Wiadomości

stat

12 firm chętnych na przejęcie Mevo

12 potencjalnych operatorów zgłosiło się do dialogu technicznego będącego pierwszym krokiem do reaktywacji roweru metropolitalnego Mevo. We wtorek rozpoczęły się pierwsze spotkania z poszczególnymi firmami. Wśród nich jest także spółka Nexbike Polska, dotychczasowy operator zawieszonego pod koniec października systemu. Nextbike Trójmiasto twierdzi, że zwrócił już abonamenty części klientów.Czy uda się uruchomić Mevo 2.0 już w 2020 r.

tak, myślę, że tak się stanie 38%
raczej nie, myślę, że nastąpi to później 34%
nie, sądzę, że w ogóle nie uda się uruchomić Mevo 2.0 28%
zakończona Łącznie głosów: 2203
Trwający od przeszło dwóch tygodni dialog techniczny ma dać odpowiedź Obszarowi Metropolitalnemu na pytanie: jak ma wyglądać Mevo 2.0?

Czy będzie to system w pełni elektryczny? Konwencjonalny? A może mieszany? Jak wykorzystać rowery z I etapu (1224 sztuki)? Ile powinny kosztować abonamenty, a ile minuta jazdy poza nimi?

Zadanie nie jest łatwe, bo pytania można mnożyć, a urzędnicy we współpracy z potencjalnymi wykonawcami muszą w krótkim czasie wypracować rozwiązanie, które z jednej strony zapewni, że Mevo 2.0 będzie systemem sprawnym, niezawodnym i powszechnym, a z drugiej - rentownym dla nowego operatora.

- Będziemy rozmawiać m.in. o liczbie rowerów, ich rodzajach, sposobach wypożyczania, serwisowania i finansowania - wymienia Alicja Mongird, rzecznik prasowy Obszaru Metropolitalnego. - Potem przyjdzie czas na przygotowanie przetargu i wyłonienie nowego operatora. To w rozmowach z operatorami wyklaruje się także potencjalne rozszerzenie systemu. Dialog techniczny nie jest osobnym trybem postępowania, w wyniku którego zostanie dokonany wybór wykonawcy. Pozwoli natomiast na opracowanie dokumentacji przetargowej, która uwzględni obecnie dostępne na rynku rozwiązania i w największym zakresie będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców metropolii.

12 chętnych na przejęcie MevoDo dialogu przystąpiło 12 firm. Wśród nich są w zasadzie wszyscy najwięksi operatorzy tzw. systemów sharingowych w Polsce i w Europie:
 • Comdrev (twórca oprogramowania systemu roweru publicznego Filfri Bikes),
 • Orange (ma w ofercie m.in. rowery elektryczne Kawasaki),
 • Arkus&Romet (producent m.in. rowerów miejskich),
 • Freebike (operator rowerów elektrycznych m.in. w Londynie),
 • Vooom Sp. z o.o. z partnerami Jeden ślad i innogy Polska
 • spółka T-mobile Polska,
 • gdańska spółka Royal Energy,
 • Spółdzielnia Socjalna Heca,
 • GeoVelo (operator roweru miejskiego w Rybniku),
 • Clear Channel (agencja reklamowa),
 • Green Electricity (operator platformy Blinkee.city).

Wśród nich jest także właściciel dotychczasowego operatora Mevo - spółka Nextbike Polska. Przypomnijmy, że po zawieszeniu systemu spółka NB Tricity złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Czy fakt, że Nexbike usiadł ponownie do stołu, by rozmawiać o Mevo 2.0, oznacza, że rozliczył się już z Obszarem z kar umownych?

- Połowa kary od NB Tricity za niezrealizowanie Mevo jest już na naszym koncie. Jest to 4,02 mln zł z gwarancji bankowej. Ponadto OMGGS ma jeszcze roszczenia wobec NB Tricity o zapłatę kar umownych, ponad kwotę gwarancji bankowej - wyjaśnia Alicja Mongird.

Wiele pytań o to, jak ma wyglądać Mevo 2.0Wśród pytań, jakie padną, pojawią się m.in. te o sposób, w jaki nowy wykonawca uruchomi flotę rowerów będącą własnością Obszaru, jak będą w nich ładowane baterie, czy i kiedy oraz za ile powstaną stacje ładujące rowery, a także, czy nowy operator zamierza wykorzystać do zarządzania Mevo 2.0 system informatyczny będący już własnością Obszaru?

Wśród innych niewiadomych są też m.in.:

 • W jaki sposób nastąpi integracja systemu informatycznego będącego własnością zamawiającego z systemem operatora?
 • W jaki sposób operator włączy dodatkowe rowery do systemu roweru metropolitalnego?
 • Czy operator zamierza dokonać zmian w konstrukcji roweru będącego własnością zamawiającego?
 • W jakim czasie operator uruchomi 1224 rowery będące własnością zamawiającego?
 • Jakie normy/standardy spełniają poszczególne elementy roweru będące w ofercie operatora?
 • Na jakim elemencie roweru będzie umiejscowiony terminal umożliwiający dokonanie wypożyczenia?
 • Jaki sposób wypożyczania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym może zaproponować operator?
 • W jaki sposób zapewniona zostanie kompatybilność 1224 rowerów i obecnego systemu IT z rozbudowaną częścią systemu roweru metropolitalnego?

