• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Cinematic Poland | Rewers, 2009

Rewers, 2009, reż. Borys Lankosz, czarna komedia, Polska, 99 min.

Czarna komedia, której akcja rozgrywa się w dwóch planach czasowych na początku lat 50. XX wieku, w szczytowym okresie PRL-owskiego stalinizmu oraz współcześnie. Bohaterką jest Sabina (Agata Buzek), którą matka i babcia próbują wydać za mąż. Pewnego dnia dziewczyna poznaje przystojnego Bronisława (Marcin Dorociński), który okazuje się być funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa.

W Rewersie pobrzmiewa echo Zezowatego szczęścia Andrzeja Munka i Szkoły Polskiej, tworzonej przez ludzi skupionych wokół Zespołu Filmowego Kadr, kierowanego przez Jerzego Kawalerowicza.

Fabularny debiut uznanego dokumentalisty Borysa Lankosza, zwycięzca 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (nagroda dla najlepszego filmu, nagroda za główną rolę kobiecą dla Agaty Buzek, nagroda za zdjęcia dla Marcina Koszałki, nagroda za muzykę dla Włodzimierza Pawlika, za drugoplanową rolę męską dla Marcina Dorocińskiego oraz za charakteryzację dla Mirosławy Wojtczak, Ludmiły Krawczyk i Waldemara Pokromskiego). Film otrzymał ponadto nagrodę dziennikarzy, nagrodę publiczności oraz nagrody Sieci Kin Studyjnych, Polskiej Federacji DKF, a także organizatorów festiwali filmu polskiego za granicą. Został też wybrany jako oficjalny polski kandydat do Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych.

Prelekcja: dr Marta Maciejewska  filmoznawczyni, polonistka, anglistka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Filmu i Mediów na Uniwersytecie Gdańskim. Jest lektorką języka polskiego jako obcego i egzaminatorką w Akademickim Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej UG. Wykładowczyni projektu Pogotowie Maturzysty oraz ogólnopolskiego programu Akademia Polskiego Filmu. Animatorka kultury, przez wiele lat była związana z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej oraz gdańskim Klubem Żak. Autorka książki Dialektyka formy. Pełnometrażowe filmy Jana Švankmajera (Gdańsk, 2023).

Prelekcja i dyskusja w języku angielskim. Film z angielskimi napisami. Wstęp bezpłatny.

Cinematic Poland to inicjatywa Centrum Filmowego UG, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego jednostki powołanej do współpracy z zagraniczną częścią społeczności akademickiej. Jednym z jej zadań jest przybliżanie cudzoziemcom polskiej kultury, w tym historii polskiej kinematografii. Dzięki Cinematic Poland zagraniczni studenci i pracownicy będą mieli okazję obejrzeć zarówno filmy należące do klasyki kina, jak i współczesne produkcje.

ANGIELSKA WERSJA

Reverse, 2009, dir. Borys Lankosz, dark comedy, Poland, 99 min.

A dark comedy whose action takes place in two time frames in the early 1950s, at the peak of the Polish Peoples Republics Stalinism, and today. The heroine is Sabina (Agata Buzek), whose mother and grandmother are trying to marry off. One day, she meets handsome Bronisław (Marcin Dorociński), who turns out to be an officer of the Secret Police.

In Reverse we find echoes of Andrzej Munks Bad Luck and even of the Polish School developed by filmmakers affiliated to the Kadr Film Studio headed by Jerzy Kawalerowicz.

Reverse is the feature debut of the admitted documentarian Borys Lankosz. It was a great winner of the Gdynia festival. It won not only the Golden Lions for best film, but also the awards for best actress (Agata Buzek), best cinematography (Marcin Koszałka), best music (Włodzimierz Pawlik), best supporting actor (Marcin Dorociński), and best make-up (Mirosława Wojtczak, Ludmiła Krawczyk and Waldemar Pokromski). The film also received the journalists award, the audience award, the award of the Association of Art House Cinemas, the Polish Federation of Film Discussion Clubs, and the Association of Foreign Organizers of Polish Film Festivals. It was also chosen as Polands official Academy Award entry for the foreign language film section.

Lecture and discussion: PhD Marta Maciejewska  film expert, Polish and English teacher. A graduate of the University of Gdańsk and the Warsaw School of Economics. A ecturer at the Department of Film and Media at the University of Gdańsk, a teacher of Polish as a foreign language and an examiner at the Academic Center of Polish Language and Culture of the University of Gdańsk. A cultural animator, for many years associated with New Horizons of Film Education and the Żak Club in Gdańsk. Author of the book Dialectic of a form. Feature-length films by Jan Švankmajer (Gdańsk, 2023).

Lecture and discussion will be held in English. Movie with English subtitles. Free entry.

Cinematic Poland is an initiative of the Andrzej Wajda Film Center of the University of Gdansk, Medical University of Gdansk and the International Office of the University of Gdańsk, an unit established to cooperate with the foreign part of the academic community. One of its tasks is to familiarize foreigners with Polish culture, including the history of Polish cinematography. Thanks to Cinematic Poland, foreign students and employees will have the opportunity to watch both classic films and contemporary productions.
 

Opinie

Sprawdź się

"Wesołe Kumoszki z Windsoru" były pierwszym spektaklem granym na deskach: