• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Dźwigamy historię

Zdarzenia, wypadki, tragedie. Bezpieczeństwo i higiena pracy w Stoczni Gdańskiej w czasach PRL - prelegentka |dr Magdalena Staręga, Europejskie Centrum Solidarności / Uniwersytet Gdański historyczka sztuki zajmująca się m.in. zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród różnych zakładów przemysłu ciężkiego, to właśnie pracę w stoczni uznawano za najcięższą. Stoczniowcy każdego dnia byli narażeni na wykonywanie zadań w niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia warunkach. W zakładzie dochodziło nawet do 1000 wypadków rocznie, w tym kilku śmiertelnych. Największa stoczniowa tragedia pożar, który wybuchł 13 grudnia 1961 roku na drobnicowcu MS Konopnicka pochłonął 22 ofiary, zapisując się w historii jako przykład fatalnie przeprowadzonej akcji ratunkowej. Prelekcja ma na celu zobrazowanie warunków, w jakich na co dzień pracowali stoczniowcy, ukazanie wielości niebezpieczeństw wiążących się z budową statków, a także scharakteryzowanie środków, jakie podejmowano, aby nim zapobiec.

Opinie

Sprawdź się

W którym roku trafił do Gdańska obraz "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga?