• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Anatomia Terroru - Krzysztof Grzondziel

Instytut Dziedzictwa Solidarności wraz z historyczną Salą BHP Stoczni Gdańskiej zaprasza na ostatni tydzień wystawy "Anatomia Terroru". Wystawa to selektywny wybór dzieł Krzysztofa Grzondziela. Artysty multidyscyplinarnego, który prowokuje swoimi pracami nie tylko oko widza, ale także skłania do myślenia nad reżimem doby PRL.

25 maja - 4 lipca 2023, godz. 12:00 - 19:00

Wstęp wolny
Wystawa stanowi swoisty dokument, zapis wydarzeń GRUDNIA 1970 roku, kiedy to komunistyczny aparat władzy przemocą odpowiedział na protesty społeczeństwa. Według oficjalnych danych w Grudniu śmierć poniosło łącznie 45 osób, a 1165 zostało rannych. Wystawa jest hołdem dla wszystkich ofiar komunistycznego terroru.

Instytut Dziedzictwa Solidarności to powołana w 2019 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz NSZZ "Solidarność" instytucja popularyzująca fenomen i znaczenie Solidarności jako ruchu społecznego. Badanie i zabezpieczanie historii oraz autentycznego dziedzictwa Solidarności dla przyszłych pokoleń zostały wpisane w statut i program Instytutu. Podobnie jak inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych promujących i przypominających o działania opozycyjnych prowadzonych przez środowiska artystyczne w latach 1956-1989.

Opinie

Sprawdź się

Tryptyk "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga można zobaczyć w: