Impreza już się odbyła

Co pozostało z Rembrandta rozdartego na cztery równe części...

"Co pozostało z Rembrandta Rozdartego na Cztery Równe Części i Spuszczonego w Toalecie" mówi o narracji, empatii i pamięci. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie stanie się tymczasowym laboratorium generującym i prezentującym zbiorowe wspomnienia. Grupa artystów podejmie się próby przeanalizowania strategii pamięci i tworzenia nowych kulturowych mitów w przestrzeni muzealnej.

lis 20-21

piątek - sobota

Gdańsk, Wrzeszcz
Wstęp wolny
Muzeum, rozumiane jako złożony proces przenikania się warstw - historycznych, instytucjonalnych i architektonicznych - będzie opisywane na bieżąco podczas performansu. Widownia stanie się częścią opowieści o galerii - jako żywym organizmie.

Działanie przedstawiać będzie sekwencję zrekonstruowanych miejsc, utrwalonych w pamięci grupowej jak i pojedynczych osób. Moment ich fizycznego odtworzenia odbywać się będzie na bieżąco, ze współudziałem widowni. Niewidzialne przestrzenie architektoniczne zostaną zilustrowane dzięki wspólnej pamięci i narracji.

Godziny performansów 15-20 września 2017:

15 września (piątek): 12-17:00
16 września (sobota): 12-17:00
17 września (niedziela): 12-15:00
18 września (poniedziałek): zamknięte
19 września (wtorek): 16-19:00
20 września (środa): 16-19:00

Projekt autorstwa Simone Basani
Kuratorka: Alice Ciresola
Performerki: Dana Chmielewska, Joanna Czajkowska, Julianna Graczyk, Katarzyna Pastuszak, Agnieszka Sprawka

Simone Basani i Alice Ciresola są duetem artystyczno-kuratorskim przebywającym aktualnie w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w ramach długoterminowej rezydencji artystycznej. Ich działania można określić jako "usługi zbiorowe" oraz narzędzia edukacyjne dla lokalnych społeczności i instytucji kultury. W ramach ich aktualnej rezydencji pracują nad transkulturowymi i transhistorycznymi narracjami stworzonymi przez i dla mieszkańców Trójmiasta, balansującymi na granicy przestrzeni galeryjnej i publicznej. Rezydencja artystyczna Simone Basani i Alice Ciresola odbywa się ramach projektu Artecitya finansowanego z Program Kreatywna Europa 2014-2020.

Rysunki: Dana Chmielewska

*** Tytuł pochodzi z homonimicznego eseju Jeana Geneta o Rembrandcie z 1967 roku.
-----

"What Remains of a Rembrandt Torn Into Four Equal Pieces and Flushed Down the Toilet" is about narration, empathy and memory. It transforms Państwowa Galeria Sztuki into a temporary laboratory to produce and stage memories in a collective dimension. A group of performers tests strategies of remembering and creating new cultural myths within the museum space.

The museum, understood as a complex stratification of layers - historical, institutional and architectural - is narrated in real time through an ongoing and diffused performance. The audience itself is included in the portrait of the museum as a living organism.

Unexpected corners of PGS host a sequence of reconstructed places. These have been scene of events fixed in individual or communities' memory. The act of re-creating their physical dimension is made visible and shared with the audience. Collaborative effort of memory and narration precipitates into invisible architectures.

What Remains shows the attempt of reconstructing far and recent events and the relationship they still have with our present.

A project by Simone Basani
curated by Alice Ciresola
Performers: Dana Chmielewska, Joanna Czajkowska, Julianna Graczyk, Katarzyna Pastuszak, Agnieszka Sprawka

Hours during 15-20th September:
15th September (Friday): 12am-5 pm
16th September (Saturday) : 12am-5 pm
17th September (Sunday: 12am-3 pm
18th: September (Monday): closed
19th September (Tuesday): 4 pm-7 pm
20th September (Wednesday): 4 pm-7 pm

Simone Basani and Alice Ciresola are an artist and curator duo currently in residency at Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. They create collective services and educational devices for communities and cultural institutions. For their residency they are working on transcultural and transhistorical narrations conceived by and for Gdansk citizenship, on the border between the museum and the public spaces. Basani and Ciresola are developing their residency in the frames of the international project Artecitya, financed by the Creative Europe program 2014-2020.

Drawings by Dana Chmielewska

*** "What Remains of a Rembrandt..." borrows its title from the homonymous art essay written by Jean Genet on Rembrandt's portraits, in 1967.

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

W którym roku odbył się pierwszy pokaz "Pierścienia Nibelunga" w Gdańsku?