W drugim bloku pojawią się pytania m.in o taryfę za wypożyczenie roweru, sposób i czas relokacji rowerów, a także sposoby na zapobieganie aktom wandalizmu. Obszar chce też wiedzieć, jaki powinien być minimalny zapas rowerów, by zapewnić wymaganą liczbę udostępnionych użytkownikom rowerów, a także, gdzie nowy operator przewiduje powstanie zaplecza technicznego, ile czasu potrzebuje na naprawę niesprawnego roweru oraz jakie ma on doświadczenie w zarządzaniu i eksploatacji rowerami z napędem elektrycznym. Pod uwagę ma być brana również możliwość włączenia do systemu kolejnych gmin.

Dialog potrwa co najmniej do drugiej połowy grudnia. Przetarg na wyłonienie nowego operatora planowany jest na pierwszą połowę roku. Ostrożnie szacuje się, że ponowne uruchomienie roweru metropolitalnego mogłoby nastąpić jeszcze w przyszłym roku.

Będą konsultacje społeczneDialog techniczny z potencjalnymi operatorami systemu nie będzie jedynym etapem przygotowania do przetargu. Jak zapewniają urzędnicy, ważny głos na temat tego, jak będzie wyglądać Mevo 2.0, będą mieli także mieszkańcy, aktywiści rowerowi i pozostałe osoby zainteresowane systemem roweru miejskiego.

- Na warsztatach dla mieszkańców będziemy zbierać opinie o systemie, a także pomysły i oczekiwania dotyczące systemu po wznowieniu. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie i w mediach społecznościowych - dodaje Mongird.
Nextbike: część zobowiązań wobec użytkowników została spłacona

- Część użytkowników roweru Metropolitalnego Mevo, których wypowiedzenia zostały przeanalizowane i uwzględnione do 22 listopada 2019 r., otrzymała tego dnia zwrot środków z ich kont w systemie Mevo. Tego samego dnia do sądu został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki NB Tricity. Oznacza to, że dalsze zobowiązania tej spółki będą rozpatrywane i regulowane w odpowiedniej procedurze, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego - poinformowała we wtorek spółka Nextbike Polska.
W komunikacie mowa jest też o tym, że zwrócone zostały środki z kont klientów, których wartość w dniu wypowiedzenia umowy przekraczała saldo 0 zł. Decyzje w sprawie kolejnych wypowiedzeń umowy i zwrotu środków będą podejmowane w postępowaniu upadłościowym, tak jak w odniesieniu do wszystkich innych zobowiązań spółki NB Tricity. Czy to oznacza, że wszyscy klienci odzyskają swoje pieniądze? Przypomnijmy, że kapitał zakładowy NB Tricity wynosi minimalne 5 tys. zł, więc z prawnego punktu widzenia może być to trudne do zrealizowania.

Jak tłumaczy Nextbike, decyzja o ogłoszeniu upadłości NB Tricity była konsekwencją braku zgody OMGGS na zaproponowane postępowanie restrukturyzacyjne - pomimo zgody pozostałych wierzycieli - oraz ostatecznie odstąpieniem przez OMGGS od umowy dostaw i obsługi projektu Mevo. OMGGS wypowiedział umowę NB Tricity 28 października 2019 roku.

- Nextbike Polska nie był stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem było "Świadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru metropolitalnego OMGGS". Nie jest więc zasadne kierowanie do Nextbike Polska przez Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń w oparciu o zapisy powyższej umowy. Nextbike Polska udostępnił NB Tricity, jako wykonawcy umowy, zasoby w obszarze tzw. zdolności zawodowej w postaci doświadczenia zdobytego podczas realizowanego wcześniej zamówienia publicznego oraz w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej. Nie ponosi solidarnej odpowiedzialności względem NB Tricity w zakresie umowy z OMGGS - czytamy w oświadczeniu.

05

czerwca

Kino Plenerowe i Samochodow... Sopot, Opera Leśna

Rozrywka

Właściciel Nowej Zatoki: "Zatoka Sztuki nie istnieje"
Łukasz Mazur: "Zatoka Sztuki nie istnieje"
Ulica Wajdeloty deptakiem. Na razie na próbę
Będą testować deptak na ul. Wajdeloty

Kulinaria

Kupując lokalnie, wspierasz sąsiadów. Akcja lokali z centrum Gdańska
Kupując lokalnie, wspierasz sąsiadów
Otwarte tarasy na galeriach handlowych w Trójmieście
Otwarte tarasy na galeriach handlowych

Sprawdź się

W jakich latach dyrektorem Teatru Wybrzeże był Maciej Nowak?