• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

A mury runą

To pierwszy w 2023 roku przystanek projektu obywatelskiego #TourdeKonstytucja cyklu spotkań organizowanych we wszystkich regionach Polski, aby angażować społeczności lokalne do rozmowy o Konstytucji, Karcie praw podstawowych, prawach człowieka.

kwi 4

wtorek, godz. 17:30 - 20:00

Gdańsk, Plac Solidarności
bilety 50 zł
przedsprzedaż 20 zł
maj 25

czwartek, godz. 18.00

Wstęp wolny
wykład | A mury runą Łamanie praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej
dr Hanna Machińska | prawniczka i nauczycielka akademicka, była dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie (19912017) i zastępczyni rzecznika praw obywatelskich (20172022), działaczka społeczna z bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego

dyskusja
Andrzej Chyra | aktor filmowy i teatralny, sygnatariusz apelu środowiska kultury i grupy GRANICA o pomoc państwa dla osób, szukających w Polsce ochrony międzynarodowej (2021)
Danuta Przywara | przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (20082021)
Igor Tuleya | sędzia, reprezentant Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
dr Hanna Machińska | zastępczyni rzecznika praw obywatelskich (20172022)
prowadzenie | Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka, wiceprezeska Fundacji KORD i prezeska Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris
Tour de Konstytucja PL jest w trasie od 2021 roku.
Organizatorami spotkania są Tour de Konstytucja PL, Europejskie Centrum Solidarności i Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych KORD.

Opinie

Sprawdź się

"Wesołe Kumoszki z Windsoru" były pierwszym spektaklem granym na deskach: