• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat

100 rocznica powstania Polskiego Klubu Morskiego

27 lipca 2022 roku Polski Klub Morski (PKM) obchodzić będzie 100 rocznicę powstania. W związku ze zbliżającym się wydarzeniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przygotowało plenerową ekspozycję poświęconą najstarszemu klubowi jachtowemu w Polsce. Wystawę będzie można oglądać do 30 września.

PKM założono w latach 20. XX wieku w Wolnym Mieście Gdańsku (WMG). Od początku istnienia członkom PKM przyświeca idea kształcenia przyszłych pokoleń żeglarzy, którzy z powodzeniem biorą udział w zawodach i rejsach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Funkcję komandora klubu oraz kierownika sportowego w okresie 20-lecia międzywojennego pełnił sam kpt. ż. w. Tadeusz Ziółkowski. Ten zasłużony działacz mniejszości polskiej w WMG brał także czynny udział w budowie powojennej morskiej floty handlowo-pasażerskiej. Jako kapitan pilotów w Porcie Gdańskim odmówił wprowadzenia do akwenu niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, który pierwszego września skierował salwy w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Półwyspie Westerplatte. W konsekwencji podjętego działania został aresztowany a następnie zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym Stutthof.

"Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim" to fascynująca historia gdańskiego klubu żeglarskiego o przedwojennych tradycjach. Ekspozycja przedstawia dzieje PKM od momentu powstania organizacji, poprzez pierwsze lata powojenne oraz funkcjonowanie klubu w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, aż do dnia dzisiejszego. Na wystawie nie zabrakło także informacji dotyczących postaci kpt. Ziółkowskiego, zaprojektowanego przez niego jachtu "Korsarz", a także przedstawienia form upamiętniania "Pierwszego Żeglarza Rzeczpospolitej". Ekspozycja zawiera szereg unikatowych oraz pamiątkowych zdjęć i dokumentów związanych z historią oraz członkami klubu. W materiale opisano wiele ciekawych oraz mało znanych szerszemu gronu faktów związanych z działalnością PKM, w tym między innymi historię regat do olimpijskich, które odbyły się w 1936 r.

18 lipca - 30 września 2022, godz. 13:00

Wstęp wolny

16 września 2022 - 31 maja 2023

bilety 10 zł
ulgowy 5 zł

Opinie

Sprawdź się

Czym był i do czego służył WILKOM?