• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Cudowna podróż z Januszem Grabiańskim - wystawa

"Cudowna podróż z Januszem Grabiańskim" to unikatowa wystawa oryginalnych ilustracji Janusza Grabiańskiego - artystycznego ojca. Ali Król, psa Asa i kotki z elementarza Mariana Falskiego. "Możliwość oglądania oryginalnych prac Janusza Grabiańskiego, maleńkich ilustra-torskich arcydzieł, jest wielkim świętem dla miłośników pięknej książki [...]. Czytanie, czyli nieustanna podróż w nieznane, w głąb wyobraźni, może stać się w każdej książce tym atrakcyjniejszą osobną opowieścią, im mocniej zaakcentują ją ilustracje.

7 czerwca - 29 października 2023

bilety 23 zł
ulgowy 16 zł

1 - 14 września 2023

Gdańsk,
Wstęp wolny
Niniejsza wystawa zaprasza do ta-kiej właśnie artystycznej wędrówki za sprawą oryginałów prac genial-nego artysty - Janusza Grabiańskiego (1929-1976) i stworzonej przez niego szaty graficznej do dwóch książek: CUDOWNEJ PODRÓŻY Selmy Lagerlöf i ZIELONEGO KAŁAMARZA Franciszka Feni-kowskiego. Łączy je - oprócz mistrzostwa plamy barwnej - temat dalekich podróży, po Bałtyku i tajemniczej północy, wypraw owianych legendą, poszuki-wanie własnej Ultima Thule zawarte w morałach opo-wieści i tym samym w układach kompozycyjnych obrazów..." dr Krystyna Rybicka, kuratorka wystawy.

Janusz rysował mnie w kapeluszach... Spotkanie z Joanną Grabiańską. W dzień wernisażu w cudowną podróż z Januszem Grabiańskim wyruszymy z Joanną Grabiańską - żoną i Muzą artysty, której dane było zgłębiać tajemnice warsztatu i obserwować Mistrza podczas pracy. O zwierzętach, życzliwości i o tym jakim człowiekiem był Janusz Grabiański... wszystkiego tego dowiedziecie się Państwo podczas otwarcia wystawy 14 stycznia, o godz. 18.00.

Spotkanie poprowadzą: dr Krystyna Rybicka - kuratorka wystawy, historyczka sztuki i miłośniczka książki ilustrowanej oraz Agnieszka Dziewulska, redaktorka w Wydawnictwie Iskry i badaczka twórczości Janusza Grabiańskiego.

Janusz Grabiański - absolwent warszawskiej ASP, był jednym ze wspó-łtwórców zjawiska artystycznego określanego mianem Polskiej Szkoły Ilustracji. Przeżył zaledwie 47 lat. Zdążył w tym czasie zilustrować około 100 książek w ponad 20 wersjach językowych, a opracować graficznie ponad 300. Do powszechnie znanych i szczególnych należy nowa wer-sja graficzna elementarza Mariana Falskiego z futurystyczną nutką no-woczesnych samochodów i cudowną postacią elementarzowej mamy
i pani nauczycielki, utożsamionej z postacią żony artysty, Joanny. Nie sposób pominąć plakatów projektowanych dla Polskich Linii Lotni-czych LOT czy serii znaczków pocztowych ze zwierzętami, których łączny nakład osiągnął ponad 90 milionów sztuk! Już w 1958 roku artysta podpisał umowę na współpracę z Ueberreuter Verlag, a potem z kolejnymi wydawnictwami na całym świecie. Na stałe nie opuścił jednak Polski i pracował za żelazną kurtyną.

Opinie

Sprawdź się

Co to są rzygacze?