań tancerzy między innymi z USA, Izraela i Włoch. Na tej liście pojawiły się nazwiska znane z poprzednich edycji oraz nowe twarze. Miłośników tańca zapraszamy do obejrzenia solówek na ekranie Sali Suwnicowej i zagłosowanie na swojego faworyta, który zdobędzie nagrodę publiczności w wysokości 1000 Euro. Międzynarodowe jury będzie oceniać zgłoszone solówki w trybie pracy online, a listę finalistów i werdykt poznamy na zakończenie pierwszego dnia Festiwalu.

Pokaz nagrań konkursowych solówek podzielono na trzy bloki.
Bilet na każdy z poszczególnych bloków upoważnia do wzięcia udziału w głosowaniu na laureata nagrody publiczności oraz obecności podczas ogłoszenia werdyktu.

The 12th edition of Gdańsk Dance Festival starts with the Solo Dance Contest. 30 recordings of the dancers were selected for participation out of nearly 140 submitted applications. The names known from previous editions and new faces appeared on this list. Dance lovers are invited to watch the solo videos in Zak club and vote for their favorite, whose prize will amount to 1000 Euro. The international jury will evaluate the submitted solos online, and the list of finalists and the verdict will be announced at the end of the first day of the Festival.

The show of solo videos has been divided into three blocks.
A ticket for each of the individual blocks entitles to participate in the vote for the audience award winner and to be present at the verdict announcement


Program bloku 1:

1.Girish Kumar Rachappa / Indie / Sanatana

Tancerz, choreograf. Oprócz konkursowego sola Sanatana stworzył Ramayana Katha, Dasavatharam oraz Shiva Tandav. Uczestnik programu dla tancerzy w Contemporary Dance School Hamburg, także rezydencji artystycznej w studiu Waynea McGregora. Zwyciężył w konkursie solo w ramach projektu Eurasia Dance Project International Network.

Dancer, choreographer. Apart from the competition solo, "Sanatana" also created "Ramayana Katha", "Dasavatharam" and "Shiva Tandav". Participant of the program for dancers at the Contemporary Dance School Hamburg, member of an artistic residency in Wayne McGregor's studio. He won the solo competition in the Eurasia Dance Project International Network.

2.Marina Miguélez / Hiszpania / Alma

Absolwentka Królewskiego Konserwatorium Tańca Mariemma w Madrycie oraz słynnej szkoły Victora Ullatea.
Pierwsza solistka kilku europejskich kompanii baletowych, zaczęła tworzyć własne choreografię, co przyniosło jej nagrodę za najlepszą choreografię w r.2018 (LCDA) oraz w r.2019 za najlepsze wykonanie (Malaga Crea).

Graduate of the Royal Mariemma Dance Conservatory in Madrid and the famous Victor Ullate School.
Principal dancer at several European ballet companies, she began creating her own choreography, which earned her the award for Best Choreography in 2018 (LCDA) and in 2019 for Best Performance (Malaga Crea).

3.Clémence Juglet / Francja / I need to

Studiowała taniec w Paryżu I Nowym Jorku, brała udział w licznych konkursach tanecznych i choreograficznych. Wystąpiła w scenach tańca w filmie Tancerka (La danseuse, 2016), wyświetlanym podczas festiwalu w Cannes. Tańczyła z zespołami Cie 131, Cie LA, Cie Sarah Adjou, Cie Anybody i The Collectif Ongaeshi.

Studied dance in Paris and New York, took part in numerous competitions for dancers and choreographers. Appeared in dance scenes in the film "The Dancer" ("La danseuse", 2016), screened at the Cannes festival. She danced with the companies Cie 131, Cie LA, Cie Sarah Adjou, Cie Anybody and The Collectif Ongaeshi.

4.Giulia Spanella / Włochy / No Panic

Studiowała taniec w Kopenhadze i Londynie. Uczyła się od tancerzy z kompanii Batsheva i Hofesh Shechter. Obecnie pracuje dla włoskiej LineOut Dance Company.

Studied dance in Copenhagen and London. Learned from the dancers of Batsheva and Hofesh Shechter companies. Currently working for the Italian LineOut Dance Company.

5.Marcin Motyl / Polska / Device

Niezależny tancerz i choreograf. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Warszawie, a następnie pracował w Polskim Teatrze Tańca, gdzie miał okazję współpracować i tańczyć w spektaklach takich choreografów jak: Ohad Naharin, Jo Strømgren, Yossi Berg, Ewa Wycichowska, Urszula Bernat- Jałocha, Josefine Patzelt i wielu innych. Nieustannie zdobywa doświadczenie, biorąc udział w licznych zagranicznych projektach i warsztatach prowadzonych przez takich twórców czy pedagogów jak: Franck Chartier, Gabriela Carrizo, Yuval Pick, Sjoerd Vreugdenhil, Yoshifumi Inao, Henrik Kaalund, Yi-Chun Liu, Stian Danielsen, Shi Pratt. Twórca takich dzieł jak: DEVICE, PLAN, ROUTINE, KIND OF MOTI, prezentowanych w Polsce oraz Japonii, Chinach i Niemczech.

Independent dancer and choreographer. He graduated from the Warsaw Ballet School and then worked at the Polish Dance Theater, where he had the opportunity to collaborate and dance in performances by such choreographers as: Ohad Naharin, Jo Strømgren, Yossi Berg, Ewa Wycichowska, Urszula Bernat-Jałocha, Josefine Patzelt and many others. He is constantly gaining experience by taking part in numerous foreign projects and workshops conducted by such choreographers and coaches as: Franck Chartier, Gabriela Carrizo, Yuval Pick, Sjoerd Vreugdenhil, Yoshifumi Inao, Henrik Kaalund, Yi-Chun Liu, Stian Danielsen, Shi Pratt. Creator of such works as: DEVICE, PLAN, ROUTINE, KIND OF MOTI, presented in Poland, Japan, China and Germany.


6.Celeste Ayus Motta / Hiszpania / Roots

Wspópracuje z LasTwins Collective. Jej choreografia do Twins Comic Duet zdobyła nagrodę publiczności podczas Decorrido Festival w r.2016. Konkursowe solo Roots, natomiast, zdobyło nagrodę publiczności podczas festiwalu w Kolonii w 2019r.

Co-director for LasTwins Collective. Her choreography for the Twins Comic Duet won the audience award at the Decorrido Festival in 2016. Our contest solo Roots won the audience award at the festival in Cologne (2019).

7.Panos Malactos / Cypr / Hire me, please

Studiował balet i taniec współczesny w Londynie. Pracował w Fresco Dance Company, Inbal Dance Theatre, Asomates Dynamis Dance Company, Fest Spiel Haus St. Pölten i innych teatrach tańca. Otrzymał nagrodę dla młodych choreografów w 2019r.

Studied ballet and contemporary dance in London. Worked for Fresco Dance Company, Inbal Dance Theater, Asomates Dynamis Dance Company, Fest Spiel Haus St. Pölten and other dance theaters. He received an award for young choreographers in 2019.

8.Emmanuelle Rizzo / Włochy / In meinem Himmel / chor. Rebecca Gollwitzer

Związana z monachijską sceną taneczną. Była asystentką w projekcie, reżyserowanym przez Roberto Zappalá "MoDem", brała udział w spektaklach Ballet Classique Munich. Obecnie pracuje z kanadyjską choreografką i reżyserką filmową Jasmin Ellis nad projektem Bad Lemons.

An active participant of Munich dance scene. Emmanuelle was an assistant in the project directed by Roberto Zappalá "MoDem", she took part in the performances of Ballet Classique Munich. Currently working with the Canadian choreographer and film director Jasmin Ellis on the Bad Lemons project.

9.Tomasz Pomersbach / Polska / Coronation / chr. Maciej Kuźmiński

Tancerz z wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem. Studiował w London Contemporary Dance School. W latach 2010-2014 tancerz Polskiego Teatru Tańca, gdzie występował m. in. 40 (Jo Strømgren), Desert (Paulina Wycichowska; główna rola Małego Księcia), Minus 2 (Ohad Naharin), Wiosna-Effatha (Ewa Wycichowska), Wo-man w pomidorach (Yossi Berg). Po 2014 pracował z Rosalind Crisp (spektakl Back to Bone), Loredana Parella (Carmen, Les Hommes) oraz Sjoerd Vreugdenhil (Skutki niezamierzone). Regularnie współpracuje z Pink Mama Theatre w Bernie, pod dyrekcją Sławomira Bendrata i Dominika Krawieckiego (spektakle Psittacus Erithacus, Dynastia, Olimpiada oraz Jungle.

Studied at the London Contemporary Dance School, since then gained varied experience in dance. In 2010-2014, he was a dancer of the Polish Dance Theater, where he performed, among others, 40 (Jo Strømgren), Desert (Paulina Wycichowska; the main role of The Little Prince), Minus 2 (Ohad Naharin), Spring-Effatha (Ewa Wycichowska), Wo-man in tomatoes (Yossi Berg). After 2014, he worked with Rosalind Crisp (Back to Bone performance), Loredana Parella (Carmen, Les Hommes) and Sjoerd Vreugdenhil (Unintended Effects). He regularly collaborates with the Pink Mama Theater in Bern, conducted by Sławomir Bendrat and Dominik Krawiecki (plays Psittacus Erithacus, Dynasty, Olimpiada and Jungle.

10.Magdalena Wójcik / Polska / 2 brown to be Polish / chor. Magdalena Agata Wójcik i Ewelina Sobieraj

Obecnie tancerka E.sperimenti Dance Company, stypendystka trzyletniego projektu Corso Perfezionamento Professionale w Padwie, nauczyciel tańca współczesnego oraz młody choreograf. Jako tancerka współpracowała z Sopockim Teatrem Tańca, Petranura Danza z Sycylii oraz choreografami takimi jak: Sharon Fridman, Valerio Longo, Milena Zullo, Itamar Serussi, Paolo Mohovich, Davide Sportelli, Elia Mrak, Ming Poon, Nancy Lopez, Natalia Iwaniec. Ukończyła kurs dla profesjonalnych tancerzy MoDem Roberto Zappalá. W początkowym etapie swojej kariery tanecznej była finalistką programu You Can Dance.

Currently a dancer of E.sperimenti Dance Company, won a scholarship for the three-year Corso Perfezionamento Professionale project in Padua, a teacher of contemporary dance and a young choreographer. As a dancer, she collaborated with the Sopot Dance Theater, Petranura Danza from Sicily and choreographers such as: Sharon Fridman, Valerio Longo, Milena Zullo, Itamar Serussi, Paolo Mohovich, Davide Sportelli, Elia Mrak, Ming Poon, Nancy Lopez, Natalia Iwaniec. Completed a course for professional dancers MoDem Roberto Zappalá. At the initial stage of her career, she was a finalist of the You Can Dance program.

11.Damiano Scavo / Włochy / Seven Years / chor. Marco Laudani

Obecnie tańczy w zespole Ocram Dance Movement pod dyrekcją Marco Laudani. W 2015 był stypendystą Codarts w Rotterdamie. Brał udział w projeckie MoDem Pro, prowadzonym przez Roberto Zappalà.

Currently dances for the Ocram Dance Movement directed by Marco Laudani. In 2015 he was a Codarts scholarship holder in Rotterdam. He took part in the project MoDem Pro, led by Roberto Zappala.

Spektakle liczba miejsc na widowni ograniczona do 40, udział w wydarzeniach w Sali Suwnicowej przy zachowaniu dystansu i w masce.


Szanowni Państwo,

Prosimy o dezynfekcję rąk po wejściu do Klubu
Prosimy o noszenie maseczek (maskę można zdjąć w części kawiarnianej) lub przyłbic osoby bez maski nie będą wpuszczane na Salę Suwnicową.
Prosimy o zachowanie dystansu
Prosimy o zajmowanie oznaczonych miejsc i nieprzestawianie krzeseł.
Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w holu klubu i przekazanie go pracownikowi kasy Klubu (podstawowe dane uczestników imprez): imię i nazwisko, data imprezy, kontakt do widza (nr telefonu), zgoda na przekazanie tych danych służbom sanitarnym w przypadku potwierdzenia obecności osoby z SARS-CoV-2 na danej imprezie. Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Dane będą zbierane w celu poinformowania widzów o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Formularze będą przechowywane przez 14 dni, a następnie niszczone.

W strefach dla publiczności: są dostępne środki do mycia i dezynfekcji rąk w toaletach i przy wejściach do Klubu; dostępne są pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej przy wszystkich wyjściach z Klubu; toalety są codziennie sprzątane i dezynfekowane; w Klubie można nabyć maskę w kawiarni Żak lub w kasie Klubu.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    8 zł
8 zł 1 blok pokazów Solo Dance Contest

Bilety można nabywać w naszym sklepie internetowym: tickets.klubzak.com.pl.

Sprzedaż biletów oraz rezerwacje prowadzi kasa Klubu Żak codziennie w godzinach od 15.00 do 21.00 (w sb i nd od g.16.00; w soboty i niedziele z seansami dla dzieci kasę otwieramy 30 minut przed seansem).
Kontakt: kasa@klubzak.com.pl; Tel. 58 344 05 73 lub 58 345 15 90 w.117.

Rezerwacje: kasa@klubzak.com.pl. Potwierdzone rezerwacje należy odebrać w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji (nieopłacone w terminie rezerwacje są anulowane). Rezerwacji podlega tylko połowa dostępnych miejsc.
Liczba biletów w danej puli limitowana. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Osoby spóźnione na spektakle teatralne nie będą wpuszczane na widownię po rozpoczęciu spektaklu oraz nie otrzymają zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety. Prosimy o punktualne przybycie. Liczba miejsc na spektakle jest ograniczona, miejsca nie są numerowane. W Klubie Żak obowiązuje zakaz rejestracji imprez i zakaz robienia zdjęć w trakcie koncertów, przedstawień, seansów filmowych i zajęć warsztatowych.

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Sprawdź się

W jakim trójmiejskim teatrze grała Teresa Budzisz-Krzyżanowska?

 

Najczęściej czytane