stat
Impreza już się odbyła

Cud jedności - wystawa

Wydarzenie w ramach

Wystawa "Cud jedności" zaplanowana została wraz z konferencją organizowaną pod tym samym tytułem. Oba wydarzenia mają na celu przybliżenie okoliczności procesu jednoczenia państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Jej termin wyznaczony został na ścisły okres jubileuszu w listopadzie 2018 r.

3 lutego - 15 marca 2020

Wstęp wolny

13 grudnia 2019 - 30 kwietnia 2020

Gdańsk,
bilety 10 zł
ulgowy 5 zł
Wernisaż: 14 listopada, godz. 20.00, wstęp wolny

Utworzenie suwerennego państwa polskiego po 123 latach administracyjnego niebytu, było niezwykłym politycznym wydarzeniem. Działania, które doprowadziły do przełomu z 11 listopada 1918 r., stanowią przedmiot drobiazgowych badań, jednak wielka polityka to nie wszystko. Po 1918 r. Polacy przede wszystkim musieli stworzyć nowe struktury państwowo-urzędowe, ale równie ważną składową procesu unifikacji było stworzenie wspólnej przestrzeni i jej aspektów wizualnych identyfikujących młode państwo - architektury, ale też drobniejszych form plastycznych, takich jak np. banknoty, monety, czy znaczki pocztowe. Ustanowienie jednolitych form w kraju, w którym wciąż żywe były trzy odmienne tradycje okazało się wyzwaniem nie tylko dla projektantów, ale też historyków czy teoretyków architektury i sztuki. Nowy język wizualny musiał być

uniwersalny i zrozumiały zarówno dla mieszkańców Pomorza, jak i Wileńszczyzny. Dobór postaci i elementów, które miały znaleźć się na banknotach i monetach był zatem nieprzypadkowy i oparty o obowiązujący kanon historyczny. Określony styl i treści charakteryzowały również wizualny materiał propagandowy.

Na wystawie zaprezentowane zostaną banknoty i monety z prywatnych kolekcji z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Od tych emitowanych w pierwszym, nieco jeszcze chaotycznym okresie istnienia państwa, po późniejsze projekty. Banknoty i obiekty numizmatyczne zaprezentowane zostaną chronologicznie i opatrzone będą odpowiednimi opisami wyjaśniającymi zarówno znaczenia zawarte w projektach poszczególnych banknotów (symbolika, treści styl), jak i ogólne zmiany, które zachodziły w ikonografii wraz z procesem stabilizowania się młodego organizmu państwowego. W podobnym kontekście zaprezentowane zostaną powstałe wówczas i wyemitowane znaczki pocztowe pozyskane od Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Filatelistów.

Wyeksponowany zostanie również materiał wizualny związany z działalnością propagandową i promowaniem zjednoczonego państwa. Plakaty, ulotki i dokumenty życia społecznego promujące Gdynię i Bałtyk z kolekcji Muzeum Miasta Gdyni.

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Która z instytucji jest posiadaczem największej kolekcji urn związanych z kultem ognia?